• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

“Finländska kommentarer om asylpolitiken i EU och skillnader mellan Sverige och Finland”

Här kommenterar en kunnig och insatt person i Finland först Sverige och asylpolitiken i EU och sedan skillnader mellan Sveriges och Finlands syn och agerande på området: Finländska kommentarer om asylpolitiken i EU och skillnader mellan Sverige och Finland.

Finland: “Kasta ut dem som begår brott!”

HBL logoHär kan man läsa finländska läsarreaktioner i Hufvudstadsbladet, med anledning av en fråga om huruvida somalier som begått brott i Finland ska utvisas eller inte.

Tack igen å Thanhs vägnar och fråga till de högsta ansvariga i Sverige

Thanh på Värmdö i juni 2007Jag tackade här och här för bidrag som kommit in till vietnameserna, främst Thanh, som inte får en krona någonstans ifrån sedan svenska myndigheter avslagit hans ansökan om uppehållstillstånd och hans land inte tar emot honom efter snart fem år i Sverige. Och i dag vill jag å Thanhs vägnar tacka KH för bidrag!

Jag upprepar här vad jag skrivit tidigare:
Eftersom svenska myndigheter struntar i honom och varken beviljar honom uppehållstillstånd här så att han kan jobba och försörja sig (han har tre jobberbjudanden) eller har lyckats avvisa honom till Vietnam på närmare fem år, så lever han nu i ett absolut Ingenmansland. Han har hittills bott hos bekanta som öppnat sitt hem för honom, men det fungerar inte längre och han kan inte bo kvar.

Och fortsätter:
Jag vet inte vad jag ska göra längre, när ingen enda av de människor i Sverige som har makt, möjlighet och skyldighet att hantera Thanhs och Hoas ärenden på ett korrekt och rättsenligt sätt vill göra det! När samtliga bollar dem mellan sig och vidare till andra. Jag tar mitt ansvar så gott jag kan och jag har hittills under två års tid lagt ner en enorm massa tid och kraft för att få rätsida på det hela. Men jag har inte den beslutande makten utan är utlämnad åt dessa s.k. makthavare som vägrar ta ansvar och bara slår ifrån sig.

Utrikesminister Carl Bildt, migrationsminister Tobias Billström, generaldirektör Dan Eliasson på Migrationsverket – VAD ska vi göra nu? VEM ska vi vända oss till???

Kampanj för att lyfta frågor om mänskliga rättigheter – i Saudiarabien

Saudiarabiens flaggaI Saudiarabien har Ministry of Islamic Affairs, Guidance, Endowments (ung. Ministeriet för islamiska frågor, vägledning och gåvor) kommit överens med Human Rights Commission (Kommissionen för mänskliga rättigheter) som är Saudiarabiens organ för mänskliga rättigheter och lyder under regeringen, om att starta en kampanj som ska medvetandegöra människor i kungadömet om mänskliga rättigheter i enlighet med de islamska lärorna.

Kampanjen ska fokusera på att göra saudier och andra boende i landet medvetna om vad som sägs om mänskliga rättigheter i islam genom symposier, kurser och via broschyrer som ska distribueras i hela landet. Kampanjen ska också inkludera fredagsböner eftersom också imamer ska delta i spridandet av lärorna när de talar till muslimer i moskéerna på fredagar.

Nyligen kallade inrikesministern, prins Naif, hundratals imamer i Saudiarabien till ett möte som hölls i huvudstaden, för att betona vikten av att motarbeta extremistidéer på olika sätt, till exempel via fredagsbönerna. Ett dataregister ska också skapas hos ministeriet, där man samlar namn på forskare och experter inom mänskliga rättigheter. Ministern för HRC har också gett tillstånd till att broschyrer och informationsblad om mänskliga rättigheter i enlighet med islams läror ska publiceras och distribueras både inom landet och andra länder. Dessutom ska man förbereda symposier med experter på området som ska hållas i Saudiarabien men också i andra länder.

Som en del av sin mission i Saudiarabien har HRC kontaktat flera ministerier för att be om deras stöd när det gäller att införa program relaterade till mänskliga rättigheter i landet och i juni beslutade Socialministeriet att upprätta nya centra där man kan ta emot misshandelsoffer i flera städer i landet, efter en rekommendation från HRC. Turki Al-Sudairi, ordförande för HRC, ska vid ett möte med inrikesministern i Jeddah denna vecka uppdatera ministern om alla aktiviteter och även berätta om de hinder som HRC möter i kungadömet när det gäller att fullgöra sitt uppdrag.

© denna blogg.

Sektionschef på Utlänningsverket vill uppdatera den svenska integrationsministerns siffror

UtlänningsverketEn sektionschef på Utlänningsverket hörde den svenska integrationsministern i en intervju som sändes i Nelosen Uutiset (Fyrans Nyheter). Han anser att hennes uppgifter om antalet asylsökande i proportion till folkmängden bör uppdateras. Läs hans påpekande här.

Finnair börjar med pausgymnastik på långflygningar

image1871Finnair börjar erbjuda pausgymnastik åt resenärer på långa resor (Asien eller New York) samt på långa charterflygningar från och med början av september.

Gymnastiken baserar sig på den nya Asahi-tekniken som har utvecklats i Finland och som kombinerar finländsk och asiatisk kunskap. Man kan utföra rörelserna sittande och man svettas inte av dem.

Enligt Finnairs utvecklingschef ska gymnastiken bidra till att resenärerna känner sig pigga också efter en lång flygning.

Varning för hiv-epidemi i Stockholm

image1870Folkhälsoinstitutet i Finland varnar finländare som reser till Stockholm för en hiv-epidemi som befaras sprida sig bland droganvändare i den svenska huvudstadsregionen.

Enligt Smittskyddsinstitutet i Sverige har ovanligt många fall av hiv uppdagats bland sprutnarkomaner i Stockholm sedan i höstas. Det totala antalet diagnoser under fjolåret var 35; hittills i år har redan 25 fall av hiv upptäckts. Kopplingen till intravenösa droger är stark, men enligt Smittskyddsinstitutet kan en del av smittofallen också bero på oskyddat sex.

I Finland har bara sex hiv-fall uppdagats bland sprutnarkomaner i år. Endast enstaka av de drabbade tros ha smittats i Finland, vilket enligt Folkhälsoinstitutet torde bero på att Finland har ett relativt välutbyggt system för utbyte av använda sprutor.

Källa:
YLE (ny)