• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om kvotflyktingar…

Migrationsverket logo"Migrationsverket kritiserar regeringen för att det blivit svårare för kvotflyktingar att ta hit sina familjer. Kvotflyktingar är flyktingar som anses ha så starka skäl att fly att de bjuds in till Sverige." Det rapporteras i Ekot söndagen den 29 juli. Läs och lyssna här. Ämnet diskuterades också i programmet Godmorgon, världen samma söndagsmorgon.

Migrationsverket informerar på sin hemsida att antalet kvotflyktingar år 2006 var 1.653. Antalet kvotplatser bestäms av regeringen och vilka nationaliteter och var flyktingarna ska hämtas bestäms i samarbete med UNHCR. Sverige borde kunna bestämma att i antalet kvotflyktingar räkna in samtliga familjemedlemmar i flyktingens familj i kvoten, om man inte vill att antalet ska bli för stort. Alltså ta emot totalt 1.653 personer inklusive familjerna. Men att ta hit drygt 1.600 människor som sedan inte vet när eller ens om deras närmast anhöriga får komma efter, det är grymt .

Naturligtvis ska kvotflyktingars (som ju ansetts vara så extra mycket utsatta att de utan asylprövning valts ut för att få komma till olika länder för skydd) familjer också räknas som flyktingar! Det är för kvotflyktingar om möjligt ännu mer nödvändigt än för andra, och det ligger i sakens natur att om de av UNHCR ansetts behöva få flyktingstatus i något land, så ska givetvis deras familjer också omfattas av denna flyktingstatus. Den, som klassificeras som "flykting" enligt Geneve-konventionen och beviljas asyl på den grunden, kan ju heller inte återvända till det land han/hon har flyktingstatus gentemot, så även om han/hon skulle vilja så kan han/hon inte resa tillbaka till det landet om saknaden efter familjen skulle bli större än rädslan för att återvända.

Men – och det framkommer inte i vad som hittills sagts i media eller av Migrationsverket – av dem som kommer hit, som Migrationsverket reser ut i världen och väljer ut och i sin information kallar "kvotflyktingar", anses ju sedan inte alla vara flyktingar! Hur många av de 1.653 människor som kom hit på den s.k. flyktingkvoten förra året befanns vara flyktingar enligt den definition som gäller, Genevekonventionen? Migrationsverket berättade inte i inslagen i Sveriges Radio att de hämtar hit människor som först valts ut av UNHCR och av UNHCR bedömts vara flyktingar, men sedan drar igång egna utredningar när människorna väl är här och klassar om en del till "skyddsbehövande i övrigt". För dem gäller då samma regler som för andra asylsökande, de ges ju inte flyktingstatus.

Läs Migrationsverkets egen skrift Den svenska flyktingkvoten här. Där står bland annat: "I samband med uttagningen fastställs nämligen inte personens flyktingstatus enligt svenska regler. "

Jag förstår inte varför man inte antingen accepterar dem som UNHCR valt ut som flyktingar och ger dem flyktingstatus direkt när de anländer utan klassar om dem här hemma? Hur många av de 1.653 personerna som kom förra året klassades om och hur många fick flyktingstatus? Red upp detta först och fastslå sedan att om vi ska ta emot kvotflyktingar överhuvudtaget (när vi redan tar emot flest asylsökande av alla länder i EU), så ska de också anses vara faktiska flyktingar och inte utredas på nytt i Sverige. Och då ska givetvis deras familjer också tas emot här!

© Citera gärna men ange källan!