• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Kyrkan kritiserar flyktingpolitiken

Finlands flaggaBiskop Gustav Björkstrand, Borgå stift, tycker att myndigheternas linje är för hård och att det därför ibland kan vara befogat att kyrkan skyddar asylsökande. För tillfället har en församling i Kuopio gett en fristad åt en utvisningshotad sudanesisk kvinna.

Kyrkan i Kuopio beslutade att gömma kvinnan från Sudan förra veckan. Kvinnan kom till Finland för ett och ett halvt år sedan och utlänningsverket har inte beviljat henne asyl eller uppehållstillstånd.

"När kyrkan ger skydd åt flyktingar visar man att man menar allvar. Man kan inte förfara så som myndigheterna gör",
säger biskop Gustav Björkstrand.

Alla församlingar är inte säkra på vilken policy som gäller om en flykting söker asyl i kyrkan. Ekumeniska rådet i Finland har i våras gett ut en guide till församlingarna om kyrkoasyl. Guiden uppmanar församlingarna att öppet samarbeta med myndigheterna.

"Det är viktigt att vi får igång en ordentlig diskussion om reglerna om hur flyktingar får behandlas", säger Björkstrand. "Vi kunde visa större kärlek och medmänsklighet än vi gör i dag, med tanke på att finländare har fått hjälp i andra länder när vi har varit i nöd".

Enligt Björkstrand varierar beredskapen för kyrkoasyl i församlingar. I exempelvis Österbotten har lutherska kyrkan och friförsamlingar tagit hand om flyktingar som har löpt risken att bli snabbutvisade.

Jan Edström, som är en av dem som skrivit guiden, säger att kyrkoasyl inte handlar om att gömma människor, utan att ta hand om dem som söker skydd hos en kyrka. Det ska också göras så öppet som möjligt med att ha kontakt med myndigheter. "Den kristna etiken gör oss skyldiga att ta oss an fallet", säger han.

Begår kyrkan brott med att gömma undan asylsökande I fall, där myndigheter har tagit beslut om att sända hem dem?

"Kyrkor begår inte brott om man håller sig till de rekommendationer som finns i guiden", säger Edström. Han tror att agerandet kan bli föremål för diskussion i framtiden. "Det gäller att hålla sig inom lagens ram, men att också visa det civilkurage som varje medborgare har i ett demokratiskt samhälle".

Källa:
YLE (ny)

Rättelse från alert bloggläsare

Jag skrev i går  (här) om arbetsgivaravgifterna som sänks för ungdomar. En alert bloggläsare har påpekat följande, som jag publicerar i hopp om att det nu blir rätt. Jag medger att jag alltid haft svårt för det där med procent och procentenheter…

Hej Merit!

Jag är en trogen läsare av din blogg och har stor behållning av dina insiktsfulla och tänkvärda kommentarer om allt mellan himmel och jord.

Nu måste jag dock invända mot ditt språkbruk i inlägget "Arbetsgivaravgiften för unga sänks ju bara med ca 11 procent!". Av dina beräkningar i inlägget framgår det tydligt att det är 11 procentenheter arbetsgivaravgiften för unga sänks med, inte 11 procent. Det är en olycklig sammanblandning, efter som 11 procentenheter i detta fall innebär att arbetsgivaravgiften för unga sänks med 34,24 procent (11,10/32,42). Ekots halvering (50%) var alltså vilseledande, men närmare sanningen än dina 11%!

Bortsett från detta slarvfel håller jag med dig till 100 procent (och procentenheter) vad gäller huvudfrågan i artikeln, dvs Ekots rapportering. Tyvärr verkar alltför få journalister vara kapabla att rapportera kritiskt, intelligent och korrekt.

Stort tack till dig som skickade mejlet!

En migga: ”Antalet oavgjorda ärenden hos Migrationsverket har ökat med 43 % på sju månader!”

Följande inlägg från Birgitta Elfström, mångårig medarbetare och beslutsfattare på Migrationsverket, publicerade jag här på bloggen den 16 maj.

Det framgår tydligt av statistiken på öppna asylärenden att den bara ökar och ökar!

Det känns nästan hopplöst för mig som beslutsfattare att dagligen utreda och föredra beslut då ärendebalansen ständigt ökar och personalstyrkan är mer eller mindre oförändrad. Då jag går in i vårt ”balansrum” blir jag mörkrädd. Titta så många lådor med asylärenden som ligger och väntar på att få ett offentligt biträde eller att bli kallad till utredning!

Dessa lådor är vad som finns på enhet ”balansgruppen” i Göteborg där jag arbetar. Sen har vi en ”nygrupp” och en grupp som bara beslutar i Irakärenden. Lägg därtill att det finns asylenheter på många andra platser i landet.

Birgitta Elfström
beslutsfattare
Migrationsverket

Idag, den 24 juli, drygt två månader senare, ser det likadant ut – utom att antalet oavgjorda ärenden har ökat ytterligare och är nu 22967. Den 14 maj var de 21494 och i slutet av december förra året (för sju månader sedan), var antalet oavgjorda ärenden hos Migrationsverket 16048!
Om man betänker att varje ärende kan innehålla flera personer (familjer, par) och sedan funderar över vad det kostar att försörja alla dessa människor medan de väntar i asylprocessen så inser var och en att det är astronomiska belopp som går till detta. Och – inte att förglömma – människor lider också psykiskt under väntetiden. Det är en både samhällsekonomisk och mänsklig katastrof. Jag använder sällan ordet ”katastrof”, bara när det verkligen är befogat – och det är det nu.

OBS! Citera gärna – men ange källan!

92-åring får stanna i Sverige

SVT logoDen 23 juli 2007 rapporterade SVT att: "En 92-årig chilenska, som bor hos sin dotter i Sundsvall, får stanna i Sverige. Migrationsverket beslutade förra året att utvisa kvinnan, men Migrationsdomstolen upphäver nu det beslutet. Domstolen anser att hennes hälsoproblem och höga ålder är tillräckliga skäl för att hon ska få stanna."

Tack och lov för att den beslutsfattare på Migrationsverket som hade just det här ärendet, använde sitt sunda och medmänskliga förnuft när hon/han tolkade utlänningslagen och dess intentioner. Hon/han fattade helt rätt beslut!

Finland: Heinäluoma kritiserar Vanhanen

Matti VanhanenEero Heinaluoma 2image1900sfpimage1901Från vänster: Statsminister Matti Vanhanen (c), Eero Heinäluoma, ordförande, sdp; Tuija Brax, justitieminister (grön), Astrid Thors, migrationsminister (sfp) och Jyrki Katainen, finansminister (saml).

Förra veckan skickade statsminister Matti Vanhanen (c) e-post till ministerkollegerna. Det var efter att Aamulehti försökt få reda på om ministrarna vill öppna de så kallade Stasiarkiven och Kauppalehti försökt mäta ministrarnas åsikter i en annan fråga. Statsministerns direktiv är att dylika enkäter som skickas till ministrarna inte besvaras, lyder Vanhanens e-förmaning. Vanhanen har också meddelat att ministrarna ska hålla sig till det egna ansvarsområdet och inte kommentera andras.

Socialdemokraternas ordförande Eero Heinäluoma kritiserar statsminister Matti Vanhanens förbud för ministrar att svara på enkäter. Heinäluoma efterlyser tvärtom en öppnare debatt om de ärenden som bereds i regeringen och menar att det är helt klart att hemlighetsmakeriet har ökat efter att sdp åkte ut ur regeringen. Det är ofattbart och oroväckande. Det är ju just när saker och ting ännu inte är fastslagna som man ska kommentera och diskutera. Annars får medborgarna inte information om vad som ligger bakom besluten.

Justitieminister Tuija Brax (grön) stöder Vanhanens linje och är nöjd med att inte behöva delta i enkäter. Hon framhåller att ministrarna inte förbjuds att delta i den offentliga debatten och anser att det är bra att ministrarna ska uttala sig enbart om ärenden som hör till hans eller hennes ansvarsområde.

Enligt migrations- och Europaminister Astrid Thors (sfp) är Vanhanens agerande normal praxis i en samlingsregering. I en kommentar till svenska Yle poängterar Thors att statsministern inte har förbjudit ministrar att prata, utan önskat att de inte skulle göra det. Hon säger att det inte är det samma som att sätta munkavle på ministrarna. Thors påpekar att det finns en skillnad mellan att trampa in på en annan ministers revir och att göra ett utspel i en politisk fråga. Det senare är naturligtvis tillåtet.

Finansminister Jyrki Katainen (saml) låter via sin specialmedarbetare Jussi Kekkonen meddela att statsministerns lapp-på-luckan-linje kommer att följas. I övrigt har Katainen inget att tillägga.

Källa:
YLE (ny)HBL logo