• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 4.

Läs först inlägget UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 1, UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 2 och UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 3.

Den 19 juli, efter att ha fått nej från Lufthansa vad gäller att få ut passagerarlistor för det aktuella datum då Mukhtar påstås ha rest, skriver UD till Polisen. UD informerar om att det finns "ett pågående ärende angående en svensk som är försvunnen i Etiopien." UD skriver vidare att man behöver försäkra sig om att Mukhtar, personnummer X , har kommit dit:

"Han är svensk medborgare och bosatt i Sverioge. Han skulle ha tagits emot av släktingar på flygplatsen i Adis Abbeba den 29 juni. Han ska ha åkt från Stockholm via Frankfurt till Addis Abbeba med Lufthansa. Vi skulle ehöva se om han var på planet som kom till Adis Abbeba den 29 juni."

Polisen svarar samma dag via mejl:

"Vi har varit i kontakt med Lufthansa angående Mukhtar, personnummer, för att försöka få fram om han varit ombord på något flyg till Addis Abbeba den 29 juni.

Tyvärr så behålls bara uppgifterna på passagerarlistor i 2-3 dygn vilket gör att detta inte går att kontrollera. Det som gick att få fram var att det gick inget flyg den 29 juni till Addis Abbeba. Däremot hade man flyg den 28 samt den 30 juni, detsamma gäller för dessa datum vad gäller passagerarlistor, d.v.s. att det går ej att se vilka som var med ombord."

Den 19 juli inkommer också ett brev till UD från en advokat i Stockholm, som meddelar att han kontaktats av Mukhtars pappa, som har bett advokaten vara ombud för hans son. Advokaten skriver till UD (exakt citat varför också skrivfel finns med):

"Enligt uppgift ska Mukhtar ha flygits till Etiopien med Lufthansa och stigit av Lufthansas plan i Addis Abbeba i början av juli i år. Han skulle mötas upp av sin farbror på flygplatsen, men kom aldrig ut i ankomsthalen. Däremot kom det fram en kvinna till hans farbror. Kvinnan sa sig ha flugit med samma plan som Mukhtar och hon berättade för hans farbror att Mukhtar gripits av Etiopisk polis direkt vid ankomsten. Efter den 3 juli 2007 har det inte gått att få någon som helst kontakt med Mukhtar. Enligt uppgift skall släktingar på plats i Etiopien ha fått kännedom om att han är fängslad där. Såvitt jag försått är UD i Sverige samt ambassaden i Addis Abbeba informerade om hans försvinnande.

Jag vill därför veta vad UD har gjort för att få erforderlig information om Mukhtar, om UD vet var han befinner sig, i fall han är fängslad och i så varför han är det?

Slutligen vill jag veta om UD varit i kontakt med Lufthansa för att via deras datorlistor kontrollera om Mukhtar verkligen kommit fram till Addis Abbeba och där stigit av planet?

Jag avvaktar UD:s skyndsamma svar."

Redan här hade jag dragit öronen åt mig. Advokaten skriver att "Efter den 3 juli 2007 har det inte gått att få någon som helst kontakt med Mukhtar." Men all annan information som lämnats hittills har ju sagt att ingen vet vad som hänt Mukhtar efter den 29 juni! Här saknar jag en fråga från UD:s sida till familjen, via advokaten, om vad de har hört från Mukhtar fram till den 3 juli! Och vad var det för en kvinna som påstod sig ha sett Mukhtar på planet? Vem var hon och varför ljög hon? Jag har inte kunnat se att detta heller skulle ha följts upp.

Fortsättning följer.

UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 3.

Läs först inlägget UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 1, och UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 2.

De 18 juli fortsätter det intensiva letandet efter den påstått fängslade 20-årige Mukhtar. Svenska ambassaden i Addis Abbeba meddelar UD i ett mejl att de fått tag i handläggaren som är ansvarig för Sverige och att denne bekräftat att de mottagit noten som skickades den 13 juli. Handläggaren har skickat den vidare till "immigration" där ingen kunnat bekräfta arresteringen av Mukhtar. Ambassaden efterfrågar också eventuell ny information från Sverige.

Samma datum, den 18 juli, meddelar ambassaden i Addis Abebba också att:

"Personal från ambassaden åkte idag till Head of Immigration Office i Addis Abbeba. Först träffade vi personal vid Head of foreign reception, main division. Han kunde inte ge oss någon information. Därefter träffade vi personal vid Head Immigration and National Affairs office. Han uppgav att han först måste få ett brev från Foreign Ministry med en förfrågan gällande ärendet. Någon sådan förfrågan hade inte inkommit och därför kunde han inte ge några upplysningar. När han fått förfrågan så svarar han till Foreign Ministry som därefetr får kontakta ambassaden.

Därefter åkte vi till centrala polisstationen, Federal Ferinsic Police Department. De kunde inte hitta någon information om Mukhtar, trots att de letade en månad bakåt i sina register. Vi kunde inte få någon mer detaljerad information, men vi bestämde möte i morgon bitti med ansvarig vid Crime Investigation Department."

Och vidare samma datum, den 18 juli, agerar också UD hemma i Sverige genom att sända en skriftlig förfrågan till flygbolaget Lufthansa om huruvida Mukhtar flugit med deras plan från Stockholm via Frankfurt till Addis Abbeba den 29 juni. Svaret från Lufthansa är:

"När det gäller passagerarinformation som inte längre är tillgänglig för oss lokalt här i Sverige (informationen finns bara kvar i våra system i 72 timmar efter avgång), måste förfrågningen gå till vårt huvudkontor uí Tyskland. Vi har då möjlighet att via en central databas söka även historiska passageralistor. Då gäller emellrtid tysk lag vilket innebär att en sådan förfrågan dessvärre måste gå via den tyska polisen och inte direkt från Sverige."

Ytterligare minst ett tiotal personer har nu involverats och aktiverats i denna "jakt" som tillkommit på synnerligen lösa grunder och som egentligen inte ens borde ha varit UD:s angelägenhet från början utan Polisens. Men om det nu skulle ha varit UD:s sak att syssla med allt detta så kan man i alla fall inte säga annat än att man där lagt ner enormt mycket tid och kraft på fallet. Ingen kan klaga på brist på engagemang hos UD. Men det är alltså här UD:s agerande – även om det var välment –  kan ifrågasättas. Invändningar kan resas mot att UD:s resurser i så enorm utsträckning tas i bruk på så lösa boliner och i ett försvinnande som rimligen borde vara en polissak, i varje fall till en början.  För har någon försvunnit så anmäler man det normalt till Polisen, inte till UD. Och givetvis ska inte heller Polisen utnyttjas i onödan och med historier som saknar täckning. Fortsättning följer.

UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 2.

Läs först inlägget UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 1.

Den 12 juli meddelar personen från VIVA Kompetens Centrum att han träffat Mukhtars bror och att enligt denne ska Mukhtar ha förts till ett område som heter Piazza i Addis Abbeba. Uppgifterna har kommit från en annan, namngiven person, IM, som är Mukhtars vän. IM sägs ha "bevittnat det hela". IM är somalier men boende i Addis Abbeba och pratar ingen engelska.

En intensiv mejlväxling utbryter mellan UD och svenska ambassaden i Addis Abbeba och massor av personer på olika avdelningar kfår kopior av mejlen. Svenska ambassaden i Addis Abbeba meddelar UD att den blivit uppringd av någon som sagt sig vara Mukhtars farbror och att denne meddelat att Mukhtar finns i Piazza-området. Viss förvirring råder kring vem det egentligen är som har ringt. Det skickas en not till Etiopiens utrikesministerium och deras Sverige-handläggare får information om att svenska UD har obekräftade uppgifter om att Mukhtar hålls i Piazza-området.

Den 13 juli meddelar en person med e-postadress umea.se att hon fått ett spontanbesök av Mukhtars lillebror, som lämnat namn på deras farbror samt hans telefonnummer. Lillebrodern berättar också något om en kvinna från Umeå som nu befinner sig på semester i Addis Abbeba och som känner Mukhtar och hans familj väl. Den kvinnan säger sig ha sett Mukhtars namn på en lista i fängelset Addis Wenger som ligger nära Biyasta (Piazza?). Där ska Mukhtar finnas i rum (cell?) 44.

Den 16 juli har någon som sagt sig vara Mukhtars farbror varit på svenska ambassaden i Addis Abbeba. Han har uppgett följande (berättas i ett mejl från svenska ambassaden till UD):

"Mukhtar flög från Stockholm den 30 juni och blev arresterad på flygplatsen, enligt uppgift för att han inte var sig lik på passfotot. Måndagen den 9 juli gick farbrodern till piazzan och fick där veta, enligt registrering, att Mukhtar satt fängslad där. I går gick farbrodern åter till piazzan och fick då veta att Mukhtar blivit skickad hem till Sverige. Det framgick inte vilken dag han skulle ha blivit hemskickad och farbrodern är inte säker på att så är fallet. Ambassaden kommer i morgon att kontakta "immigration" här i Addis Abeba för att kontrollera att Mukhtar blivit hemskickad."

Hittills har minst ett tjugotal personer varit inblandade i fallet. Fortsättning följer.