• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Migrationsverkets generaldirektör om Irak-besluten

Läs tidigare inlägg först: Det håller inte, Migrationsverket! och Apropå bloggningen "Det håller inte, Migrationsverket!"

Under eftermiddagen fick Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson möjlighet att försöka klargöra det som sagts om Irak-besluten som diskuterades i P1 i morse:

Dan Eliasson, gd, MIG"Det råder svåra motsättningar i Bagdad, tveklöst. Men om man ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige under sådana omständigheter, så måste man ha individuella skäl, man måste vara utsatt för individuella hot. Den ena personen var utsatt för sådana hot, han fick uppehållstillstånd, den andra personen hade inte sådana individuella hot, och han fick alltså inte uppehållstillstånd."

Läs och lyssna på inslag i Studio Ett här. Läs de vägledande besluten gällande de två irakier som det talades om i P1 Morgon här (avslag) och här (tillstånd).

Apropå bloggningen “Det håller inte, Migrationsverket!”

En bloggläsare har varit vänlig nog att påpeka följande med anledning av min bloggning Det håller inte, Migrationsverket!

Såg ditt blogginlägg om Ekots reportage som jag själv tycker är något anmärkningsvärt.

Jag tycker att beslutstexten faktiskt ger en något bredare bild än vad Ekots rapportering ger sken av. Utdrag ur besluten finns på ekots hemsida och nästan samma mening om att det råder svåra motsättningar i delar av Bagdad finns faktiskt i båda besluten. Och i avslagsbeslutet finns en utvecklad text om hur riskfyllt läget i Bagdad är. Däremot hänvisar verket till att det enligt lagen ska finnas ett direkt orsakssamband mellan de svåra motsättningarna och de individuella skälen. Detta orsakssamband kom man såvitt jag förstår det fram till att det fanns i det ena fallet, men inte i det andra.

Dock kan man tyckat att beslutstexten skulle kunna vara tydligare för att undvika sådana här oklarheter.

Väl medveten om hur media vrider och vinklar saker, hade jag påpekat i min text att: "Det är alltid svårt att uttala sig med absolut bestämdhet om saker som man bara fått refereras i media och inte själv satt sig in i genom att ta del av handlingar etc. Och jag har inte tagit del av de två asylsökandes hela historier och alla handlingar. Därför kan jag bara kommentera utifrån vad Ekot valt att berätta."

“Kort om den nya asylprocessen”

Här skriver juristen Birgitta Elfström under rubriken Kort om den nya asylprocessen. Alltför många som uttalar sig i asyl- och migrationsfrågor gör det utan några större kunskaper; använder uttryck och begrepp som är felaktiga och känner inte till lagar och konventioner som reglerar det här området. Birgitta Elfströms korta text ger åtminstone lite vägledning och inspirerar förhoppningsvis också till att ta reda på mer.

Om att grova brottslingar utvisas från Danmark

P1 MorgonI P1 Morgon i Sveriges Radio rapporteras att:
"Två unga män uppvuxna i Danmark utvisas till Turkiet efter att de avtjänat sina fängelsestraff. Fallet är ett resultat av skärpta invandrarlagar som kritiserats för sin hårdhet och för att man skyfflar över danskproducerade problem till andra länder."

Också i Finland utvisas de som begått grova brott. Ett stort antal unga män med somalisk bakgrund, som bott i Finland sedan de var i 8-9-årsåldern utvisas till Somalia efter att de begått rån, stölder och misshandel. Ingen enda av dem har någonsin haft ett jobb utom en, som jobbade i två veckor.

Enligt en enhetschef på utlänningsverket i Finland är utvisningar av brottsliga flyktingar inte ovanligt:
"Årligen kommer polisen med ett hundratal förslag till utvisningar och ett femtiotal verkställs."

Läs mer:
Respass väntar tjugo somalier (Hufvudstadsbladet 9 juli 2007)
Finland: "Kasta ut dem som begår brott!" (bloggen 12 juli 2007)
"Respass väntar tjugo somalier" (bloggen 14 juli 2007)
"Somalier begår färre rån i Helsingfors" (bloggen 26 juli 20007)

Det håller inte, Migrationsverket!

Migrationsverket logo"Migrationsverket bedömer läget i Bagdad olika när beslut om uppehållstillstånd ska tas. I två beslut samma dag får en person asyl för att läget i Bagdad är kärvt medan en annan avvisas dit för precis det motsatta, att läget inte är svårt." Det rapporterar SR Ekot idag. Ombudet för den man som fick avslag på sin ansökan om att få uppehållstillstånd ifrågasätter givetvis detta:

"Om man i det ena beslutet säger att det är svåra motsättningar i hemlandet, och i andra beslut säger att det inte är svåra motsättningar i hemlandet eller i Bagdad, då går det ju inte riktigt ihop."

Det är Migrationsverkets chefsjurist Joakim Hugosson, som samma dag har tagit de båda besluten. I Ekot-inslaget säger han:.

"Det vi menar är att det råder svåra motsättningar i Bagdad, men det råder inte så särskilt svåra motsättningar att det är rimligt att frångå en individuell prövning."

Och säger vidare att utgången i de två ärendena blev olika för att den ena persionen hade individuella skäl att få uppehållstillstånd medan den andra inte hade det. Men resonemanget håller absolut inte och det går inte att försöka blanda bort korten som chefsjuristen gör. För det är ju inte frågan om individuella skäl eller inte individuella skäl om han i ett beslut påstår att "det råder svåra motsättningar i Bagdad" och i det andra att "det råder inte svåra motsättningar i Bagdad"!

Det är alltid svårt att uttala sig med absolut bestämdhet om saker som man bara fått refereras i media och inte själv satt sig in i genom att ta del av handlingar etc. Och jag har inte tagit del av de två asylsökandes hela historier och alla handlingar. Därför kan jag bara kommentera utifrån vad Ekot valt att berätta, och är det precis så som de rapporterat, så måste man med skärpa uppmana Migrationsverket: "Bestäm er! Råder det svåra motsättningar i Bagdad eller inte?"