• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

“Verkställighetshinder är ingen ny omständighet”?!!?

Läs först de två inläggen före detta samt mer under kategorirubriken Vietnameserna i vänsterspalten.

thanh_beslut_10_1192118732_2423Den 4 oktober fattade Migrationsverket beslut om att Thanh ska utvisas. Igen. Trots att det inte gått att utvisa honom på fem år och det därmed föreligger verkställighetshinder. En ny ansökan med hänvisning just till det faktum att det inte går att utvisa honom skickades in följande dag. Sex dagar senare, den 10 oktober, hade Migrationsverket föredömligt snabbt fattat beslut på nytt. Dock inte ett föredömligt beslut utan ett beslut som ingen – INGEN! – som tagit del av det förstår logiken i.

Nämligen: han beviljades ju tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) i sex månader, 2 november 2006 – 2 maj 2007, just för att det förelåg verkställighetshinder. Detta TUT skulle ha ändrats till permanent uppehållstillstånd (PUT), om det fortfarande inte gick att verkställa en utvisning efter dessa sex månader. Detta enligt den dåvarande överdirektören som var med och fattade beslutet om sex månaders TUT. Men trots att samma verkställighetshinder fortsatte att existera, valde beslutsfattaren, i strid med lagen och överdirektörens intentioner, att bortse från detta faktum.

I ett av de märkligare cirkelresonemang jag tagit del av menar nu beslutsfattaren på MIG i ytterligare ett beslut daterat den 10 oktober att hon inte kan pröva verkställighetshinder eftersom det har prövats tidigare!!!??? Här blandas olika paragrafer ihop och det hela blir till ett moment 22 uphöjt i både kvadrat och kubik. Skälen för att det inte går att verkställa en utvisning av Thanh har ju tvärtom ökat, inte minskat med åren! Och verkställighetshindren ska inte ses som vare sig en ”ny” eller en ”gammal” omständighet utan som exakt vad det är: verkställighetshinder = det går inte att verkställa en utvisning!.

Hanteringen av Thanh är under all kritik och helt oacceptabelt. det är svårt att tro att neraldirektören för Migrationsverket kan vara medveten om och acceptera att ett så här huvudlöst beslut fattas. Han kommer därför att informeras om det och för Thanhs skull får man hoppas att han kan se galenskapen i det hela och att han kan se till att det rättas till. Thanh borde redan från den 3 maj ha haft PUT och kunnat jobba, försörja sig och betala skatt sedan dess.

Migrationsverket har inte gjort något på flera år…

thanh_och_dalah_star_1187098440_2330Fler häpnadsväckande uppgifter i ärendet:

Av en slump träffade jag, strax efter att jag skrivit föregående inlägg med rubriken Migrationsverket har inte gjort något på ett år…, den förra migrationsministerns statssekreterare. Jag berättade för henne att Thanh – fortfarande – inte har fått uppehållstillstånd och att de inte heller kunnat utvisas – trots att det nu gått fem år sedan han kom till Sverige. Hon blev mycket förvånad eftersom det här var en fråga som jag kontinuerligt höll henne och den förra migrationsministern informerade om vid mina möten med dem. Den förra statssekreteraren sa också, att man på UD inte hade gjort något alls i de vietnamesiska ärendena eftersom de aldrig fick några förfrågningar från Migrationsverket!!! ”De sa att de skulle sköta det själva”, sa hon. Och mig låt Migrationsverket tro att de hade haft kontakter med UD…

Migrationsverket har förorsakat Thanh så mycket besvär och lidande och har så gravt och grovt misskött hans ärende att jag nu funderar över att JK-anmäla verket för hela den här farsartade misshanteringen, och för Thanhs räkning begära skadestånd för det lidande och det åtta månader långa frihetsberövande som de utsatt honom för.

Migrationsverket har inte gjort något på ett år…

jus_dep_10_1192094602_2421Vissa handläggare/beslutsfattare på Migrationsverket påstår att det är Thanh som inte har medverkat till sin egen utvisning. I brev från justitiedepartementet som jag fick idag framkommer, att det är Migrationsverket som själva inte gjort något – som inte ”medverkat” – under minst ett år!

En ny ansökan ligger nu hos Migrationsverket. Det måste bli slut på inkompetent handläggning av detta ärende med begäran om svar inom två veckor (samma tid som anslås för att fatta beslut i helt nyanlända irakiers ärenden…), d.v.s. senast den 19 oktober.

jus_dep_text_10_1192094631_2422Ur brevet från justitiedepartementet.

Efter fem års misskötsel av ärendet och med uppmaning till lögner och med felaktiga påståenden från Migrationsverkets sida och med den handlingsförlamning som samtidigt rått där, kan beslutet denna gång inte bli annat än att det nu efter drygt fem år föreligger hinder för verkställighet och att Thanh därmed beviljas uppehållstillstånd. Detta dels med tanke på JKs starka kritik mot verket vad gäller att de avtvingade Thanh sekretessbelagda uppgifter som de sedan vidarebefordrade till Vietnams ambassad; dels den sammantagna bilden av en helt havererad hantering som redan kostat skattebetalarna långt över en miljon kronor (han satt felaktigt inlåst i åtta månader på förvaret för minst ca 800.000 kronor…) och dels med tanke på att verket självt inte behagat göra något alls det senaste året (vilket framkommer i brev från justitiedepartementet som ankom idag, 11 oktober).

Läs hela historien under kategorirubriken Vietnameserna i högerspalten!

Dags igen – folk reser till osäkra områden och vill att Sverige ska “ta hem dem”

UDUtrikesdepartementet

Nu rapporteras det återigen om människor som, mot alla råd och rekommendationer, reser till ett osäkert område och sedan kräver svensk hjälp att ta sig hem. Denna gång handlar det om palestinier som rest till Gaza och inte får resa ut av skäl som Israel bestämmer och bedömer.

En av orsakerna till svårigheterna att ta sig ut ur Gaza är bland annat att gränsövergången Rafah, som stängdes under uppgörelsen mellan Hamas och Fatah i juni, inte har öppnats igen. Enda vägen ut ur Gaza leder därmed via Israel som alltså inte låter en del sverigepalestinier komma in i landet.

I SRs P1 Morgon kunde man höra en av de "svenskpalestinier" som sades ha både svenskt och palestinskt pass tala om hur han kom ner i juni och ännu inte kunat komma tillbaka till Sverige till sina studier. Chefen för UD:s konsulära enhet, Fredrik Jörgensen, förklarade tålmodigt i radioinslaget att UD sedan mycket länge bestämt avråder för resor till Gazaområdet och framhöll att den som ändå reser dit gör det väl medveten om denna starka avrådan och på eget ansvar. Att man känner till UDs rekommendationer kunde inte heller den intervjuade mannen förneka men verkade ändå tycka att Sverige på något sätt ska "trolla" ut honom.

Så här står det bland annat i UDs reseråd gällande Gaza:

Särskilda problem för resenärer till Gaza
Säkerhetssituationen i Gaza är mycket instabil. Givet händelseutvecklingen i Gaza är ett besök där förenat med påtaglig fara för den enskilde.
Läs mer här.

Sverige har redan, enligt Fredrik Jörgensen, lagt ner enormt mycket arbete på samtal och "påtryckningar" på Israel. Och han berättade det häpnadsväckande att när man i vissa fall har lyckats få ut palestinier ur Gazaområdet så har dessa åkt tillbaka och sedan återigen begärt hjälp av Sverige!

Detta resursslöseri borde omedelbart upphöra. Om människor som – i ett stort antal av de fall som det hittills handlat om – har sökt skydd (asyl, uppehållstillstånd) i Sverige och beviljats detta för att de inte ansetts kunna återvända ändå gör det mot alla rekommendationer, då är det dessa individers eget val och därmed självklart deras eget ansvar om de ändå reser tillbaka. Sverige bör upphöra att agera överförmyndare och försäkringsbolag för vuxna och myndiga människor som gjort medvetna val.

Tidigare inlägg i ämnet finns bland annat här: UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 1, UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 2, UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 3, UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 4, UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 5, UD är varken polis, försäkringsbolag eller detektivbyrå. Del 6 , Utredning om vad som hände personerna som reste till Somalia i vintras – och varför de reste dit