• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Utredning om vad som hände personerna som reste till Somalia i vintras – och varför de reste dit

Nu ska också KU dras in i historien med de människor som på eget bevåg och av egen fri vilja, dumdristigt tog sig till Somalia i vintras för att de ville uppleva "ett mer islamskt land" än Dubai dit de rest på semester! (Läs bland annat här och flera andra inlägg och artiklar som länkas till i detta inlägg.)

Thomas Bodström har gjort en KU-anmälan och nu ska en massa människor, bland dem ministrar, avsätta tid och kraft för att diskutera dessa privatpersoners dåliga val att resa till ett land som det starkt avråds från att man reser till om man inte har något där att göra. Deras (bort)förklaring, att de reste till Somalia (och sedan hamnade i Etiopien) för att de tycker landet är vackert och mer islamskt än Dubai, är så dumt så klockorna stannar. Varför har ingen tid och kraft lagts på att ta reda på mer om de här personernas bakgrund och faktiska motiv till att resa till Somalia? Det är det minsta man borde göra innan man börjar med en KU-utredning.

Thomas Bodström skriver i sin KU-anmälan bland annat:
"Därför vill jag att konstitutionsutskottet närmare granskar hur den svenska regeringen handlat i samband med fängslandet av svenska medborgare i Etiopien."

Men alla var inte ens svenska medborgare (det fanns bl.a. en marockansk medborgare i gruppen, som bara har uppehållstillstånd här) och bland dem som hade det, fanns så vitt känt också de som har dubbla medborgarskap. Om man har dubbelt medborgarskap och återvänder till sitt ursprungsland där man fortfarande är medborgare, då gäller detta medborgarskap och ingen hänsyn tas till det svenska medborgarskapet. Det vet samtliga som har dubbelt medborgarskap.

Utrikesminister Carl Bildt har i ett svar på skriftlig fråga 2006/07:1307 i detta ärende sagt:
"De tre svenska medborgarna och deras juridiska ombud har efter återkomsten till Sverige inbjudits till UD för att berätta om behandlingen under fångenskapen. De har ännu inte accepterat detta eller på annat vis för UD närmare berättat om händelsen. Detta har försvårat uppföljningen av ärendet."

De försvårar alltså själva uppföljningen när de inte medverkar till att klargöra vad som hänt! Kanske för att de inser att de också kommer att få frågor om varför de reste dit och vad de gjorde där, som de inte vill svara på?

Tortyr är fruktansvärt och oacceptabelt och strider mot vad som stadgas i olika konventioner om mänskliga rättigheter – oavsett om den utförs mot svenska medborgare eller människor av annan nationalitet. Men människor har också ett eget ansvar, ett ansvar för att inte utsätta sig själv eller en gravid 17-åring (som var med i sällskapet) för stor fara genom att resa till länder som de med 100 %-ig säkerhet vet är klassade som farliga. Att de aktuella personerna säger sig ha rest till Somalia bara för att "det är ett vackert och islamskt land" håller inte och för att misstänka att det inte är hela sanningen behöver man inte vara särskilt konspiratoriskt lagd.

Utred gärna, men utred då allt i denna historia! Och medierna bör sedan också föra ut hela bilden till allmänheten med lika stor energi som de använde till att rapportera om att dessa människor fängslats i Etiopien!

Det finns visst privatskolor i Finland!

För dem som påstår/tror att det inte finns några ”friskolor” – eller privatskolor som de heter i Finland – så går det bra att ta en titt på Finska privatskolors förbunds sajt. Där finns deras medlemsskolor uppräknade, de flesta med länkar till sina respektive hemsidor. Här är några av skolorna:

Kotka svenska samskola, Svenska samskolan i Tammerfors, Björneborgs svenska samskola, International School of Helsinki, Deutsche Schule Helsinki

Eftersom den allmänna skolan håller så hög kvalitet och föräldrar och elever är nöjda med den (lärarna har eget ansvar och har oerhört mycket mer att säga till om än lärarna i svenska skolor), så finns inga större behov av privat- eller friskolor – annat än om de har en speciell profil eller vänder sig till vissa grupper som efterfrågar undervisning på ett annat språk (tyska, engelska, svenska etc) eller en speciell pedagogik (t.ex. Steiner – det som i Sverige kallas Waldorf) eller konfessionella skolor (judiska, kristna). I Sverige har den enorma boomen av friskolor ett symptom på att den allmänna, kommunala skolan inte är tillräckligt bra; i Finland har många privatskolor lagts ner för att de helt enkelt inte behövs när den allmänna skolan håller så hög standard.

“Lär av Finland”

Jag har skrivit många inlägg här på bloggen om den förträffliga kunskapsskolan i Finland. Här är en bråkdel av dem: Gör inte det misstaget! (20 april 2006), ( Min morfars betyg 1908-1909 och 1910-1911 (22 augusti 2006),
Lärarna bakom succén för skolorna i Finland (22 augusti 2007), Mer om skolan (23 augusti 2006), Skärpning i skolan! (8 mars 2007), Om betyg i skolan (14 mars 2007), Mona Sahlin mer upprörd över att sjuåringar får betyg än över att svenska elever går ut skolan som praktiska analfabeter (20 mars 2007),

Expressen logoOch idag skriver Expressen på ledarsidan under rubriken Lär av Finland bland annat:
"Varför lyckas inte svenska elever tillgodogöra sig kunskapens frukt? Förmodligen därför att deras lärare inte heller har gjort det, ettagluttarnas välpolerade äpplen till trots.

Den undermåliga lärarutbildningen är oljan i flumskolans maskineri. På lärarhögskolorna frodas den perverterade kunskapssyn som präglar den svenska skolan. Knappt 30 procent av examinationsfrågorna kräver faktakunskaper. Och svaret på de flummiga frågorna behöver inte ens presteras under salskrivningar, man examineras i regel genom att sitta och filosofera i smågrupper. För alla som nyligen bevistat en svensk högstadieskola ringer här ett flertal klockor.

Också där förhörs man ofta genom att 'tänka fritt' i smågrupper. Också där har frågorna man ska besvara lite att göra med fakta. En vanlig uppgift går i stället ut på att förklara vad man 'känner' inför ett givet ämne.

Jag mår illa när jag läser detta. Jag tycker så synd om svenska barn och ungdomar som inte får lära sig att använda sin fulla kapacitet och som ligger så långt efter sina finländska jämnåriga vad gäller både kunskap och bildning. Och det finns definitivt anledning till oro för Sveriges framtid. För det är dessa "flummare" och "kännare" som ska styra landet en vacker dag. Expressen skriver vidare:

"Flumskolan befäster alltså kunskapsskillnader mellan barn från olika samhällsklasser. Mot bakgrund av flumskolans ideologi är det inte särskilt konstigt att det är i matematik svenska elever är allra svagast. Det är svårt att vara för eller emot? 10 upphöjt till 12, eller att utveckla sina tankar kring talet 152.

Radikalt annorlunda är läget i Finland. De finska eleverna toppar OECD-ligan i både matematik och läsförståelse. Så har de också lärare med kunskap nog att katederundervisa en stadig timme. Att vara finsk lärare, också för de små barnen, kräver en magisterutbildning på minst fem år. Lärarutbildningen är oerhört attraktiv, det går sju sökande på varje finsk lärarutbildningsplats jämfört med 1,4 i Sverige. Och elevernas kunskaper utvärderas ofta och genomgående. Betyg ges tidigt och i många steg.

Det mest avundsvärda med finländarnas kunskapsfokus är att det skapat OECD:s mest klassutjämnande skola. I Finland har socioekonomisk bakgrund liten betydelse för en elevs skolresultat. Här, i jämlikhetens land, är de minst bemedlade barnen närmast ödesbestämda att prestera dåligt i skolan."

Två länder så nära varandra men ändå så långt, så milsvitt långt ifrån varandra. det är nästan skrämmande.

En sak håller jag inte med om, som Expressens ledare uttrycker, och jag tror inte att finländarna gör det heller. Jag tror att de, liksom jag, tycker de är flummigt: "Det mest avundsvärda med finländarnas kunskapsfokus är att det skapat OECD:s mest klassutjämnande skola." Nej, det mest avundsvärda och det allra viktigaste i den finländska skolan är inte att den är klassutjämnande (även om det är en bra "bieffekt" av systemet), det mest avundsvärda och det viktigaste är att skolan förmedlar stabil, grundlig och gedigen kunskap!

Till slut: Expressens enkätfråga idag (16 augusti 2007) lyder: Hårdare tag i skolan? När jag tittar på resultatet ser det ut somf öljer:
2400 svarar Ja (93%)
183 svarar Nej (7%) 183
2583 personer svarat på frågan.