• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Inga Muhammed-bilder i Grönköping!

Grönköpings VeckobladI Grönköpings Veckoblad meddelas att:
En lättnadens suck kunna alla de Grönköpingsbor draga, som måhända gått omkring och oroat sig över, vad de världspolitiska konsekvenserna mycket väl skulle kunna komma att bliva, om det visade sig att också vi inom vår stads hankar och störar härbärgerat förgripliga avbildningar av hr Profeten Muhammed.

Vidare berättas i nämnda publikation att:
Den senaste tidens turbulens kring bilden av hr profeten Muhammed som rondellhund har fått mången att fråga sig om det möjligen finnes någon hittills okänd avbildning hr Profeten i vår egen kommun, vilken i värsta fall skulle kunna föranleda i utlandet bosatta personer att bränna upp dockor föreställande hr stadsrådet Joel Eriksson (s) eller något ännu värre. GV utreder här denna högaktuella fråga!

Först undersökte vi, naturligt nog, Grönköpings egen rondellhund, strategiskt utplacerad vid avfarten mot Hjo. Är den en avbildning av den berömde religionsstiftaren? Vid en första okulärbesiktning (snabbtitt) kunde vi inte se någon otillbörlig likhet mellan rondellhunden och Profeten. Teologisk expertis vidimerade detta förhållande.

– Min förebild för rondellhunden var närmast frkn Ada A:son Susegårds angosturakatta Månsan, som jag "åkt å" att passa ibland då frkn Susegård åkt å kärleks- och chartersemester med brorsan (hr kulturdr Stig Berglund s.t.s. i H., reds anm.).

Hela artikeln, publicerad den 11 september 2007, kan läsas här. Dessutom kunna några tidigare inlägg ur det eminenta Grönköpings Veckoblad läsas å denna blogg: GV: Utlänningar kränkta å kyrkans hemsida! (8 januari 2006), Affischkampanj i Grönköping slutade i tragedi! (24 juli 2006), Arbetsförmedlingen i Grönköping firar lyckad insats! (14 augusti 2006), Testa dig själv – också i Grönköpings Veckoblad! (16 september 2006), Analys i Grönköpings Veckoblad: Väljarna svek (s)! (10 maj 2007),

Apropå föregående inlägg: en annan historia utan slut

En betydligt längre historia utan slut, full av myndighetsövergrepp och felaktigheter som resulterat i enorma kostnader för skattebetalarna helt i onödan och dessutom orsakat stort mänskligt lidande är den historia som kan läsas under kategorirubriken Vietnameserna i högerspalten!

Finland: Naze Aghai och en historia utan slut

Finlands flagga"Det är förvånande att myndigheterna inte vill ha mig här men finländarna accepterar mig", säger Naze Aghai, iranska som kom till Finland som asylsökande för drygt 2,5 år sedan och ska utvisas.

Naze Aghais historia berättas i Åbo Underrättelser och jag har också skrivit om henne tidigare på bloggen bland annat här (6 september 2007) och här (7 september 2007).