• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Skadestånd för protest vid kärnkraftsbygget i Olkiluoto

image1845Olkiluoto kärnkraftsverk

Industrins kraft övervägar att dra miljöorganisationen Greenpeace inför rätta för aktionen då aktivister ockuperade en lyftkran vid kärnkraftsbygget i Olkiluoto i månadsskiftet maj-juni. Ärendet har gått till åtalsprövning. Det är inte heller uteslutet att Industrins kraft kommer att kräva skadestånd av Greenpeace.

Martin Landtman, projektchef vid Olkiluoto, säger att man har skärpt säkerheten efter Greenpeaceaktionen, och att en liknande aktion inte längre är möjlig vid kärnkraftsbygget.

Källa:
YLE (ny)

Om krav för invandrade att lära sig landets språk

I Ekot berättades för någon vecka sedan att i Storbritannien har debatten blossat upp om vilka krav landet ska ställa på invandrare. Regeringen vill till exempel att fler ska lära sig tala engelska.

”Det är till exempel möjligt för någon att komma från Pakistan eller någon annanstans ifrån, och upptäcka att material hela tiden slentrianmässigt blir översatt till deras egna modersmål”,
säger kommunminister Ruth Kelly, som tycker att allt för mycket material av slentrian har blivit översatt till en rad andra språk.

Förslaget att de som kommer till landet ska lära sig engelska får stöd av den oberoende, opolitiska organisationen Migration Watch liksom av en fristående kommission som regeringen tillsatte förra året i spåren efter terrorattackerna i London. Kommissionen har också låtit genomföra en opinionsmätning som visar att nästan 70 procent av de tillfrågade tycker att det har kommit för många invandrare till Storbritannien. Och nu talar kommunminister Ruth Kelly om en förnyad syn när det gäller invandring:

”Vi har koncentrerat oss på fördelarna som finns, men vi måste vara öppna och ärliga när det gäller de utmaningar som också finns runt om i landet.”

Det är fullständigt obegripligt att man inte har krav på människor som får rätt att bosätta sig permanent i ett land, att de ska lära sig landets språk! I Sverige tillåts människor leva i decennier utan att behärska svenska. Att integrationen inte blir särskilt bra när folk inte ens kan kommunicera med varandra behöver man inte vara Einstein för att begripa. Eller för att förstå att de enorma kostnader som tolkar och översättare kostar (av samhällets gemensamma medel) skulle kunna undvikas om man ställde krav på människor som kommer hit att de lär sig landets språk. Det är dessutom hur lätt som helst att bli medborgare i Sverige, lättare än i massor av andra länder. Det är inte konstigt att man har svårt att tala om människor med utländsk bakgrund som fått medborgarskap här som ”svenskar” när de varken talar det gemensamma språket i landet eller vet något om dess traditioner och kultur.

Finlands flaggaI Finland, t.ex., ser kraven för medborgarskap ut enligt följande:

En utlänning vars identitet har blivit tillförlitligt utredd kan på ansökan få finskt medborgarskap, om han eller hon
– har fyllt 18 år eller före det ingått äktenskap,
– har varit bosatt i Finland tillräckligt länge innan ansökan gjordes,
– inte har gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller meddelats besöksförbud,
– inte har försummat underhållsskyldighet eller offentligrättslig betalningsskyldighet,
– tillförlitligt kan redogöra för sin försörjning, och
-har nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska språket eller motsvarande kunskaper i finskt teckenspråk.

Du ska kunna visa att du har tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller
svenska. Dina språkkunskaper kan du visa genom att
– avlägga en allmän språkexamen på färdighetsnivå tre, eller
– avlägga statens språkexamen med nöjaktig förmåga att använda språket i tal och skrift, eller
– fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs med finska eller svenska som modersmål eller som andra språk.

Dina språkkunskaper kan du också visa genom annan skolutbildning eller yrkesexamen.

Mer om vietnameserna

thanh_hoa_fredrick_1148639862_1060Thanh, Hoa och Fredrick Federley

Läs först: Nu ber vi utrikesminister Carl Bildt om hjälp! och Vietnameserna behöver hjälp av UD på denna blogg, och Insamling till Thanh och Hoa på Fredrick Federleys blogg.

Fortfarande har inget hänt: vietnameserna står fortfarande ute på gatan utan försörjning. Migrationsverket har fortfarande inte omprövat sitt eget beslut och beviljat dem permanent uppehållstillstånd trots att det var intentionen när de i november 2006 gavs tillfälliga uppehållstillstånd. UD har fortfarande inte hört av sig trots vår begäran om hjälp av utrikesministern med de diplomatiska kontakterna med Vietnams ambassad.

Det är alltså precis som vanligt: INGEN ansvarig tar ansvar! INGEN, om har makt och möjlighet att agera gör det. Alla skyller på alla, alla väntar att ”någon annan” ska göra något.

Vi – Fredrick Federley och jag som är ombud åt vietnameserna – har gjort allt vi kan:

– fått ut Thnanh från förvaret där han suttit inlåst helt i onödan för mer än 700,000 skattekronor och utan att ha gjort något
– skrivit alla möjliga och omöjliga inlagor och samlat papper till ständigt hungriga, pappersätande myndigheter som sätter papper före människor i alla lägen
– besökt Vietnams ambassad flera gånger
– haft möten med höga företrädare för Migrationsverket,
– tagit upp (generellt) frågan om vietnameser som inte kan utvisas med den förra migrationsministern (första gången redan för två år sedan)
– hjälpt dem med pengar och mat när de stått utanför alla svenska system (som nu men också tidigare)
– skrivit i tidningar (Expressen, om ”spionblanketter”) och på bloggar
– gjort en anmälan till JK om de ”spionblanketter” svenska myndigheter medverkar till att förmedla till Vietnams ambassad
– ringt hundratals samtal
och mycket, mycket mer.

Är det bara vi som ska ta ansvar? Ja men ge oss en stämpel då, en stämpel som vi får rätt att använda för att ge dessa vietnameser som varit här i fyra resp fem år snart och som båda har jobb som väntar permanenta uppehållstillstånd! NU! Innan det sker något katastrofalt.

Sveriges sätt att hantera dessa unga män är skandalöst och ingen – INGEN! – bryr sig och ingen – INGEN! – med makt att göra det tar ansvar! Vi har tagit vårt ansvar och vi skriver inte ett enda papper till!

Bloggläsare i 124 länder!

image1833Det 124:e landet där det finns läsare av min blogg är Sudan! Att jag har läsare i så otroligt många länder fascinerar mig, tänk att det sitter människor i Sudan, Ghana, Senegal, Korea, Venezuela, Iran, Irak, Finland, Malta, Georgien – och 114 länder till runt om på vårt klot och läser vad jag skriver. Jag undrar hur det ser ut där ni som läser bloggen är, och varför ni är där ni är. En del är väl på semester men knappast i Libyen och Yemen. Eller Tchad. Salomonöarna, däremot, där kanske det finns svenskspråkiga semesterfirare liksom i Sri Lanka och Norge. På Mauritius finns säkert en del del semesterfirare – där var jag faktiskt själv, senast jag hade semester (i september 1998). I Pakistan har jag också varit, liksom i Saudiarabien, Colombia och massor av andra länder. Dock inte i Burkina Faso eller Burundi. Eller Somalia och Oman. Vilka är det som läser min blogg där? En del kanske bara har råkat hamna på min blogg av misstag.  Oavsett hur ni har kommit in på bloggen så är det förstås roligt är det att så många "tittar in" här och läser mina texter!

Symposium om äktenskap mellan människor med blodsband

Saudiarabien flaggaPrins Sattam, vice guvernör i Riyadh, inviger det första hälsosymposiet i Saudiarabien nästa vecka, meddelar Hälsoministeriet.

Tvådagarssymposiet tar upp frågan om blodsjukdomar som uppkommer när nära släktingar gifter sig med varandra och får barn, och hur man ska förhindra att sjukdomarna överförs till barnen. Det ska också skapa medvetande bland medborgare och gästarbetare om vikten av att göra blodtest innan man gifter sig. Regeringen är ivrig att genomföra ett nationellt program för att stoppa blodsjukdomar mellan nära släktingar och kommer att lämna rekommendationer som blir till nytta för hela samhället.

I Saudiarabien är det numera obligatoriskt för par som ska gifta sig att lämna blodprov för att visa att båda parter är fria från blodsjukdomar. Om resutatet visar att någondera har en blodsjukdom finns det dock inte någon lag som säger att de inte får gifta sig.

Första året då blodproven var obligatoriska, valde 90 procent av alla saudiska par som fick positiva resultat på sina blodprov att ignorera varningarna om att de kunde överföra sjuldomar till sina barn och gifte sig ändå. Andra året struntade 88 procent i varningarna och det tredje året var det 84 procent som valde att gifta sig trots riskerna.

Hälsoministeriet erbjuder gratis blodprovstagning på sjukhus för alla saudiska medborgare som vill gifta sig och gratis rådgivning för de par vars testresultat är positiva.

"Om det fortsätter på så här, så kommer ministeriet att behöva tio pr för att uppnå 50 procents framgång med den här nationella kampanjen", sa dr Ali Al-Amri, chef för avdelningen för icke-kroniska sjukdomar vid Hälsoministeriet.

Källa:
Arab News

Om nya lagar och förordningar

image1842Antalet gällande lagar beräknas för närvarande uppgå till ca 1.200, och förordningar, tillkännagivanden m.m. till 2.200. Under första halvåret 2007 kommer ca 620 författningar att publiceras i SFS (första halvåret 2006 var antalet 998). Av dessa är 13 nya lagar och 44 nya förordningar. I övrigt är de publicerade författningarna ändrings- eller upphävandeförfattningar.

Här är en av de lagändringar som träder i kraft 1 augusti 2007:

Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

I skollagen (1985:1100) har det införts bestämmelser som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Bestämmelserna är av två slag. För det första ges rektorer och lärare en möjlighet att från elever omhänderta föremål som används på ett störande sätt i skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. För det andra finns det numera en möjlighet att mot vårdnadshavarnas önskemål förflytta elever till en annan skola, om det är nödvändighet med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Omhändertagandebestämmelsen gäller i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan samt motsvarande utbildningar i fristående skolor. Den gäller också i sameskolan. Möjligheten att förflytta elever gäller inom grundskolan. Besluten om att förflytta elever kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden kan i samband med ett överklagande besluta om inhibition, dvs. bestämma att verkställigheten ska avbrytas.

Komentar: Konstigt att det ska behövas lagar för självklarheter…

Läs mer om viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007 här.