• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

“Situationen i Irak är allvarlig”

Tobias Billström, foto Pawel FlatoMigrationsminister Tobias Billström
Foto: Pawel Flato

"Situationen i Irak är allvarlig", säger migrationsminister Tobias Billström, men vill inte värdera de beslut som fattas av myndighet och domstol om Irakflyktingarna. Det framkom vid ett seminarium om återvändande som arrangerades i Almedalen på Gotland idag, den 13 juli. "Om jag uttalar mig i enskilda fall så börjar jag 'mecka' med den här ordningen och sätta den ur spel och det tänker jag inte göra", sa han vidare. "Det är Migrationsöverdomstolen som tar de här ställningstaganden, inte Sveriges regering och inte jag som migrationsminister".

Migrationsministern har helt rätt. Journalister och andra pressar honom om huruvida den svenska regeringen (där han ju inte är ensam…) anser att det pågår en väpnad konflikt. Det gör de rätt i. Men de vet också att ministern inte kommer att svara eftersom hans svar då skulle tas som någon sorts avgörande uttalande i den fråga som Migrationsverket och domstolarna har att hantera. Och vare sig han skulle säga bu eller bä så skulle han anklagas ministerstyre. Och "ministerstyre" är nästan det värsta man kan anklagas för i Sverige så ministern gör helt rätt i att inte låta sig dras in i det.

Vi har en utlänningslag. Vi har ett Migrationsverk med beslutsfattare som ska tolka den. Vi har Migrationsdomstolar som ska titta på de ärenden som överklagas dit. Och i sista hand finns Migrationsöverdomstolen som kan ta upp till prövning ärenden som har principiell och/eller vägledande betydelse. Så ser systemet ut i Sverige.


"Varje enskilt asylfall prövas utifrån sina egna meriter och det sker inom ramen för den ordning med domstolar som vi har ställt upp".
Det har migrationsministern rätt i.

“Situationen i Irak är allvarlig”

Tobias Billström, foto Pawel FlatoMigrationsminister Tobias Billström
Foto: Pawel Flato

"Situationen i Irak är allvarlig", säger migrationsminister Tobias Billström, men vill inte värdera de beslut som fattas av myndighet och domstol om Irakflyktingarna. Det framkom vid ett seminarium om återvändande som arrangerades i Almedalen på Gotland idag, den 13 juli. "Om jag uttalar mig i enskilda fall så börjar jag 'mecka' med den här ordningen och sätta den ur spel och det tänker jag inte göra", sa han vidare. "Det är Migrationsöverdomstolen som tar de här ställningstaganden, inte Sveriges regering och inte jag som migrationsminister".

Migrationsministern har helt rätt. Journalister och andra pressar honom om huruvida den svenska regeringen (där han ju inte är ensam…) anser att det pågår en väpnad konflikt. Det gör de rätt i. Men de vet också att ministern inte kommer att svara eftersom hans svar då skulle tas som någon sorts avgörande uttalande i den fråga som Migrationsverket och domstolarna har att hantera. Och vare sig han skulle säga bu eller bä så skulle han anklagas ministerstyre. Och "ministerstyre" är nästan det värsta man kan anklagas för i Sverige så ministern gör helt rätt i att inte låta sig dras in i det.

Vi har en utlänningslag. Vi har ett Migrationsverk med beslutsfattare som ska tolka den. Vi har Migrationsdomstolar som ska titta på de ärenden som överklagas dit. Och i sista hand finns Migrationsöverdomstolen som kan ta upp till prövning ärenden som har principiell och/eller vägledande betydelse. Så ser systemet ut i Sverige.


"Varje enskilt asylfall prövas utifrån sina egna meriter och det sker inom ramen för den ordning med domstolar som vi har ställt upp".
Det har migrationsministern rätt i.

Positiv förändring för utländska studenter

Tobias Billström, foto Pawel FlatoMigrationsminister Tobias Billström
Foto: Pawel Flato

Idag måste utländska studenter i Sverige lämna Sverige efter avlagd examen, öven när de har erbjudanden om jobb av svenska arbetsgivare. Reglerna säger nämligen att arbets- och uppehållstillstånd måste sökas från hemlandet.

Nu meddelar migrationsminister Tobias Billström att det kravet ska slopas i den nya proposition om arbetskraftsinvandring som regeringen ska lämna till riksdagen före årets slut. Också kravet att lämna Sverige efter två års arbete ska tas bort. De regler som funnits har varit onödigt stelbenta, nu tas de bort och det är bra.

Positiv förändring för utländska studenter

Tobias Billström, foto Pawel FlatoMigrationsminister Tobias Billström
Foto: Pawel Flato

Idag måste utländska studenter i Sverige lämna Sverige efter avlagd examen, öven när de har erbjudanden om jobb av svenska arbetsgivare. Reglerna säger nämligen att arbets- och uppehållstillstånd måste sökas från hemlandet.

Nu meddelar migrationsminister Tobias Billström att det kravet ska slopas i den nya proposition om arbetskraftsinvandring som regeringen ska lämna till riksdagen före årets slut. Också kravet att lämna Sverige efter två års arbete ska tas bort. De regler som funnits har varit onödigt stelbenta, nu tas de bort och det är bra.

Varför finns det icke-svensk personal på viktiga poster på svenska ambassader och konsulat?

Att det finns lokalanställda på utländska ambassader är inget konstigt. Det kan röra sig om chaufförer, städpersonal, telefonister eller liknande. När jag arbetade på Saudiarabiens ambassad hade ambassadören en lokalt anställd sekreterare = mig. Chaufförerna var också lokalanställda liksom de som tog emot i luckan på konsulatet. Men alla diplomatiska poster innehades givetvis av saudiska medborgare och de var också de enda som hade rätt att bevilja viseringar och giltighetsstämpla dokument och, förstås, utfärda pass åt saudiska medborgare.

Aftonbladet Debatt skriver den 12 juli Chen Shizhong från Kina (numera svensk medborgare) om det som mer eller mindre är en offentlig hemlighet och många talar om men som inte verkar bekomma UD: att det på svenska ambassader och konsulat runtom i världen rapporteras förekomma en hel del korruption och oegentligheter. Sådant som Chen Shizhong slår larm om i sin artikel med rubriken Hur fick barnen visum? har andra slagit larm om tidigare, men de blåögda svenskarna fortsätter att låta lokalanställda icke-svenska medborgare hantera viktiga uppgifter på ambassader och konsulat runtom i världen. Vilket får till följd att de hanterar viseringsansökningar och allehanda förfrågningar på sitt eget sätt och agerar en hel del utan sina godtrogna svenska chefers (diplomaternas) vetskap.

Regeringskansliet logoEn ordentlig översyn och genomgång måste göras av svenska beskickningar i utlandet. Det borde ha gjorts för länge sedan och kontroller borde också göras kontinuerligt. Känslig information, viseringsunderlag etc ska aldrig hanteras av andra än svenska medborgare utsända av UD. De diplomater som slarvat och varit slappa i hanteringen av sina uppgifter genom att låta icke-behöriga överta en del av dem, är inte lämpliga för sina poster.

Några ambassader och konsulat där verksamhet och ansvarsfördelning borde ses över är (förutom självklart i Peking):
Islamabad, Karachi och Lahore i Pakistan
Alger i Algeriet
Dhaka i Bangladesh
Kairo i Egypten
Teheran i Iran
Amman i Jordanien
Nairobi i Kenya
Kinshasa i Demokratiska Republiken Kongo
Damaskus i Syrien
men också på många, många fler ställen!

Finland: Skyddspolisens utlåtanden i utlänningsärenden bör granskas

Finlands flaggaI Finland har frågan om skyddspolisens (motsvarigheten till säkerhetspolisen i Sverige) sekretesstämplade handlingar och hur de ska hanteras av Utlänningsverket (motsvarigheten till Migrationsverket i Sverige) behandlats. Den frågan är också mycket aktuell i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen (i Finland) har nyligen beslutat att förvaltningsdomstolarna självständigt måste bedöma hur pålitliga skyddspolisens utlåtanden är i utlänningsfrågor och inte hänvisa till att det är Utlänningsverkets uppgift.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD avgjorde besvär som gällde sex fall. Förvaltningsdomstolarna har tidigare hävt sex negativa beslut av Utlänningsverket om medborgarskaps- och uppehållstillståndsansökningar. Utlänningsverket förkastade ansökningarna med hänvisning till skyddspolisens negativa säkerhetsutlåtanden om personerna.

Enligt förvaltningsdomstolarna borde det ha framgått i Utlänningsverkets beslut på vilka uppgifter skyddspolisen baserar sin bedömning om att personerna äventyrar Finlands säkerhet. Skyddspolisen har emellertid hemlighållit sina motiveringar.

Enligt HFD skulle det ha varit förvaltningsdomstolarnas plikt att försäkra sig om att grunderna i skyddspolisens utlåtanden håller. Förvaltningsdomstolarna måste självständigt skaffa det hemligstämplade materialet av parterna, för att ha möjlighet att bedöma om individens rättigheter uppfylls.

HFD hänvisade i sitt beslut till flera avgöranden i Europadomstolen. Enligt rättspraxis kan man begränsa dokuments offentlighet i frågor som gäller nationell säkerhet. En förutsättning är dock att domstolarna har översyn. Förvaltningsdomstolarna måste med andra ord själv undersöka och bedöma om skyddspolisens motiveringar är hållbara.

Källa:
YLE (ny)

Socialmaffian slog till igen

" För tre månader sedan tvångsomhändertog Nykvarns socialtjänst Jessica Sundlings barn Beatrice, då åtta månader. Anledningen var att en anonym uppgiftslämnare påstod att det sommarhus Jessicas sambo hade ärvt i Taxinge var olämpligt för barn".

Det berättas i en artikel i Aftonbladet under rubriken Skulle renovera huset – socialen tog babyn.

Så här går det till i Sverige – i andra länder skulle det kallas "egenmäktigt förfarande med barn". Fem – FEM! – poliser och en socialmänniska tog babyn från föräldrarna, som inte fick veta vart deras barn hade förts. Att socialmaffian så lättvindigt – på grundval av anonyma uppgifter! – bara kan besluta sig för att ta människors barn är fullkomligt groteskt och borde göra varenda barnfamilj stel av skräck, samma öde kan drabba dem och deras barn närhelst någon får för sig att anonymt anmäla dem.