• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Nu läsare i 128 länder!

image1912image1913Idag har det tillkommit läsare i ytterligare två länder i världen: Kap Verde och Ekvatorialguinea! Nu finns mina läsare alltså i sammanlagt 128 länder utspridda från norr till söder och från väst till öst. Det är väldigt roligt för mig att veta att det faktiskt finns människor i så otroligt många länder som följer vad jag skriver.

Kap Verde är en stat på en ögrupp i Atlanten, omkring 500 kilometer väster om Cap Vert på afrikanska fastlandet.

Ekvatorialguinea är en av de minsta staterna i Afrika. Landet ligger dels på fastlandet i Västafrika, dels på fem bebodda öar. Ekvatorialguinea gränsar till Kamerun och Gabon samt Biafrabukten i Atlanten.

Läs inlägg om krav på översyn av utlänningslagen (igen)

image1911I Södermanlands Nyheter skriver den 1 augusti prästen i Svenska kyrkan, Kjell Wiklund, en debattartikel under rubriken Utlänningslagen behöver ses över. Läs mer om den – och mina kommentarer till den – här.

Mer om Nordea och betalningsanmärkningar

Nordea logoLäs först min kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida: När man blir hindrad att göra rätt för sig (30 juli), Be my guest # 50: Janne Olsson (30 juli), Mejlkommentar om Nordea (30 juli) och Ytterligare en mejlkommentar om Nordea (31 juli)!

Här följer en kommentar till om Nordeas självpåtagna rätt att agera myndighet och bestämma vem/vilka som i nåder ska få tillgång till deras plusgiro. Samt om betalningsnamärkningar rent generektt.

Med Nordea höll jag på med i flera månader då jag ansåg att deras policy var helt fel och borde ändras. Men med dem var det totalt tvärstopp och de slutade med att de inte ens svarade mig längre.

I det här med Nordea har vi ett riktigt bra exempel på hur fel systemet kan utnyttjas.

Har man 1 eller 1000 anmärkningar, är summan på 29 kronor eller 1 miljon kronor, är anmärkningen rätt eller fel – det saknar helt betydelse. Har du en enda anmärkning så är du stämplad som en sämre människa och halvt kriminell. Detta känns ibland riktigt tråkigt, speciellt när det rör sig om en småsak eller något man anser vara felaktigt.

Idag kan man på pin kiv sätta åt ett företag. Är du företagare så får du en förfrågan om betalningsföreläggande direkt. Om det är felaktigt och senare dras tillbaka saknar betydelse. Förfrågan står kvar i fem år. Flertalet ser en förfrågan som samma sak som ett betalningsföreläggande och har man ett nytt företag är man körd.

Är det värt att strida för rätt och fel idag? Nej faktiskt inte!

Finland: Migrationsminister Astrid Thors stöder kyrkans asylguide

Läs först Finland: Kyrkan erbjuder skydd åt asylsökande (22 juli) och Finland: Kyrkan kritiserar flyktingpolitiken (24 juli) och

sfpMigrations- och Europaminister Astrid Thors ställer sig positiv till Kyrkans nya guide om kyrkoasyl. Ekumeniska rådet gav i våras ut den omdiskuterade guiden. Enligt Thors är guiden en mycket sansad publikation.

Thors anser till och med att det är en kyrklig uppgift att ge skydd åt asylsökande. Det är ett sätt att visa kärlek till sin nästa, säger hon i en intervju för tidningen Kotimaa.

Guiden ger församlingar rekommendationer om hur de ska gå till väga då asylsökande söker skydd hos dem. Den har redan kritiserats för att innehålla ordval som uppmanar till att bryta mot lagen i situationer då asylsökande hotas av avvisning. Det är dock fel att använda den juridiska termen asyl, som inte borde användas i kyrkliga sammanhang, anser Thors.

"Församlingarna kan erbjuda ett utomordentligt viktigt nätverk för asylsökande,"
säger Astrid Thors. "De asylsökande kanske förmår bättre uttrycka allt om sin bakgrund just till församlingsmedlemmar eftersom de hyser tillit till dem. Man ska komma ihåg att dessa männisor kommer från förhållandem där man sannerligen inte litar på polis och myndigheter. Aktiva inom kyrkans församlingar har ett mycket viktigt medmänskligt uppdrag i att möta asylsökande."

Ministern anser inte heller att någon part behöver uppleva det som att den förlorat eftersom man i kyrkokretsar får ny information om de asylsökande och deras omständigheter; något som också kan
få betydelse i hanteringen av deras aylansökningar.

Källa:
image1909

Officiell översättning av Koranen till hebreiska tar mer än ett år

Översättningen av Koranen till hebreiska kommer att ta minst ett år, enligt Mohammed bin Salim al Awfi, generalsekreterare för King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, den saudiska institution som är auktoriserad att publicera översättningar av Koranen till olika språk.

"Alla institutioner som arbetar med översättning och förklaring av meningen och innehållet i Koranen, och med publicering av dessa texter, måste vara mycket noggranna för att kunna presentera ett korrekt resultat också vad gäller de teologiska aspekterna, sharia-lagarna, språket och stilen", säger Mohammed bin Salim al Awfi.

Han förklarar vidare att metoderna gällande översättning av Koranen baseras på en stadard som har utarbetats av King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran i samråd med ett antal experter av olika slag. Efter att ett översättarteam gjort sitt jobb ska texten läsas och gås igenom av minst två korrekturläsare som måste ha en sund tro, goda kunskaper om sharia-lagarna, utomordentligt goda kunskaper i arabiska språket och goda kunskaper i översättningsspråket (i detta fall hebreiska). Befintliga hebreiska – och andra – översättningar av Koranen som gjorts av andra än King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran – är ofta opålitliga och behäftade med en hel del missförstånd och inte sällan gjorda av anti-islamistiska eller icke-kompetenta individer.

Källa:
Asharqw al awsat arabiska

Ur Epsilon, av JGU. Text 4.

image1899Här fortsätter publiceringen av blandade texter skrivna av JGU, en man i sina bästa år, lite tilltufsad av livet, lite udda och därför inte helt inne i samhällets vanliga system. Men inte heller helt utanför. Dock ständigt pank och fimpletande, alltid med sin egen syn på saker och ting. De tre första texterna kan läsas under kategorirubriken Texter av JGU i högerspalten och här följer text 4:

Lena var otvivelaktigt erotiskt benägen även om hon, som tidigare nämnts, föredrar en annan kvinna hellre. Hos Hanna behövde han oftast inte ta av sig skorna. Det kunde hänga samman med att hennes lägenhet sällan i hennes egna ögon heller föreföll påtagligt nystädad. Även hon hade övergett alkoholens tveeggade svärd.

– Sluta jag får andnöd! Hade hon sagt en gång hos honom, och sedan dess var det så med den saken, men bägge två bidrog ibland till hans dagliga försörjning efter förmåga och ibland lite mer än de egentligen hade råd med
——-
– Aaaaaaaaaaj vad ont det gjorde! Fan vad skönt det blev.

Han fick två "riktiga" cigarretter av henne, men regnet hade blött alla fimpar ute.

– Var 120:e människa i världen är flykting. Och en på hundrasjuttisex har hiv. Allt som allt.
– Kan du inte göra så där en gång till?

Han lät sina kallsvettiga handflator hitta hennes till hälften klädda kropp.

– Ääääääääääää! skrek hon. Ääääääääääääääääääää! Rör mej inte!! Du är så söt!
– Du säger att jag ska låta håret växa, men sen står du väl där och skrattar.
– Och så stryker du dej själv i håret. Det ser så roligt ut.
– Ja vadå?