• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Inte undra på att tilltron till det svenska rättsväsendet blir allt mindre!

Sveriges domstolarDe två så kallade Stureplansprofilerna dömdes idag (16 oktober) av Svea hovrätt till fyra års fängelse för grov våldtäkt. Hovrätten går emot tingsrättens friande dom och anser att det är helt klarlagt att de båda männen förstått att kvinnan inte ville ha sex med dem.

Inte undra på att tilltron till rättsväsendet och rättssäkerheten blir allt mindre och mindre! Hur är det möjligt att samma händelseförlopp i en domstol bedöms så, att de åtalade går helt fria medan det i en annan domstol bedöms så, att de åtalade döms till fyra års fängelse?

Tillägg till föregående inlägg

Nedanstående information (kursivt) har inkommit från en person med god insyn i förhållandena. Min strävan är att inte publicera osanningar eller slarviga påståenden på min blogg och jag är mån om att det jag lägger ut här ska vara korrekt och vederhäftigt. Det finns nästan inget svårare att skriva  om än asylområdet och bland det allra svåraste är statistik och siffror eftersom det alltid går att beräkna och framhålla saker ur olika perspektiv.

Jag publicerar alltså denna information för att ge en så mångsidig och – förhoppningsvis – korrekt information på min blogg som möjligt och överlåter åt dem som önskar att själva försöka tränga igenom den djungel som asylstatistiken strundtals är.

Siffran 95% har förekommit en del i media, men är ganska missvisande eftersom den uppstår när s.k. Dublinärenden och avskrivna ärenden räknas bort. I själva verket ligger bifallsfrekvensen på ca 73 procent.

Prognosen för antal asylansökningar från irakier under 2007 är som bekant 20 000, men siffran att förhålla sig till när det gäller dessa beräkningar är ju antalet inkomna ärenden och de som avgjorts.

Under jan – sep inkom 14 371 irakärenden
Av dem är antalet avgjorda 9 515
Antalet beviljade är 6 976 = 73 procent
Antalet avslag är 1 489 =16 procent (varav antalet Dublinärenden är 1 157)
Antalet ärenden som är avskrivna m.m. = 1 050 (avvikna, lämnat landet mm)

Förhållandet är detsamma för perioden jan – juni.

Varför är skillnaden 80 %?

image2032Migrationsverket logoI England beviljas 14 % av alla asylsökande irakier asyl eller uppehållstillstånd.

I Sverige beviljas närmare 95 % av alla asylsökande irakier asyl eller uppehållstillstånd.

Varför denna enorma skillnad mellan de två länderna? Är det helt olika irakier som tar sig till England jämfört med dem som tar sig till Sverige? Varför är skillnaden ca 80 % när det gäller asyl och uppehållstillstånd?

Storbritannien om asylsökande som fått avslag på sina ansökningar

BIA logoIt undermines our asylum system if those properly denied the right to stay simply flout this decision and remain in the UK. It is unfair to those who play by the rules and sends the wrong message to those who may try to come to this country without genuine cause. It also undermines public faith in the system.

The offences of destroying documents and failing to co-operate with re-documentation and subsequent removal act as a deterrent, as we continue to concentrate on reducing the number of unfounded claims for asylum, and help us remove those who have no right to be in the UK. These offences are part of a number of measures we are taking, including:

 • Liaising with foreign governments to encourage them to accept back their own citizens;
 • Increasing surveillance at ports;
 • Stepping up enforcement activity; and
 • Expanding secure accommodation for those awaiting removal.

Ovanstående uttalande från inrikesministeriet i Storbritannien är nästan ordagrant samma sak som jag framfört till både Migrationsverket och justitiedepartementet och tidigare till UD i flera år! Men i Sverige sitter vi med 17.000 asylsökande som fått avslag efter att ha gått igenom hela asylprocessen både en och två gånger och som de ansvariga – handfallet – inte klarar av att göra något åt. Det verkar inte finnas någon strategi eller vidtas några kraftfulla åtgärder för att få bukt med problemet. Om det gör det så är det i varje fall inget som är allmänt känt.

Vad det kostar att hysa och försörja 17.000 människor som inte ska vara här, år ut och år in, kan man bara ana. Och inte bara det: ska det verkligen gå att komma till Sverige, strunta i beslut som fattats enligt svensk lag och själv bestämma att man stannar och blir försörjd här? Som jag har sagt i flera år och som också engelsmännen säger:

It undermines our asylum system if those properly denied the right to stay simply flout this decision and remain in the UK. (Sverige) It is unfair to those who play by the rules and sends the wrong message to those who may try to come to this country without genuine cause. It also undermines public faith in the system.