• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tillägg till nedanstående inlägg med mera

polisenEfter flera försök och lång väntetid kom jag fram till polisen för att fråga om när de begärda handlingarna (se inlägget nedan) kan tänkas komma. Svaret var att de nu har skickat dem som rekommenderad försändelse. Samtidigt meddelade socialsekreteraren att Migrationsverket till henne påstått att det bara var för Thanh att gå till Polisen så skulle han kunna avvisas direkt – en lögn av monumentala mått som alla de vet, som har läst bakgrunden och vad som hänt i det här ”evighetsärendet” under rubriken Vietnameserna i högerspalten.

MIG logoDe tar aldrig slut, alla de märkliga turerna i detta ärende! Migrationsverkets agerande i det hela är under all kritik, men ingen – INGEN! – bryr sig och ingen – INGEN! – tar ansvar och, lika illa: ingen – INGEN! – tar heller på sig att rätta till alla felaktigheter och att använda sunt förnuft i kombination med de möjligheter och rättigheter som utlänningslagen ger att bevilja uppehållstillstånd! Inte ens Migrationsverkets ledning som har all möjlighet och – som jag ser det även skyldighet – att göra detta.

Varför hölls Thanh inlåst i åtta månader, t.ex.? Vem avkrävs ansvar för det? Det rör sig faktiskt om ”olaga frihetsberövande” när man låser in människor utan anledning och skadestånden brukar bli rätt höga för den kränkning och det lidande en lång inlåsning innebär för en människa som inte har begått något brott. En asylsökande får, enligt vad som stadgas i 10 kap. utlänningslagen, tas i förvar bland annat om ”det är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.” Och avvisningen eller utvisningen ska vara nära förestående… Vilket den bevisligen inte var. Ändå var det på den grunden Thanh hölls inlåst i åtta långa månader med stort lidande som följd för honom personligen men också med kostnader på ca 800.000 kronor för skattebetalarna som fick bekosta det onödiga tvångsförvarandet av honom!!!

I utlänningslagens 10 kap 4 § anges vidare:
I övrigt får en utlänning som fyllt 18 år inte hållas i förvar mer än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats, får utlänningen dock hållas i förvar i högst två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Behöver jag säga mer?

Inget svar från Polisen…

polisenDen 17 oktober skickade jag per fax (polismannen var inte kunnig i e-posthantering) till Polisens utlänningsrotel. Jag bad att, som befullmäktigat ombud, få mig tillsänt kopior av alla handlingar som visar vad Polisen gjort under de senaste 3,5 åren för att försöka verkställa en avvisning av Thanh. Idag, den 25 oktober, har jag fortfarande inte fått handlingarna som jag behöver se och gå igenom inför ett nytt överklagande, denna gång till Migrationsdomstolen samt inför en ny JK-anmälan.

Vem/vilka är det som inte samarbetar? Myndigheterna eller Thanh?

Fackföreningen Tehy hotas av böter

Tehy logoArbetsgivarna anser att vårdfackets massuppsägningar till viss del är olagliga och drar Tehy inför domstol. Onödigt aggressivt, menar Tehy.

I går lämnades anmälan in till arbetsdomstolen, som lovat ta itu med den snabbt. Uppsägningarna träder i kraft fredagen den 19 november, om tre veckor. Arbetsmarknadsverket är inte ute efter de enskilda tehyiterna, böterna, som kan bli mellan 5 000 och 10 000 euro (ca 47.000-94.000 kr), drabbar i så fall Tehy. Men förbundet gillar inte arbetsmarknadsverkets utspel:

"Vi förstår inte varför de är så aggressiva. De borde sitta och förhandla med riksförlikningsmannen i stället för att hålla på så här",
säger Tehys informatör, som i går inte ville spekulera i verkets lagtolkning som aldrig prövats förut.

Tidningen Turun Sanomat har räknat ut att Tehys krav skulle kosta varje finländare 120 euro (ca 1.125 kr) per år.

Källa:
HBL logo

Det är INTE okej…

image2041…att en statssekreterare med stort ansvar vinglar omkring berusad på en krog, hånglar (eller vad man vill kalla det när motparten är öppet gay) med en politisk reporter samt ramlar omkull två gånger.

Det är inte okej hur man än vänder och vrider på det och hur man än försöker tiga ihjäl eller bortförklara det. En statssekreterare hos statsministern, tillika med ansvar för stab, inrikesplanering och kommunikation i statsrådsberedningen, ska inte ses i sådana situationer och ska inte ha problem med att hantera alkohol så till den grad att hon ramlar och blir liggande i flera minuter utanför en krogtoalett och måste klivas över av kroggäster. Det finns inga förmildrande omständigheter i detta, inte en enda.

Nu tycker jag faktiskt synd om Fredrik Reinfeldt…

Läs mer bland annat här.

Jag håller med Lena Mellin på Aftonbladet

Aftonbladet logo"Om jag vore TV 4 skulle jag inte låta honom bevaka moderaterna mer", säger Lena Mellin i en intervju i den tidning hon är reporter på. Jag håller med.

Men på TV 4 har man fullt förtroende för sin politiske reporter:
"Ja, absolut. Vi tycker däremot att det är obehagligt att journalister bevakar andra journalister på det här sättet", säger Anne Lagercrantz, chef för TV 4 Nyheterna.

Hon vill inte gå in närmare på gårdagens händelse, men hävdar att Schenström och Pihlblad inte har något förhållande med varandra.
"De har en professionell kontakt, den är inte av privat natur."

Men vad är det här för rappakalja? Varför skulle inte journalister rapportera om de ser oegentligheter eller icke lämpliga händelser där andra journalister är inblandade? Varför skulle de behandlas annorlunda än andra människor? TV4 tycks anse att ett gräddfilskoncept ska gälla journalister – och då särskilt dem som är knutna till just TV4. Som Anders Pihlblad och som Trond Sefastsson… Och hur man kan kalla det "en professionell kontakt" när en journalist och en statssekreterare sitter på krogen och dricker alkohol så att åtminstone den ena är rätt kraftigt berusad och den andra förmodligen också är påverkad och sedan dessutom sitter och kysser varandra på munnen, det övergår helt mitt förstånd. (Läs mer bland annat här.)