• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  november 2007
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Ta upp frågan med justitieminister Vladimir V. Ustinov!

image2051Ikväll anländer Ryska Federationens justitieminister Vladimir V. Ustinov till Stockholm för ett tvådagarsbesök i Sverige. Syftet med besöket är i första hand att tillsammans med justitieminister Beatrice Ask underteckna ett bilateralt program om samarbete i rättsliga frågor mellan Sverige och Ryssland. Samarbetsprogrammet, som är det tredje i sitt slag, tar upp både straffrättsliga och civilrättsliga frågor.

Detta meddelar justitiedepartementet i ett pressmeddelande idag, den 6 november. Då får man hoppas att justitiedepartementet har hörsammat Migrationsverkets begäran om hjälp med återvändandearbetet (läs här) och tar upp frågan om varför Ryssland inte tar emot sina egna medborgare när de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige!

Asylhanteringen verkar haverera mer och mer för varje dag som går – tyvärr!

Detta alarmerande mejl kom idag. Visserligen anonymt (fullt förståeligt), men knappast något man bara kan vifta bort (likadana vittnesmål kommer nämligen från många håll). Och även om det är skrivet anonymt är det viktigt att läsa och att förhålla sig till vad som berättas.

I am an asylum seeker who has been here in Sweden for 4 years and 4 months. I have got three negative decisions. But Migrationsverket could not "utvisa" me".

Now let us go to the subject which I hope that you are going to raise. I think that it is a very severe "särbehandling" that those who pretend to be Iraqis get the "uppehållstillstånd" after 14 days while others are waiting more than 1400 days !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I hope that you are going to write to the JO about this illegal way of Migrationsverket. Especially after the scandals of the Iraqi government :

1. more than 25.000 forged passports* from the Embassy in Stockholm.
2. everything can be forged in Iraq! About corruption in Iraq, this means that everything can be forged in that country.
3. war"förbrytare" who are leaving Iraq to other countries with new names to cover their crimes and genocide. Many of them are coming to Sweden!
4. so many Iranian secret agents who entered Iraq after the war as so called "Iraqies". Many of them come to Sweden as Iraqies. They have the full access to get Iraqi identities! And we can see that 14 days are not enough to do anything. Even DNA test!

Giving the so called Iraqies the residency in 14 days is against the Dublin treaty. Beacuse 14 days are not enough to check the fingerprints in other EU countries!

Although that I’m so desperate and that I stopped writing to journalists and riksdagsledamöter for more than year and a half, I’m going to write again and again from now on.

Som sagt: var och en – också de ansvariga inom regering och myndigheter – får förhålla sig själva till detta som här berättas. Givetvis är berättaren, som själv är asylsökande och har fått flera negativa beslut, frustrerad och arg och talar på sätt och vis i egensak. Men det han håller fram kan ändå inte ignoreras. Särskilt inte som samma uppgifter kommer från många olika håll.

Lyssna på det första programmet Kaliber i P1 i en serie som handlar om Det andra Migrationsverket, om trafiken med irakier till Sverige. Det andra programmet i serien sänds på söndag och det tredje sänds påföljande söndag. 14.000 irakier har kommit till Sverige i år, 13.500 totalt till hela resten av EU!

OBS! För undvikande av spekulationer:
Jag står lika stark som jag alltid gjort för att vi ska ha en generös och human asylhantering i Sverige. Människor ska ha rätt att söka och asyl eller uppehållstillstånd på skyddsgrunder när vi vet varifrån de kommer, vilka de är och varför de ansöker om – och behöver få – flyktingstatus eller skydd!

* Min rättelse och kommentar: Det handlade inte om "falska pass" utan om pass som var utfärdade på falska grunder, alltså på falska id-handlingar. Enligt uppgifter i media (bland annat från den aktuella ambassaden) var heller inte alla de 25.000 passen som utfärdats i Stockholm utfärdade på falska grunder. Stilla undran: Vad hände förresten sedan? Vad har UD eller Polisen eller Migrationsverket gjort för att bringa klarhet i den här härvan?

Migrationsverket “hemställer om bistånd i återvändandearbetet”

Migrationsverket logoMigrationsverket har bett regeringen om hjälp med att skaffa fram resehandlingar från "motsträviga" länder dit det är svårt att avvisa asylsökande på grund av svårigheter att få fram reeshandlingar.

Migrationsverket skriver i sin hemställan till justitiedepartementet bland annat:

Ett centralt utvecklingsområde för Migrationsverket är arbetet med återvändande av de asylsökande som inte fått bifall på sin ansökan. Ett framgångsrikt återvändandearbete – där alla berörda delar av statsförvaltningen samarbetar effektivt – är en hörnsten i det svenska asylsystemet.

Migrationsverket skriver vidare:

Migrationsverket har identifierat tio länder där det är svårt att få fram resehandlingar. Det handlar om demokratiska Republiken Kongo, Indien, Iran, Kazakstan, Libanon, Mongoliet, Ryssland, Tadzjikistan och Vietnam. (Inget nämns om Kuba. Min anm.)

Migrationsverkets ansträngningar för att åstadkomma resultat i form av resehandlingar för medborgare från dessa länder är inte framgångsrika. Att förmå dessa länder att aktivt bistå i arbetet med att få fram resehandlingar är av mycket stor betydelse för återvändandearbetet. Migrationsverket hemställer härmed om regeringens och utrikesförvaltningens bistånd i detta ärende.

De mörka fjärilarnas hem

Turun SanomatDen finländska författaren Leena Lander har retat upp fundamentalister i Syrien. En översättning av boken De mörka fjärilarnas hem (Tummien perhosten koti) stämplas som omoralisk av en muslimsk ledare, skriver Turun Sanomat.

image2050Leena Lander berättar att hon ännu inte vet exakt vad i boken som väckt anstöt eller vilka följder det kan få. Den syriska regeringen hade godkänt boken men senare fördömdes den av de religiösa ledarna. Landers bok ifrågasattes i slutet av oktober när hon besökte Damaskus för att göra reklam för boken. På grund av incidenten ställdes hennes övriga framträdanden i Syrien in.

De mörka fjärilarnas hem gavs ut år 1991 och var Landers litterära genombrott. Boken har översatts till ett tiotal språk.

“Moderaternas utanförskap”

Expressen logoEn mycket bra ledare kan läsas i Expressen den 5 november: Moderaternas utanförskap, läs här. Ett citat:

"Något av det mest enerveramde med socialdemokraterna under de sista, skandalstinna åren vid makten var att de vägrade reflektera ärligt kring partikulturen och dess avarter. De var skyldiga väljarna en förklaring och de hade vunnit på att ge en. Precis samma sak kan sägas om moderaterna."

Del 2: Bort med skattebrottslingar ur regeringskansliet – och förändra beskattningen så att folk inte tycker att de måste fuska.

Som en logisk följd av allt som varit med skattefuskande, svartbetalande, svartbyggande regeringsmedlemmar och andra toppolitiker så måste nu regeringen – och även oppositionen – inse att så här kan det inte fortsätta. För fuskandet och girigheten är ingalunda enbart en moderat företeelse, det är något som skär genom alla samhällsklasser och rör alla, oavsett politisk färg och även dem utan politisk färg.

Sveriges makthavare av alla kulörer kan lära sig av Finland, där alla partier gick samman efter de fruktanvärda krigsåren då delar av landet låg i ruiner och ekonomin var raserad, och byggde upp det så att det nu är ett rikt land, ett mönsterland på många områden. Man insåg att här kan vi inte låta vår egen prestige, vårt eget partis prestige överskugga vad som är bäst för folket, för landet. Vi måste samarbeta i frågor som gäller folkets och rikets bästa. Så föddes den långa traditionen med "regnbågsregeringar" som än idag gäller i Finland. Jag menar att Sverige faktiskt nu är i en sådan kris både vad gäller skatterna, efterlevnaden av lagen och tilltron till rättssystemet, det ineffektivta arbetet i många dyra men onödiga myndigheter, totalhaveriet på asylområdet – att man måste inse att landet håller på att kollapsa. Och då måste alla dra åt samma håll, då måste alla medverka till att försöka få ordning på landet.

Nationalekonomer och andra räknekunniga borde sätta sig ner – för Sveriges bästa! – och göra en estimering av hur stor den svarta ekonomin kan tänkas vara, hur mycket den kan tänkas omsätta. Det är givetvis omöjligt att komma upp med exakta siffror, men någon form av uppskattning kan man göra. När det är klart bör regeringen och oppositionen sätta sig ner tillsammans med räknemänniskorna och kalkylera hur mycket man kan sänka skatterna – alltså jämfört med om man tänker sig att man hade fått in alla de pengar som nu rör sig utanför systemet. Jag tror att resultatet blir förbluffande. Säg att man skulle kunna sänka skatterna till – exempelvis – 15 % för alla som tjänar under ett visst belopp i månaden, säg 50.000 kronor – och 25 % för alla som tjänar över 50.000 kronor. Rakt av. Inga marginaleffekter, inget krångligt. Du deklarerar vad du tjänat och betalar 15 resp 25 % på den inkomsten efter eventuella avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. Enmansföretagare befrias från sin nuvarande skattebörda på ca 65 % och betalar 15 eller 25 % beroende på hur mycket de tjänar.

Skulle man införa ett sådant enkelt system så skulle det komma in minst lika mycket i skatter trots den lägre skattetaxeringen än vad det gör nu med de jättehöga skatterna. Och folk skulle ha egna pengar att disponera över och kunna välja om de vill renovera sitt hus, spara, resa, betala extra försäkringar etc. Och, som sagt: staten skulle ändå ha lika mycket – kanske mer! – att använda till sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg, vägar etc.

Läs del 1 här.