• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Det finns idrottsgymnasier…

…men finns det matematik- och språkgymnasier?

Brinellgymnasiet i Nässjö har som motto: "Förverkliga dina ambitioner", och det kan man göra på deras båda riksidrottsgymnasier, Bandygymnasiet och Bowlinggymnasiet och deras utbildningar med inriktningarna fotboll, ishockey och basket.

Var kan svenska elever förverkliga sina ambitioner att bli mycket duktiga (t.ex. jämförbara med finländska elever) i matematik, modersmålet svenska, språk , kemi, fysik etc?

Inget fel att det finns idrottsgymnasier, inte alls – tvärtom så är det jättebra, så detta är ingen kritik av Brinellgymnasiet i Nässjö. Däremot, eftersom de skriver att de arbetar med en helt ny hemsida och ber folk höra av sig om det är någon oklar information, så kan jag passa på att påpeka att singularis av ordet "gymnasium" är just "gymnasium" Pluralformen är "gymnasier". På den nuvarande hemsidan s tår:

Hösten-07 startas även ett regionalt bowlinggymnasie med plats för 6 elever/år.

Ändra alltså till:

Hösten-07 startas även ett regionalt bowlinggymnasium med plats för 6 elever/år.

Beslöjat ansikte

Saudi women have been burdened with several social customs imposed on them as though they were inviolable religious injunctions. Islam, apparently, is not the only factor shaping the Saudi social life, as many outsiders or even some within the Saudi society itself are inclined to assume. It is closely tied to the local customs and traditions.

It has also been observed that such customs have a tighter hold on the Saudi people than the religious values, particularly in case of some conflict between the customs and the religious teachings. For instance, Islam does not insist that a woman cover her face while wearing a hijab (head cover). At the same time, women of conservative or tribal families conceal their faces as though they are observing an indisputable religious rule. Any one who dares to challenge the practice would be punished psychologically and at times even physically. While Islamic law permits a man to look at a woman when he is seeking a spouse, some Saudi families deny this right, resulting in bizarre situations such as a bridegroom being unable to identify his bride. In some extreme cases a husband would never be able to identify his own wife because certain tribes do not allow women to lift their niqab (face-cover) even in front of their husbands.

Another Saudi custom, not related to Islam, is brides demanding fabulous sums of money as dowry, particularly if the suitor belonged to a different tribe or region. Regional or tribal spirit pervades some sections of Saudi society to such an extent that the major Islamic principle that the noblest of the people are the most pious is very often ignored. The present Saudi society regards family, wealth and position as the yardsticks to measure the nobility of a man.

I have been a witness to how an inconvenient social practice the face veil can become in a different social environment. A married Saudi woman used to attend classes in an American college where I was studying. She was fully veiled including her face, hands and feet. She was religious and well behaved but presented a picture of depression and sadness. However, after a few weeks she used to remove her face-veil and gloves the moment she entered the college campus. She would not veil her face until the time her husband came to pick her up. I believed then that wearing or not wearing a veil was a purely personal matter. However I observed a markedly positive change in her classroom conduct with increased participation in the academic activities after she removed her face-veil.

I would like to point out the psychological significance of the change in her without criticizing a cultural tradition or religious practice.

A social custom would lose its meaning in another society where that custom would be judged by a set of different values. After all a people’s evaluation of a custom is based on a set of social and psychological factors that vary from culture to culture. This woman felt very comfortable covering her face while she was in Saudi Arabia. But when she moved to a different society, the US, she had to interact with men of different cultural and religious values. In this new society body language plays a major role in human communications. In US or any other society, a man or woman finds it very difficult to communicate with a woman if her face is fully covered. This naturally leaves a woman with face-cover in a state of depression and isolation. The matter becomes worse for the Saudi woman when the Muslim women from other countries appear without a face-veil. The inevitable result is that others label Saudis as "rigid," "fundamentalist," "alien," or "barbarian."

This Saudi woman might have suffered too much stress and tension while attending classes but would not dare discuss her difficulties with her Saudi husband. Instead she removed the veil when her husband was away.

A Saudi woman veils her face because it is the expression of modesty and dignified conduct in the Saudi society. In the US society where she is studying, leaving the face uncovered is never considered an immodest act. In the American culture, a woman wearing her skirt just below the knees is considered more modest than the one wearing the skirt above the knees, while in Saudi Arabia covering the face and head is considered more modest than covering the head leaving the face unveiled.

Modesty is a relative term with varying definitions depending on the society in which one lives. The husband of the Saudi woman did not understand the relative meaning of the modesty but like several other Saudis transplanted the Saudi modesty to the United States on the understanding that face-veil is an inviolable religious stipulation. Islam is not a religion with complex customs though some people strive it to make it a difficult one to live with. The woman’s husband did not hesitate to shave off his beard when he found that his beard was unacceptable to some of his teachers at his college. Ironically enough, there is a contradiction here. The Prophet, peace be upon him, recommended wearing a beard as a virtuous act.

The husband removed it in order to win social acceptability while he did not allow his wife to remove her face-veil though it did not involve violating any religious rules.

This happens often at most places away from the watchful eyes of the tribe or family. Saudi women remove their face-veil because they are fully aware that the face-veil is only a cultural practice and not a religious order. When they find themselves in a changed cultural situation as required by their job, studies or some other factor, Saudi women can be seen making some adjustments in their cultural behavior without compromising their religious values.

– Dr. Maha Al-Hujailan is a medical researcher at King Khaled University Hospital in Riyadh.

“Inte värdigt en regeringstjänsteman”

Pawel FlatoFoto: Pawel Flato

Nu är också kristdemokraternas ledare, socialminister Göran Hägglund, kritisk mot hur statssekreterare Ulrica Schenström uppträtt på en krog i Stockholm.

"Jag tycker inte att landets högsta tjänstemän ska uppträda berusat i sammanhang och på det här viset exponera sig på det sätt som framgår av de här fotografierna. Jag tycker att vi har ett ansvar där man får se till att hålla sig inom ett område som skapar respekt för regeringens arbete", säger Göran Hägglund till Sveriges Radio.

Just det. Det går inte att som Ulrica Schenström tro att allt är glömt bara för att hon myndigt och på ett sätt som visar att hon är mycket van att bestämma var skåpet ska stå, via Fredrik Reinfeldts pressekreterare Oscar Hållén redan dagen efter att hon uppträtt gravt berusad på ett mycket olämpligt sätt, låter kungöra att hon vill inte uttala sig och att hon anser att saken redan är överspelad! Det kommer inte att fungera, och det kommer både hon och hennes chef att upptäcka. Folk glömmer inte och det är knappast med respekt man kommer att bemöta en person som så flagrant skämt ut sig och sedan bara viftat bort det skedda genom att säga att det hela är "överspelat". No regrets, no remorse – det tyder på uruselt omdöme och dålig självinsikt. Eller kanske hybris.

Här, här och här finns mina kommentarer till händelsen.

Finland: Vapensmuggling via finska flygplatser

Finlands flaggaHelsingfors-Vanda flygplats misstänks ha använts av internationella vapensmugglare för obskyra transporter. Den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet säger sig ha uppgifter om att fraktplan, som är kopplade till den ryskbördige vapenhandlaren och miljonären Viktor Bout har landat 76 gånger på flygplatser i Finland. Viktor Bout är efterlyst av Interpol.

För både Luftfartsstyrelsen och flygtullen på Helsingfors-Vanda flygfraktsterminal är Viktor Bout ett okänt namn och planen har fått flyga fritt så länge de formella säkerhets- och tillståndskraven har uppfyllts. Tullen har inte kapacitet att kontrollera alla plan. Själv avvisar Bout alla misstankar och säger att han bara bedriver ren affärsverksamhet. Orsaken till att Viktor Bout inte har gripits antas bero på att hans bolag också flyger för FN.

Tack till alla som hör av sig!

Jag vill tacka er alla – från både när och fjärran – som hör av er med kloka, genomtänkta synpunkter på sådant jag skriver om på bloggen men också sådant jag inte skriver om! Era kommentarer och reflektioner är mycket uppskattade vare sig ni håller med mig eller ni har andraåsikter. MR, du är en av dem vars kloka och initierade mejl jag uppskattar väldigt mycket. En del av hör av sig då och då, andra bara en gång. Jag läser och tar till mig allt och har också haft anledning att några gånger komplettera och t.o.m. rätta till en del uppgifter som jag fört fram, tack vare information från er.