• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Vidare om irakier som rest hem på ogiltiga pass

”Irakier nekas resa hem till Sverige” och ”Att uppehållstillstånden är giltiga räcker inte utan irakierna måste vänta på att få nya pass utfärdade från Bagdad, en process som drar ut på tiden”, skriver svt.se. (Tidigare inlägg i detta ämne finns här).

För det första så har dessa irakier (troligen från norra Irak) åkt hem för att hälsa på. De har alltså inga problem med att resa tillbaka till sitt hemland trots att de sökt asyl i Sverige och angett att de inte kan återvända för att situationen är så fruktansvärd. De har alltså inga problem att återvända dit, samtidigt som deras landsmän demonstrerar och skriker i talkörer utanför Migrationsverket om hur totalt omöjligt det är att åka till Irak (Kurdistan) och att ”Sverige behandlar irakiska asylsökande sämre än hundar”. Läs bl.a. här.

Ska nu de irakier – ett fyrtiotal enligt uppgift – som rest till sitt hemland på pass som Sverige och de flesta andra länder dömt ut som lättförfalskade och därmed ogiltiga, kräva att Sverige ska fixa nya irakiska pass också? Det intrycket får man både av vad de själva säger och av hur t.ex. SVT skriver på sin sajt. Men precis som ursprungssvenskar har personligt ansvar för att de har sina resehandlingar i ordning när de reser utomlands, har också de som kallas ”nysvenskar”, d.v.s. utländska medborgare som fått uppehållstillstånd här, också ansvar för sina resor och resehandlingar. Eller menar både medier och de irakier som återvänt till sitt hemland på besök att Sverige ska ta emot just dem, som enda grupp i världen, utan giltiga pass? Det finns inga länder i världen med pass- och visumtvång, som tar emot inresande på ogiltiga pass, varför skulle just Sverige göra det?

Många aktörer på området efterfrågar – kräver – tydliga regler, rättssäkerhet och att vi ska följa lagar och konventioner. Men det blir aldrig någon ordning och rättssäkerhet i den svenska asyl-, migrations- och invandringspolitiken om man ständigt rör till begreppen. Där har också svenska medier ett stort ansvar som alla sannerligen inte tar.

©

Om begreppet “väpnad konflikt”

Migrationsverket logoSveriges domstolar logoMigrationsverket och Migrationsöverdomstolen har kommit fram till att det inte pågår en "väpnad konflikt" i Irak. Många andra påstår motsatsen. Det kommer aldrig någonsin att råda enighet om hur begreppet ska tolkas oavsett vad som sägs och skrivs om det. Jag får gång på gång bekräftelse på att min hemsnickrade tes rätt väl beskriver vad som gäller. Den lyder: "Det finns sällan något som är svart eller vitt, det mesta är både svart och vitt".

Men vi måste ju någon gång komma till en punkt där det ena sättet att se på saker och ting "vinner", eftersom det är en absolut omöjlighet att man kan ha två tolkningar samtidigt. Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen verkar ha gått på följande begerppsförklaring när de bestämt sig för att anse att det inte föreligger en väpnad konflikt i Irak:

"En väpnad konflikt är en uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av vilka åtminstone en är en regering, orsakar minst 25 stridsrelaterade dödsfall under ett år.

Det innebär alltså att en konflikt kan vara våldsam utan att räknas som en väpnad konflikt. En väpnad konflikt kan dessutom ha olika karaktär – inomstatlig, mellanstatlig eller inomstatlig med utländsk inblandning."

I enlighet med denna förklaring (som kommer från Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet) torde man kunna komma fram till att det inte råder en väpnad konflikt i Irak eftersom där pågår stridigheter mellan många olika grupper, ingen av dem dock regeringen. Däremot skulle man, med samma förklaring av begreppet som grund, kunna anse att det pågår en väpnad konflikt mellan Israel och Palestina eftersom där faktiskt är en regering står för en del av det väpnade våldet. Det hade varit bra om Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen hade tydliggjort hur de kommit fram till att de inte föreligger en väpnad konflikt i Irak så att allmänheten och alla andra aktörer hade vetat exakt vad som ligger till grund för deras tolkning.

© och OBS! För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd och misstolkningar av vad jag skriver (det finns många som missförstår och misstolkar både lätt och gärna…) så handlar hela det här inläget enbart om begreppet "väpnad konflikt" och inte ett enda dugg om huruvida asylsökande från Bagdad och vissa andra delar av Irak har eller borde ha rätt till asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.

Rapporter från världen

Hjelms förlag ABIdag, söndagen den 15 juli, har redan före kl 12.30 massor av läsare från olika delar av världen varit inne och läst på min blogg, bland annat från: Libanon, Danmark, Finland, Tyskland, Saudiarabien, Shanghai (Kina), Irland, Turkiet, Frankrike, Spanien, Brasilien, Australien, Azerbajdzan, och Thailand. Och fler lär det bli under dagen.

Det är verkligen roligt att ha läsare i hela 125 länder, men det vore också roligt att få veta lite om hur det ser ut just där ni som läser bloggen är, vare sig ni bor där och kan berätta om vardagslivet eller om ni är där som turister eller på affärsresa. Därför inbjuder jag härmed till gästbloggning under rubriken Be my guest med en ny underrubrik: Rapporter från världen!

Titta under Be my guest i högerspalten hur andra gästbloggare har presenterat sig och ungefär hur långta texter de har skrivit. Jag hoppas att åtminstone några av er vill bidra med rapporter och iakttagelser eller kåserier eller vad ni vill, och kanske också någon bild från där ni befinner er. Jag ser verkligen fram emot att höra från er! Klicka på Mejla Merit för att skicka texten via e-post.

P.S. fram till kl 21.00 har ytterligare läsare i några andra länder tillkommit. Från: Holland, USA och Tjeckien.

Rapporter från världen

Hjelms förlag ABIdag, söndagen den 15 juli, har redan före kl 12.30 massor av läsare från olika delar av världen varit inne och läst på min blogg, bland annat från: Libanon, Danmark, Finland, Tyskland, Saudiarabien, Shanghai (Kina), Irland, Turkiet, Frankrike, Spanien, Brasilien, Australien, Azerbajdzan, och Thailand. Och fler lär det bli under dagen.

Det är verkligen roligt att ha läsare i hela 125 länder, men det vore också roligt att få veta lite om hur det ser ut just där ni som läser bloggen är, vare sig ni bor där och kan berätta om vardagslivet eller om ni är där som turister eller på affärsresa. Därför inbjuder jag härmed till gästbloggning under rubriken Be my guest med en ny underrubrik: Rapporter från världen!

Titta under Be my guest i högerspalten hur andra gästbloggare har presenterat sig och ungefär hur långta texter de har skrivit. Jag hoppas att åtminstone några av er vill bidra med rapporter och iakttagelser eller kåserier eller vad ni vill, och kanske också någon bild från där ni befinner er. Jag ser verkligen fram emot att höra från er! Klicka på Mejla Merit för att skicka texten via e-post.

P.S. fram till kl 21.00 har ytterligare läsare i några andra länder tillkommit. Från: Holland, USA och Tjeckien.

Bonus för flyktingar och återvändandepengar

"Bonus för flyktingar" är ett nytt förslag som nyligen presenterats av integrationsministern (läs bl.a. här och här). Det innebär att de som fått uppehållstillstånd och som pluggar svenska och klarar målen inom utsatt tid ska få "några tusenlappar" för detta. För mig ter det sig en aning märkligt att man ska betala en viss grupp människor för att fullfölja något självklart:att lära sig språket i det land man tagits emot som flykting eller asylsökande!

Hela asyl- och integrationsindustrin (för en massindustri har det blivit) ter sig allt märkligare och märkligare med otydliga och ständigt nya påhitt som att man ska få upp till 50.000 kronor per familj om man återvänder till sitt hemland trots att man har ett utvisningsbeslut som enligt lag ska verkställas. Och att man ska få pengar för att man lär sig svenska, utöver de pengar man redan får när man går på sfi-kurs plus vad det kostar att hålla dessa kurser.

Kan inte någon rensa upp i asyl- och mottagningssystemen i stället för att fortsätta att lägga till lappar i det redan alltför brokiga asyl- och migrationslapptäcket? Kan inte någon skapa ett rakt, tydligt och så rättssäkert och rättvist system som möjligt? Svaren på dessa frågor är tyvärr nej och det är mycket beklagligt för alla parter, inte minst för dem som får en fristad här och från första början lär sig att allt betalas av andra: bostad, försörjning, språkundervisning (med bonus) och att om man inte får stanna i Sverige så får man upp till 50.000 kronor för att resa härifrån trots att lagen säger att vi inte har rätt till uppehållstillstånd. Det svindlar när man tänker på att när ca 1.500 irakier från norra delen av landet nu ska utvisas så kan det röra sig om belopp på minst 30 miljoner kronor (1.500 x 20.000 kronor, som är minimibeloppet för ensamstående). Och om alla som läser svenska och "klarar målet" får "några tusenlappar" extra förutom den ersättning de redan får (som blir enormt mycket högre när så många beviljas uppehållstillstånd som skett det senaste året), så blir det också ett antal miljoner kronor som ska tas av skattepengar.

Det är bara en tidsfråga innan det här lapptäckssystemet kollapsar helt och innan samhället tar så stor skada att det blir irreparabelt. Trots mängder av varningssignaler lyssnar ingen och som vanligt kommer man att vakna upp när det är för sent.

P.S. "Ha ha ha ha ha", skrattade en person, själv med invandrarbakgrund, när vi pratade om den s.k. bonusen till dem som klarar målet och lär sig svenska, "några tusen, ha ha ha ha! Det tjänar de svart på några dagar så det är inget som får dem att lära sig svenska bättre eller snabbare".

“Irakier nekas resa hem till Sverige”

"Irakier nekas resa hem till Sverige", rapporterar DN den 15 juli. Men läser man artikeln har de snarare rest "hem till Mellanöstern" och kan nu inte återvända till Sverige för att de innehar de icke-godkända, synnerligen lättförfalskade s.k. S-passen.

Ett 40-tal irakier sitter enligt uppgift fast i Syrien och Jordanien. De har varit på besök, som det heter i artikeln, "i Mellanöstern" ( i norra Irak?) och tas nu inte emot i Sverige eftersom det slagits fast här, liksom i de flesta andra länder, att S-passen utfördats på oklara grunder och är lätta att förfalska. Informationen har varit mycket omfattande och tydlig (i media, polisen, på Migrationsverkets hemsidor) om att Sverige inte godkänner dessa pass.

"Jag kan inte vänta här länge till. Min son behöver komma hem och jag studerar i Sverige", säger en av dem som rest hem för att hälsa på (!). Men om människor väljer att resa tillbaka dit som de nyligen flytt ifrån med ogiltiga pass så är det faktiskt, som man framhåller från Migrationsverkets sida, inte Sveriges sak när det blir problem. Varje människa har ett eget ansvar.

Läs artikeln här. Och information om S-passen bland annat här: Migrationsverket ser över irakiska pass (SR 26 oktober 2006), Falska pass från Iraks ambassad (DN 31 januari 2007), "Efterlysta terrorister får skydd i Sverige" (Metro 13 februari 2007),

“Respass väntar tjugo somalier”

HBL logoApropå inlägget den 12 juli: Kasta ut dem som begår brott! som var rubriken till en artikel i Hufvudstadsbladet så finns en tidigare artikel från den 9 juli i samma tidning som förklarar mer utförligt vad det handlar om. Den har rubriken Respass väntar tjugo somalier. Nedan ett kort citat ur artikeln:

Polisen ville ursprungligen utvisa hela trettio somalier, men utlänningsverket strök sex från listan. Resten ser man inga hinder för att skicka i väg. En person som har någon form av uppehållstillstånd och som gör sig skyldig till ett brott som ger minst ett år fängelse kan enligt lagen utvisas. Utvisas kan också sådana som gör sig skyldiga till upprepade brott eller som kan anses vara till fara för allmänheten.

De tre som dömts till utvisning har dömts till 4,5-8 år långa fängelsestraff. Männen är i åldern 20-24 år och alla tre har flera fall av misshandel av utomstående på sitt samvete. Arbetshistoriken är blygsam. Den som jobbat mest har plockat jordgubbar i två månder. Förvaltningsdomstolen motiverar utvisningarna med att brottens karaktär talar mer för utvisning än de faktorer som talar emot. Till dem hör bland annat ynglingarnas svaga kunskaper i somali.