• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Definitioner av begreppet “väpnad konflikt”

Regeringskansliet logoFöljande definition av begreppet "väpnad konflikt" har avgetts av utrikesdepartementet:

Begreppet "väpnad konflikt" används med olika innebörd. Det finns inte någon fast formel för vad begreppet omfattar i alla sammanhang. Begreppet kan exempelvis användas för att i allmänna ordalag beskriva en situation där stridigheter pågår men det kan även användas i mer rättslig bemärkelse.

I sistnämnda fall tjänar en folkrättslig klassificering av en situation som en "väpnad konflikt" ofta till att avgöra när den humanitära rätten (krigets lagar) är tillämplig. Folkrätten har dock olika definitioner av "väpnad konflikt". I 1949 års Genèvekonventioner och deras tilläggsprotokoll kan en "väpnad konflikt" vara antingen internationell eller icke-internationell (även kallad "intern"). Beroende på vilken art det är fråga om gäller olika definitioner som återfinns i både traktatsbaserad och sedvanerättslig folkrätt, inklusive vägledande avgöranden från internationella domstolar och tribunaler.

Det går sålunda inte att ge ett enkelt svar på frågan. Bedömningen måste göras från fall till fall. Utöver att det inte finns en utan flera definitioner på begreppet "väpnad konflikt" ska tilläggas att gränsdragningen i praktiken för vad som utgör i folkrättslig mening en "väpnad konflikt" ofta är komplicerad och kan komma att ändras snabbt allteftersom situationen på marken förändras. Förutom den folkrättsliga tolkningen kan det också finnas politiska överväganden som kan påverka bedömningen.


Uoosala universitet logoOch så här lyder definitionen av begreppet "väpnad konflikt" i Institutionens för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet tappning:

 

En väpnad konflikt är en uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av vilka åtminstone en är en regering, orsakar minst 25 stridsrelaterade dödsfall under ett år.


Det innebär alltså att en konflikt kan vara våldsam utan att räknas som en väpnad konflikt. En väpnad konflikt kan dessutom ha olika karaktär – inomstatlig, mellanstatlig eller inomstatlig med utländsk inblandning.


Citera gärna men ange källan!

Mellanösterns största jobbportal

image1887Den saudisk-kuwaitiska jobbportalen mihnati.com är den största i arabvärlden med – för tillfället – 50.000 jobbsökande och 5.000 arbetsgivare registrerade. Portalen har just nu kontor och personal i Saudiarabien, Bahrain och Kuwait har grundats för att möta det ständigt ökande behovet av arbetskraft i tusentals regionala och internationella företag i arabvärlden. Så det är bara att surfa in på mihnati.com och börja söka jobb!

Nu skriver Dagens Nyheter igen samma sak som jag

Nu skriver Dagens Nyheter än en gång samma sak som jag redan skrivit om för länge sedan. Under rubriken Ansvarslöst skriver Karin Rebas på Dagens Nyheters ledarsida idag om "de ensamkommande flyktingbarnen". Ingen annan än jag har tidigare skrivit om att det faktiskt inte handlar om små barn utan just om ungdomar som snart är myndiga: Ensamkommande flyktingbarn? (27 mars 2006),  Apropå "ensamkommande flyktingbarn" (27 mars 2006) och   Om "ensamkommande flyktingbarn" (21 juni 2007). Det är givetvis bra att detta uppmärksammas av andra än mig. Jag känner mig ganska ofta ensam med mina åsikter och insikter under lång tid, innan någon annan inser samma sak eller vågar uttrycka det även om de tyckt det länge.

I många tidningar hittar jag texter och åsikter som jag direkt kan härleda till min blogg. Givetvis kan även andra än jag – utan att ha läst min blogg (också Karin Rebas i Dagens Nyheter) – komma på  samma sak som jag skrivit om men knappast i alla de fall jag upptäckt. Jag har absolut ingenting emot att man hämtar tankar och idéer från bloggar – tvärtom! Men jag kan tycka att det vore trevligt – och att det skulle kännas schysst – om avlönade journalister när de plockar texter och idéer från oavlönade bloggare, angav källan.

En självklarhet som borde ha gällt för länge sedan

Den 1 augusti träder en ny bidragsbrottslag i kraft. Det blir då äntligen straffbart att lämna oriktiga uppgifter eller att låta bli att anmäla ändrade förhållanden. Det gäller förmåner som lämnas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna och arbetslöshetskassorna. Är handlingen medveten kan personen dömas för bidragsbrott där straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt ligger fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år på straffskalan.
Lagen är en del av regeringens åtgärdspaket mot skatte- och bidragsfusk och myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor ska anmäla misstänkta brott till polis eller åklagare.

Det har varit oacceptabelt att en sådan lag inte redan har funnits och det är inte en dag för tidigt att den nu införs.

Tack, American Express!

Amex logoAmex brevIdag blev jag glad, mycket glad, när jag fick det här brevet från American Express. Utan att jag har behövt ringa ett enda samtal (och sitta i telefonkö medan det är 23 personer före) och utan att jag har behövt mejla eller skriva brev om saken, kommer detta mycket serviceinriktade brev till mig där American Express rättar det som blivit fel. Självmant! Hur ofta händer sådant? Det har i alla fall aldrig hänt mig tidigare.

Tack, American Express!

Ur Epsilon, av JGU. Text 1.

image1899Jag har förmånen att träffa massor av intressanta människor från "all walks of life" och av alla nationaliteter och ur alla s.k. samhällsklasser. Och många bland dem jag träffar har intressanta saker att berätta och dela med sig av – en del kan också skriva så att man bara vill läsa mer. Bland dem finns en migga (anställd vid Migrationsverket), som jag har uppmanat att skriva en bok, men som hittills bara ibland skickar hårresande dråpliga berättelser till mig. En av hennes hysteriska texter kan man läsa här. Och så har vi JGU, som under decennier haft en del psykiska problem och hamnat lite utanför det vanliga samhället, som skickat en del blandade texter som jag nästan tror skulle kunna bli en bok. Han kallar sina texter Epsilon. Här följer några utdrag, mer följer lite längre fram.

Tomatketchup sades minska risken för prostatacancer, men med en erotiskt ohågad hustru och en andra kvinna som föredrar en annan kvinna kanske en impotensbefrämjande behandling inte skulle medföra någon direkt katastrof. Tomatketchup var i och för sig gott inte minst tillsammans med smör och spaghetti, men om nu hans kontotorka ofta gjorde den till lyx så kändes inte hälsoaspekten alltför betungande.

Fotsvampen kliade som fan, men det ekonomiska utrymmet för inköp av en tub Lamisil var noll och intet. Liksom för några som helst inköp alls.

Han var nog mera olycklig än deprimerad vilket definitivt var ett symptom på förbättring och ett fall framåt. Men ibland kändes hela tillvaron som att han var röksugen och gick och letade efter fimpar på en nysopad trottoar, inte minst när det var just det han just då gjorde.

– Sov en stund så kan vi ta en promenad runt sjön sedan!

Men nu var han ohjälpligt väckt och beslöt att i stället försöka lyfta morgontidningen från golvet; det kunde väl räcka som motion men gav knappast någon känsla av frisk luft. Det var väl kanske att trycksvärtan fortfarande var fuktig.

– Katten har ätit upp köttfärsen.
– Fick han allt som du tinade ?
– Ja.

Tja ja. Katten äter köttfärs medan vi lever på kex och skorpor. Djurens vänner kan väl inte klaga, och ingen komer väl på tanken att kräva att en katt blir vegetarian?