• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Poddradioprogram

image1958Förra poddradioNu har två bonusprogram kommit i andra omgången av Timbros poddradioserie (den första når man genom att klicka på bannern i högerspalten). Många nya, intressanta röster kan höras och samtliga presenteras här. Och här presenteras första omgången poddradiopratare och deras program.

image1960Den f.d. läkarsekreteraren, krögaren m.m. och numera frilansjournalisten, dokumentärfilmaren m.m. Nuri Kinos halsbrytande program presenteras så här:

Programmet är en bråkdel av den torktumlare som utgör Nuri Kinos värld och innehåller skratt, skräck, självmordsbombare och en förgiftad fotograf. Kanske innehåller programmet också något avslöjande…

image1961Johan Norberg, idéhistoriker, Senior Fellow vid Cato Institute och kolumnist i Dagens Industri har också gjort ett program. Det presenteras så här:

Johan Norberg ställer frågan vad lycka är. Vilka är dess förutsättningar och hur kan forskningen om lycka brukas och missbrukas politiskt? Dessutom berättar han om när han själv upptäckte att han var lycklig och spelar den musik som ger honom en hög grad av livsglädje.

image1962(Mitt eget program från december 2006 kan avlyssnas här.)

Anställda på Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta kan ha smittats av tbc

DNPersonal vid Migrationsverkets förvar i Märsta har testat positivt för sjukdomen tbc. Fler tester ska nu göras. Några asylsökande på Migrationsverkets förvar i Märsta tros vara sjuka i tbc och ska genomgå lungröntgen. De kan i sin tur ha smittat personalen vid förvaret.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter.

Jag har själv varit där, på förvaret i Märsta…

Finland: om utvisningen av de brottsdömda somalierna

Finlands flagga mörkare blått korsLäs först Finland: ”Kasta ut dem som begår brott ”(12 juli 2007), ”Respass väntar tjugo somalier” (14 juli 2007), ”Somalier begår färre rån i Helsingfors” (26 juli 2007).

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bestämt att utvisningen av de tre somaliska ungdomarna inte får verkställas än. Först ska HFD avgöra deras besvär mot Utlänningsverkets beslut att utvisa dem och förbjuda dem att resa in i Finland på nytt. HFD:s beslut att ge dem respit indikerar på inget sätt hur domstolen kommer att förhålla sig till beslutet om utvisning.

Utlänningsverket beslöt i juli förra året att tre av de fyra somalierna ska utvisas. De kommer från norra Somalia där läget inte är fullt så kritiskt som på and ra håll i landet. Den fjärde ynglingen kommer från Mogadishu och kan därför inte utvisas. De tre ungdomarna besvärade sig över Utlänningsverkets beslut. I juli i år avslog Helsingfors förvaltningsdomstol två av besvären, det tredje tog man inte ens upp till behandling.

Ungdomarnas öde har debatterats flitigt i pressen. I somras ansåg merparten av dem som kontaktade Hbl:s heta linje att ungdomarna gott och väl kan skickas till Somalia. Det föranledde en insändarstorm från personer som tänkte annorlunda. Det är juridiskt möjligt att utvisa utländska brottslingar, men frågan är om det är etiskt försvarbart. Där går åsikterna i sär.

De flesta länder kan utvisa brottslingar som begått vissa allvarliga brott. Det förutsätter en helhetsbedömning av varje enskilt fall. Då beaktas bland annat brottets art, sannolikheten för återförbrytelse och samhällets eventuella behov av att verkligen utvisa brottslingarna. Likaså bör man bedöma hur starka brottslingarnas faktiska band till sitt gamla hemland är och hur rimligt det är att de ska kunna anpassa sig. I det aktuella fallet har de tre ungdomarna vuxit upp i Finland och saknar egentliga band till Somalia. De som försvarat ungdomarna menar att de är mer finländare än somalier och att det därför är oskäligt att dubbelbestraffa dem med både fängelse och utvisning.

Det är ännu inte klart när HFD kommer att avgöra somaliernas öde, men det kan komma att dröja flera månader.

Källa bl.a. Hufvudstadsbladet.

Apropå Nordeas svar om PlusGirot

Nordea logoLäs först När man blir hindrad att göra rätt för sig (kolumn i Svenska Dagbladet 30 juli 2007), Be my guest # 50: Janne Olsson (30 juli 2007), Mejlkommentar om Nordea (30 juli 2007), Mer om Nordea och betalningsanmärkningar (1 augusti 2007), Svar från Nordea om PlusGiro för "prickade" (29 augusti 2007).

Efter att jag skrivit om Nordeas svar på mina frågor om PlusGirot, kom nedanstående kommentar från en bloggläsare (återgiven exakt sådan den är):

Jag blev jättearg när jag läste vad idioten från piratföretaget skrev. Han säger ju att dom anser att folk som har skatteskulder är kriminella! Det är olagligt att ljuga i deklarationer eller att inte deklarera men det är inte olagligt att ha en skatteskuld. Nordea är nu inte bara en myndighet, dom är poliser också.

Sen säger han "att dom allra flesta får konto", det är som att säga "dom flesta som blir dömda till fängelse är skyldiga". Det är konstigt att ingen ser över detta som måste vara ett stort problem för många. Dom politiker som har anmärkningar borde göra någonting, men det finns en stor skam i att ha en prick. Det har jag märkt; sen jag "kom ut" så har flera människor hört av sig och sagt att dom också har prickar men skäms för det.

Jag tror att sammhället förlorar jättemycket på att skuldsatta behandlas som andra klassens medborgare, till slut skiter man i att försöka betala tillbaka och ger upp. Jag har inte kommit ditt ännu men ibland känns det tungt.

Hälsingar från samhällets fiende.

Det finns redan ett beslut i Migrationsöverdomstolen…

Sveriges domstolar logo…i ett fall där en kvinna åberopade anknytning till make bosatt i Sverige där klaganden (den som skulle avvisas) var gravid och där Migrationsöverdomstolen ansåg att det förelåg skäl för att göra undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i Sverige! Och detta trots att här inte ens ännu fanns ett barn.

Känner inte Migrationsverket till det? Har inte medarbetarna på verket informerat sin generaldirektör om det här beslutet? Det verkar inte så när man lyssnar på hur Dan Eliasson uttalar sig i media med anledning av fallet med den iranske mannen som ska avvisas trots att han har anknyntning till sin lille son och sambo!

Jag uppmärksammades på detta vid samtal med en kunnig migga som kom ihåg att han läst det här beslutet och har nu själv tagit del av det

I Migrationsöverdomstolens beslut står bland annat:
Enligt Migrationsverkets mening finns det inte förutsättningar att göra undantag från kravet på att uppehållstillståndet ska vara ordnat före inresan i Sverige.

Det principiella kravet på att ett uppehållstillstånd skall ha utverkats före inresan i Sverige och dess betydelse för att upprätthålla en reglerad invandring bör vägas mot de olägenheter som kan uppstå för de berörda enskilda personerna.

Det skulle innebära beaktansvärda olägenheter för dem om X skulle behöva lämna Sverige för att från utlandet ge in en ansökan om det uppehållstillstånd hon är berättigad till på grund av sitt äktenskap med Y. Migrationsöverdomstolen finner därför att det inte skäligen kan krävas att X reser till ett annat land för att ge in en ansökan om uppehållstillstånd där. Det föreligger alltså förutsättningar för att göra undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen om att en ansökan om uppehållstillstånd inte får bifallas efter inresan i Sverige.

Citera gärna, men ange källan!

Apropå “Migrationsverket ser över rutinerna”

Migrationsverket logoJag skrev i går (den 29 augusti) ett inlägg med rubriken Migrationsverket ser över rutinerna. Läs det först.

Med anledning av ovannämnda inlägg citerar jag här ur Utlänningslagen och kommentera också citaten:

5 kap. Uppehållstillstånd
Vem som har rätt till uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
3 § Uppehållstillstånd får ges till
(Min kommentar: "får", inte "skall"…)


7. en utlänning som skall utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett i Sverige bosatt barn 


18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.
(Min kommentar: huvudregeln är alltså att ansökan INTE får bifallas om man söker i Sverige, efter inresan.)

Detta gäller dock inte om
5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1-7 har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där
(Min kommentar: det är HÄR en praxisändring på lite sikt kan ske. Man kan helt enkelt fatta några beslut och tillämpa den här möjligheten i ett antal enskilda fall och när så ett antal beslut fattats i den här "andan", DÅ kan man börja tala om "praxis"!

Det är bara lite civilkurage och beslutsamhet som behövs från MIG:s gd, inget annat, för att den här iranske mannen ska kunna beviljas PUT utan att behöva resa till Iran och ansöka därifrån. De "särskilda skälen" kan då anses vara att handläggningen skulle ta mycket lång tid – ett år är lång tid i ett spädbarns liv – innan ärendet har hanterats klart och han kan återvända.

OBS! Är barnen äldre så kanske det INTE föreligger "särskilda skäl"! Man ska därför vara mycket försiktig med att tala om en praxis eftersom det knappast med denna lagstiftning kan bli så att alla asylsökande fäder till barn i Sverige därmed ska få stanna! Även andra omständigheter ska vägas in, som t.ex. om pappan verkligen har levt med sitt barn eller träffat det regelbundet och ofta. Etc. Dessutom: personen ifråga (pappan) får inte ha begått brott som han dömts i Sverige, då gäller andra regler.)

Nya poddradioprogram!

image1958Nu har två bonusprogram kommit i andra omgången av Timbros poddradioserie (den första når man genom att klicka på bannern i högerspalten). Många nya, intressanta röster kan höras och samtliga presenteras här.

Lite extra vill jag puffa för den f.d. läkarsekreteraren, krögaren m.m. och numera frilansjournalisten, dokumentärfilmaren m.m. Nuri Kinos halsbrytande program, som presenteras så här:

Programmet är en bråkdel av den torktumlare som utgör Nuri Kinos värld och innehåller skratt, skräck, självmordsbombare och en förgiftad fotograf. Kanske innehåller programmet också något avslöjande…

Här gäller det att hänga med i svängarna!

Land nr 134: Afghanistan!

image1957Nu finns det läsare av min blogg också i Afghanistan! Helt otroligt, men sant. Nu finns ni som läser bloggen i sammanlagt 134 länder på jorden!

Läs om Afghanistan på Afghanistan Online, som välkomnar läsarna med orden: "Afghanistan: The Friendliest Country in the World, Possibly the Universe." Och på Svenska Afghanistankommitténs sajt där budskapet är ett helt annat.

Ingen har hört av sig och bett om ursäkt…

Thanh och dalahästar 14.8 2007Hade jag trott att myndigheterna skulle höra av sig och be om ursäkt för de fel de begått, de lögner de uppmanat Thanh och andra att komma med, det lidande och den direkta fara de utsatt honom och många andra för på grund av sitt beteende och agerande? Nej. Men hyst ett minimalt hopp, kanske.

JK – landets justitiekansler – har slagit fast att både Migrationsverket och Polisen har agerat felaktigt. De har tvingat asylsökande vietnameser (och andra) att lämna detaljerade uppgifter inte bara om sig själva utan också om sina släktingar i hemlandet och en massa annat och sedan har de lämnat all denna information till Vietnams ambassad! De har uppmanat de asylsökande att ljuga inför sin ambassad och påstå att de är i Sverige som turister och har tappat sina pass. Med mera. Med mera. JK har riktat skarp kritik mot både Migrationsverket och Polisen och skriver bland annat:

"Migrationsverket kan inte undgå kritik för att man har medverkat till att hemliga, och i vissa fall mycket känsliga, uppgifter har lämnats till Vietnams ambassad, tydligen också till vissa andra ambassader. Jag utgår från att verket ser över sitt agerande och att sekretesslagen från och med nu konsekvent efterlevs."

Thanh har vistats i Sverige i fem år (utan att kunna avvisas – utan egen förskyllan) varav han suttit åtta månader inlåst på förvaret i Märsta. Han har ständigt levt under hot och press från Polisen och Migrationsverket och de tre senaste månaderna har han lämnats helt åt sitt öde och utan något om helst försörjningsstöd. Nog borde en ursäkt till Thanh från Migrationsverket och Polisen vara på sin plats!

JK har kallat hanteringen av honom och hans landsmän (m.fl.) "oacceptabel", vilket är ett mycket starkt ord. Men varken Polisen eller Migrationsverket har trots det hört av sig. Däremot har Thanh idag fått ett (felaktigt) besked från den kommun han nu vistas i och där han bett om ekonomisk hjälp efter tre månader utan ett öre:

"Om han nu vänder sig till polisen (Söderortspolisen, Utlänningsroteln, i stora polishuset på Kungsholmen) för att de ska kunna försöka verkställa beslutet och han medverkar till detta så kan polisen intyga/styrka detta till Migrationsverket (genom skriftligt intyg) och Thanh kan åter gå till Mottagningsenheten i Solna. Om han samarbetar med polisen har han alltså all rätt att bli inskriven på Mottagningsenheten igen och får rätt till dagersättning, för att klara sitt uppehälle. Detta gäller i avvaktan avvisningen och oavsett om den går att verkställa eller inte."

Kafka kunde inte ha skrivit ett bättre manus till hela den här historien och Moment 22 räcker inte för att beskriva situationen utan snarare Moment 22 upphöjt i kubik och kvadrat! Kommunens företrädare kan jag inte vara arg på eftersom de gör vad de kan och inte kan ha kännedom om allt. Men jag har nu uppmanat dem att ta reda på ordentligt vad som gäller och inte bara lyssna på en tjänsteman på Migrationsverket som uppenbarligen inte känner till fallet.

Migrationsverket måste agera nu, det här kan inte få pågå längre! Den här farsartade rundgången och den här oacceptabla hanteringen och nedbrytningen av en ung man som tillbringat fem långa år i total ovisshet och ofta förnedring, måste det sättas stopp för. Och eftersom den person som skulle ha satt stopp för det redan i maj i år, överdirektören Lars-Gunnar Lundh, har slutat på Migrationsverket, så är det den nye generaldirektören Dan Eliasson som ska göra det. Och det nu. Gärna med personligt framförd ursäkt å Migrationsverkets vägnar.

“Migrationsverket ser över rutinerna”

Dan Eliasson, gd, MIGDan Eliasson, Migrationsverkets generaldirektör, ska se över praxis för hur föräldrar behandlas när det gäller ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige.

 

Läs artikel i Svenska Dagbladet.


Kommentar: Det handlar egentligen inte om "hur föräldrar behandlas" utan snarare om hur lagen tillämpas. Migrationsverket har genom alla år valt att tvinga människor tillbaka till sina hemländer för att "söka på anknyting" till make/maka eller barn under 18 år med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta trots att man vetat med säkerhet att utgången varit given: den sökande kommer att beviljas uppehållstillstånd just på anknytning till härvarande make/maka/barn.

 

Den rigida tolkningen har genom åren fått förödande konsekvenser för många par och familjer. Ändå har Migrationsverket hela tiden haft laglig möjlighet att låta människor söka härifrån, på plats, i stället för att tvinga dem att resa tillbaka till länder där det ofta inte ens finns en svensk ambassad att gå till för att ansöka om återförening med sin familj i Sverige.

 

Läs bland annat Akut avvisningshot mot Inna (6 maj 2005), "Charterresor" till fjärran länder, del 1 (27 juni 2005), Lagen ska följas, sa migrationsministern (15 september 2005), Efter 15 år i Sverige: idag tvingades han resa tillbaka till Kina (26 augusti 2007).

Svar från Nordea om PlusGiro för “prickade”

Nordea logoLäs först Lästips: Om Nordeas "myndighetsutövning". Därifrån länkas också till andra, tidigare texter i ärendet.

Jag skrev till Nordeas ledning för att få besked om vad folks "prickar" hos Kronofogdemyndigheten har med deras förmåga att hantera ett PlusGirokonto att göra. Jag ville veta varför små företagare nekas PlusGiro, som är det smidigaste sättet att hantera inbetalningar om man t.ex. driver en verksamhet på internet. Nu har ett svar från Björn Hökby som är ansvarig för Plusgirot inkommit. Men inte blir man klokare av det!

Han säger nämligen exakt samma sak som flera andra på Nordea redan har sagt. Han börjar med att framhålla att:
"PlusGirot är Sveriges största betalningsförmedlare. Varje dygn flyttas miljardbelopp mellan tiotusentals privatpersoner och företag. Som ägare till PlusGirot har Nordea ett stort ansvar för att hålla betalningsflödet rent från penningtvätt och andra misstänkta transaktioner."

Jaha. Det är redan väl känt för alla att "PlusGirot är Sveriges största betalningsförmedlare"! Det är ju faktiskt just därför människor vill använda sig av det, också de som har skulder och prickar (som Janne och hundratusentals andra svenskar).

Björn Hökby fortsätter:
"De allra flesta som ansöker om ett konto i Nordea får också ett. Våra PlusGirokonton likställs med vanliga bankkonton och kan användas till övriga banktjänster, till exempel kontokort. Därför gör vi enkla kontroller av dem som ansöker om ett PlusGirokonto – det är vår skyldighet."

Att PlusGirot skulle kunna missbrukas av små egenföretagare (ens om de har skatteskulder!) är lite långsökt. Har man ingen kredit så har man ingen kredit – hur menar Nordea då att man skulle kunna missbruka PlusGirokontot? Jag kanske är dum men jag förstår inte det.

Vidare i Björn Hökbys brev:
"Enbart en betalningsanmärkning är inte skäl nog för att inte bli kund. Vi har inga sådana regler. Har en person däremot både betalningsanmärkning och till exempel obetalda skatteskulder blir bilden en annan. Men, som sagt, de allra flesta som vill bli kunder blir också det. Därför är mitt råd till den som inte fått ett PlusGirokonto att vända sig till ett Nordeakontor och presentera fakta och förklaringar. Då får vi chans att pröva ansökan en gång till."

Jaha. Men vem är det som har gett Nordea mandat – eller tvingat Nordea – att agera kontrollant på detta sätt? Att kräva att människor ska komma till dem och redogöra för sina förhållanden precis som hos socialbyrån upplevs av människor som ett intrång i deras integritet. Det kan ii alla fall nte vara svenska staten eftersom den endast äger 19,9 % av aktierna i banken (se här).

Jag har fortfarande inte fått ett acceptabelt svar på frågan varför Janne Olsson och en massa andra människor (många enmans- och småföretagare) inte får öppna PlusGiro hos Nordea bara för att de har betalningsanmärkningar. De har ju inga krediter som kan missbrukas och deras penningflöde är ofta inte särskilt stort. Och Nordea har väl inbyggda funktioner för om det plötsligt börjar flöda enorma summor på ett konto där det normalt inte brukar göra det? Och skulle larmfunktionen slå tlll så är det väl bara att kontrollera och eventuellt begära en polisutredning?

Till slut skulle jag också vilja veta om Nordea behandlar kunder i andra länder där de är verksamma på samma sätt som de gör i Sverige? Kanske de gör det och kanske de har råd att strunta i hundratusentals "prickade" människor, de är ju redan rankade etta i Norden så varför skulle de bry sig…

Facket blir allt konstigare

LO logoTror Wanja Lundby-Wedin & Co att folk är stockdumma? Så verkar det absolut när man läser detta TT-telegram:

LO oroas av medlemstapp

LO-basen Wanja Lundby-Wedin är orolig för att den borgerliga regeringens politik har fått många medlemmar att lämna förbundet, eftersom den stora merparten av löntagarna har fått bättre ekonomi.

Enligt Lundby-Wedin har nio av tio löntagare fått skattesänkningar i år.

– De allra flesta löntagarna har fått ökad köpkraft, sade LO:s ordförande vid Transports kongress.

Och den borgerliga politiken kommer för de stora flertalet inte att märkas på något negativt sätt i det korta perspektivet.

– För de flesta kommer det inte att göra det, sade hon.

Men vad är problemet då? Det är väl för medlemmarnas bästa som facket ska finnas till? Inte för sina pampars skull, eller för att endast glädja sig åt förbättringar för medlemmarna om de har "rätt" politisk avsändare. Inte undra på att facken tappar medlemmar när de behandlar folk som idioter!

Olhos visdomsord

Parempi vilusta sininen
kun työstä punainen.
Kun selkään lyö
niin tumput putoo.

Sa en arbetskamrat till mig idag. Och jag kan inte annat än hålla med!

Finland: Ex-president Martti Ahtisaari i rätten

image1956Det hör inte till vanligheterna i Finland att se en president i rätten, men president Martti Ahtisaari vittnade idag i den pågående Rusirättegången i Helsingfors. Ahtisaari informerades om spionerimisstankarna mot Alpo Rusi i februari 2002. Skyddspolisen misstänkte Rusi för spionage för forna Östtyskland (DDR) men inget åtal väcktes mot honom.

Martti Ahtisaari uppgav att misstankarna överraskade honom, eftersom han hade känt Rusi en längre tid, och han ansåg också att kalabaliken kring Stasimisstankarna påverkade Rusis karriär.

När de samtal som skyddspolisen fört med den tyska underrättelseofficeren Peter Keller behandlades, beordrades media att lämna rättssalen. Det var skyddspolisen avdelningsdirektör Harri Sarvanto som berättade om samtalet med Keller våren 2002. Det samtalet ledde till att skyddspolisens misstankar mot Alpo Rusi förstärktes. Verkställande direktör Kalervo Kummola vittnade i dag för sin del att det ryktades om spionmisstankarna mot Rusi i riksdagens korridorer redan i april 2002.

Alpo Rusi kräver staten på en halv miljon euro för uteblivna inkomster och psykiskt lidande.

 

(Martti Ahtisaari är numera bland annat styrelseordförande för CMI – Crisis Management Initiave)

Bloggläsare i 133 länder

image1953Nu har också någon som befinner sig i Guam – som har 170.000 invånare och är ett amerikanskt autonomt territorium beläget i västra Stilla Havet – hittat hit, till den här bloggen! Ni läsare finns nu i 133 länder över hela jordklotet och det är förstås jätteroligt!

En del hör av sig till mig via mejl. Många håller med om sådant jag skriver, andra har helt motsatta åsikter och framför dem på ett sätt som gör det intressant att ta del av dem. Det är väldigt trevligt att få era roliga, informativa, upprörda, glada och oftast både välskrivna och väl genomtänkta "tillrop". Jag uppskattar dem verkligen. Tack!

Läs mer om Guam här och här.

Om JK-kritik i tidningen Dagen

image1955Justitiekanslern (JK) riktar kritik mot Migrationsverket för att det i samband med verkställighet av avvisningsbeslut medverkat till att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till främmande länders ambassader. Även Stockholmspolisen får kritik för att ha uppmanat utlänningar att ljuga.

Läs artiklar i tidningen Dagen här och här.

Thanhs reaktion på JKs beslut

Läs här (25 augusti 2007) först. Och se ”spionblanketterna” här (13 mars 2006).

Här är Thanhs reaktion på JKs beslut:

ln the morning yesterday when l woke up everything was the same as every other morning. l opened your blog to read any news. And then l have read something that was a very, very big shock for me: a good surprise article about the decision from JK.

Because I had so, so big shock l don’t know how to write now, to make you understand how is my feeling at this time. But your help and support to me and plus the decision from JK, it brings the sunlight into my darkness of refugee life here in Sweden!

The decision from the JK made me understand very clear that l have done nothing wrong during the time l have seek for asylum in Sweden. Especially I understand about the 8 months in förvaret in Märsta that the Police and MIG together used their powers to try to force me to do illegal things which is what JK has said in his decision!

Merit, thank you for everything you are doing for me and for others reefugees. From the bottom of my heart l just want to cry. It is already three years (2004) since you started to help me when I was in förvaret in Märsta and until now I have good feeling!

Merit, please help me to give my regards to mr Göran Lambertz from JK! I would love to send my thanks to him and tell him that he is a person who has a real Humanship. He has brought new energy into my very bad refugee life here in Sweden.

“Skarp JK-kritik mot Migrationsverket och Polisen”

Läs här.

Efter 15 år i Sverige: idag tvingades han resa tillbaka till Kina

Han är kines, jag kallar honom här NN. NN är en helt integrerad person med kunskaper som Sverige skriker efter. Han har fru och radhus här. Han har jobbat här och han har aldrig tagit emot några bidrag. Nu har han tvingats resa tillbaka till Kina efter 15 år i Sverige. Samtidigt har tusentals människor som vi inte ens säkert vet identiteten på eller om de verkligen är från det land de säger sig vara ifrån, beviljats permanenta uppehållstillstånd, ibland så snabbt som efter två, tre månader. Människor som kan vara av helt andra nationaliteter, människor som kan vara precis vilka som helst, men som har haft möjlighet att skaffa sig pass på falska grunder. För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd vill jag påpeka att detta absolut inte gäller alla asylsökande. Men att blunda för sanningen, att det är en hel del som Sverige inte har en aning om vilka de egentligen är som getts permanenta uppehållstillstånd, det gagnar heller ingen.

NN har i många år arbetat som tolk bland annat åt kinesiska delegationer som besökt Sverige. Det har rört sig om affärs- och studiebesök av tjänstemän på olika nivåer både inom den offentliga och den privata sektorn. Hans kunskap om det svenska samhället och hur det fungerar har ökat med åren och har varit ovärderlig när det gällt kontakterna mellan kineser och svenskar. NN har tolkat vid besök på regeringsnivå, hos landsting och kommuner, hos mindre och större företag samt hos myndigheter och högskolor. Bland dem som han tolkat hos kan nämnas Posten, Vattenfall, Volvo, Ericsson, KTH, Chalmers, Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska.

Varför måste då NN lämna Sverige? Han kom hit 1992 som forskare och hade uppehållstillstånd av den anledningen till 1998. Efter att hans uppehållstillstånd som forskare gick ut, sökte han inte permanent uppehållstillstånd utan fortsatte att leva, arbeta och betala skatt här. Han kunde göra det för att han hade fått ett personnummer. Det var givetvis fel att han stannade, men det var så det gick till. Det blev inte av att söka uppehållstillstånd och åren gick. Men han har aldrig tagit emot några bidrag i Sverige.

Han har sedan 1998 levt med – och är numera gift med – X. Nio år tillsammans, nyinköpt hus, ordnad ekonomi, välanpassad och helt integrerad med en unik kompetens som Sverige behöver, utvisas han från Sverige för att från Kina söka tillstånd att komma tillbaka. Det kan ta upp till tre år eftersom en person som vistats utanför Kina så länge kan bestraffas enligt en ny paragraf i den kinesiska passlagen genom att han inte får söka nytt pass på upp till tre år. Denna paragraf började gälla i januari 2007, vilket innebär att NN kommer att omfattas av den.

Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade laglig möjlighet att låta honom söka uppehållstillstånd (vilket man vet med största sannolikhet kommer att beviljas) på anknytning härifrån, men valde att slå sönder ett 15 år långt liv här och utvisa en integrerad person som Sverige faktiskt behöver. Detta alltså trots att lagen ger möjlighet att hänvisa till särskilda skäl och låta NN få sin sak prövad utan att behöva återvända till Kina. I stället slösar man med kompetens och humankapital och sänder iväg honom. Mycket märkligt.

NN har idag rest till Peking. Han vet inte hur han kommer att tas emot i Kina som inte ser med blida ögon på någon som återvänder efter 15 långa år utanför landet och som dessutom vistats i ett land (Sverige) utan tillstånd. Varför gjorde myndigheterna detta? Varför sväljer man kameler och silar mygg?

NN lyckades i alla fall förhandla sig till att få resa utan eskort, här har miggorna låtit sunt förnuft råda och det ska de ha credit för. Hade han förts tillbaka med eskort av svenska myndighetspersoner hade det ytterligare försvårat för honom vid ankomsten till Kina. Han har själv skaffat sin resehandling och även köpt och betalt sin flygbiljett. Några sunt tänkande individer på Migrationsverket gick då med på att han skulle få resa ensam (vilket borde vara det normala vid den här typen av utvisningar…) och släppte också ut honom ur förvaret några dagar före avresan.

På förvaret har NN förresten – fullständigt i onödan – suttit inlåst i nästan fem månader till en kostnad för skattebetalarna på ca en halv miljon kronor! Och vem tar ansvar för sådana galenskaper? Svaret är tyvärr: Ingen!

Jag har bett NN försöka hålla kontakt via e-post från Kina och hoppas höra av honom så småningom.

Befriande

SR logoDet var befriande att höra Timbros chef, Maria Rankka, på ett så självklart sätt i God morgon, världen i P1 den 26 augusti säga, att hon själv röstade på Centern i det förra riksdagsvalet. Hon nämnde det i samband med att Centerns förändring och framgång med Maud Olofsson som partiledare, diskuterades.

Jag har aldrig förstått varför svenskar är så rädda för att avslöja vilka partier de röstar på eller varför det anses "fult" att fråga folk om det. Nog borde man väl kunna stå för vad man tycker?