• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  september 2007
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Säkerhetsstängsel sätts upp längs gränsen mellan Saudiarabien och Irak

The Jordan Times logoSaudiarabien kommer snart att sätta upp säkerhetsstängsel längs sin gräns mot Irak.

"Kontraktet för byggandet av säkerhetsstängslet ska snart tilldelas en entreprenör och börja byggas mycket snart, om Allah vill", ska prins Nayef Ben Abdul Aziz ha sagt.

Planer på ett säkerhetsstängsel längs den 900 kilometer långa gänsen för att stoppa flödet av islamister i båda riktningarna har funnits under cirka ett år. Man hoppas att stängslet bland annat ska halvera infiltrationen av stridande saudier som ansluter sig till sina landsmän och andra, utländska sunni stridande som deltar i motståndet mot USA i det krigshärjade Irak.

Saudiarabien säger att man är beredda att skärpa säkerhetsåtgärderna för att stoppa gränsöverskidande infiltration till och från Irak, och smuggling av vapen och droger in i Saudiarabien.

Vad som hänt efter min anmälan till JK

Dan Eliasson, gd, MIGFör några veckor sedan fattade JK sitt beslut (dnr 6229-06-21) efter min anmälan av hur Migrationsverket tvingat våra vietnamesiska klienter att fylla i "personal declarations" (OBS! inte passansökningar!) och att ljuga för sin ambassad om varför de var här samt hur verket drog in dagersättningen som "straff" för att de inte ville ljuga. Beslutet kan läsas här (under "Beslut" och "Tillsynsärenden") – och bör läsas ordentligt och med eftertanke innan man uttalar sig!

Migrationsverkets generaldirektör har idag, sedan han under tiden efter JKs beslut sett över verkets rutiner vad gäller sådana handlingar som det rörde sig om i våra klienters fall, meddelat att:
"Vi ändrar nu något och tillämpar några ytterligare bestämmelser för att kunna genomföra återvändandet, som tidigare legat nere. Däremot måste vi vara lite mer försiktiga när det gäller särskilt känsliga personuppgifter."

Detta tycker jag är ett bra och konkret resultat av min anmälan och JKs beslut!

Till alla journalister och ombud och andra som agerar för asylsökande vill jag säga att man bör vara noga med vad man skriver, säger och lovar. En del har invaggat asylsökande som fått avslag på sina ansökningar i flera instanser och upprepade gånger i den falska tron att dessa nu skulle ha en större chans att få stanna här (efter JKs beslut). Hur kan man påstå något sådant och lura människor som redan mår dåligt och är förtvivlade över att deras skäl inte räcker för att ge dem uppehållstillstånd? Varför skulle de plötsligt inte behöva ansöka om pass om de enligt lagen måste lämna Sverige? Det är inte sekretessbelagt att fylla i och lämna in passansökningar även om det givetvis känns hemskt för många människor som absolut inte vill återvända till de länder de lämnat att göra det.

Om vi inte ska följa utlänningslagen, vilka andra lagar ska vi då inte heller följa? Om många anser att alla som lyckas ta sig till Sverige automatiskt ska få uppehållstillstånd så måste lagen ändras. Huruvida det är folkets vilja kan utrönas genom en folkomröstning. Frågan är mycket stor, mycket viktig och mycket kostsam och ska en sådan förändring genomföras så måste svenska folket konsulteras. OBS! En helt annan sak är att det finns mycket att önska vad gäller handläggningen av asylansökningar – det brister inte sällan i kompetens hos många handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket. Jag har sett många helt horribla beslut, fulla av felaktigheter både juridiskt och språkligt. Många sådana beslut har varit helt oacceptabla, men omöjliga att få upphävda och rättade. Här måste det ske förändringar! Men så länge vi har den utlänningslag vi har så ska den följas, på samma sätt som alla andra lagar ska följas. Man ska inte blanda ihop allt till en enda röra och skapa kaos i onödan!

På en sajt (SR International) sägs t.ex.:
"För ett par veckor sedan stoppade Justitiekanslern utlämningen av känsliga personuppgifter till ambassaderna, för att det bröt mot sekretesslagen."

Nej, nej, nej! JK har inte stoppat någonting! Det är Migrationsverket som under några veckor stoppade utlämningen av uppgifter om asylsökande (som fått beslut om utvisning) till deras ambassader! Återigen: det är bra att läsa JKs beslut, läsa lagen och tänka efter innan man uttalar sig på sätt som förvirrar en massa människor – inte minst asylsökande som griper efter alla halmstrån!

Migrationsverket meddelar bland annat följande:
"Efter en grundlig analys har verket kommit fram till att vi ska ta hänsyn till fler förutsättningar i sekretesslagen när vi prövar vilka uppgifter om personer som kan lämnas till deras hemlands ambassader. Sekretesslagen medger att uppgifter kan lämnas även till andra länders myndigheter i vissa fall.

JK påpekade också att vi sänkte dagersättningen om en person inte medverkade till att lämna uppgifter till hemlandets ambassad. Det uppfattas som en tvångsåtgärd och är inte lämpligt, anser JK. Verket avser därför att inte sätta ned dagersättningen i samband med behov av ambassadkontakter i fortsättningen."

Här finns, så vitt jag har kunnat bedöma, inte mycket att klaga på. Jag är i alla fall nöjd med att ensam ha medverkat till att JK fattat ett beslut som fått till följd att dagersättningen inte längre får tvångsnedsättas och att Migrationsverket genom nya rutiner ska ta hänsyn till fler förutsättningar i sekretesslagen, beslut som kommer att följas av Migrationsverket.

Läs och lyssna band annat här och här. Och här är Migrationsverkets egen information: Justeringar i arbetssättet, en följd av JK-beslutet.