• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Migrationsverket ger vägledande beslut gällande irakier

Dan Eliasson, gd, MIGDan Eliasson, generaldirektör, Migrationsverket

Migrationsverkets generaldirektör har fattat vägledande beslut rörande tre irakiska asylsökande, två från Bagdad och en från Nasiriyah i södra Irak. Besluten kan läsas här. I verkets kommentar till dessa beslut sägs:

"När det gäller bedömningen av om sökanden är skyddsbehövande på grund av svåra motsättningar konstateras att det skall finnas ett orsakssamband mellan de övergrepp som utlänningen riskerar att utsättas för och de svåra motsättningar som finns i hemlandet. Bedömningen skall vara individuell och syfta till att fastställa om sökanden personligen riskerar övergrepp på grund av de svåra motsättningarna. Det måste finnas åtminstone någon särskild omständighet som visar på detta. Enbart den allmänna situationen i landet eller hemstaden och de allmänna riskförhållanden som råder där räcker inte för att orsakssambandet skall anses vara klarlagt."

Att generaldirektören framhåller, vilket man på Migrationsverket till viss del verkar ha glömt bort under åtminstone det senaste året, att varje ärende ska bedömas och avgöras individuellt, är bra. Mindre bra är, att det självklara alls ska behöva framhållas i "vägledande beslut", när ju lagen hela tiden funnits att rätta sig efter. Verket har under det gångna året skapat särskilda "Irak-enheter" där både kompetent och kunnig, men också icke-kompetent och icke-kunnig, personal ofta fattat oerhört snabba, ibland nästa summariska och slentrianmässiga beslut om uppehållstillstånd för alla som sagt att de är från Bagdad eller andra delar i södra Irak. Därför är generaldirektörens "påminnelse" nödvändig.

Att söka asyl är en rättighet men att det i Sverige är det inte. Alla som söker asyl har rätt att få sitt ärende prövat individuellt och på sia specifika skäl så länge lagen inte har någon paragraf om "massasyl" eller liknande. Många från Irak har rätt antingen till asyl eller till uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och kommer även i fortsättningen att få det. Det är t.ex. väl känt att kristna i Irak systematiskt fördrivs, trakasseras, slaktas och förföljs – med individuell prövning ska i princip alla som lyckats ta sig hit få uppehållstillstånd. Även andra som uppfyller utlänningslagens kriterier för asyl eller uppehållstillstånd i övrigt ska givetvis få det – förutsatt att Migrationsverket har personal med kompetens och kunskap att handlägga varje ärende, vilket hittills inte alltid varit fallet.

Generaldirektörens vägledande beslut, som egentligen alltså inte borde ha behövts, är bra för att de tydliggör – och påminner om – vad utlänninsglagen säger och vilka intentioner som legat bakom dess utformning.

Tidningen Dagen om Thanh och Hoa

2007__07__06__ettan.qxd (Page 1)Idag, fredag den 6 juli, skriver tidningen Dagen, som följt vietnameserna (speciellt Thanh) under flera år, om en del av de hårresande sätt som Thanh bemötts på. Varje normalt funtad människa som tar del av Thanhs och Hoas fall kan se att här saknas både förstånd och ansvar, att här bollar alla de heta potatisarna ifrån sig och struntar helt i att det faktiskt inte är fråga om potatisar utan om levande människor!

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson kan stoppa det här vansinnet. Han har rätt – och även möjlighet – att ta upp Thanhs och Hoas ärenden igen och bevilja dem de uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, som de skulle ha fått om den förre överdirektören inte slutat i februari. Märkligt, för övrigt, att Gunnar Fröberg och Cecilia Viberg har tolkat det hela precis tvärtemot vad överdirektören gjorde för drygt ett halvår sedan. Hade alltså överdirektören fel medan Fröberg och Viberg har rätt tolkning av begreppet ”verkställighetshinder” i lagen? Att detta visar att det knappast finns någon rättsäkerhet och tydlighet i asylprocessen är i alla fall helt klart.

Generaldirektören är ny på sin post och kan givetvis inte ännu ha all den kunskap om det oerhört svåra område som han satts att ansvara för. Men han kan t.ex. kontakta förre överdirektören Lars-Gunnar Lundh, som kan ge honom information och tala om hur han kan agera och hur han själv (förre överdirektören) resonerade när han såg till att vietnameserna gavs tillfälliga uppehållstillstånd för ett halvår i november 2006:

Går det inte att finna sätt att verkställa avvisningarna under det halvåret så ska vi anse att det föreligger verkställighetshinder och kan då bevilja permanent uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

Passförfalskare gripna i London

Finskt passEn grupp som har förfalskat över 1 800 pass har avslöjats i Storbritannien. Av passen var 562 finländska. Två bulgarer och en kosovoalban greps av Scoland Yard i London på tisdagen.

Bland de beslagtagna passen fanns också portugisiska, brittiska, koreanska, lettiska, slovenska, albanska, danska, grekiska, italienska, belgiska och franska pass.

Brittisk polis uppskattar passens värde i gatuhandeln till över en och en halv miljon euro. Enligt centralkriminalpolisen i Finland är det historiens mest omfattande förfalskningar av finländska pass.

Läs bl.a. här och här.