• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  december 2007
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Värmdö kommun tar sitt förnuft till fånga – delvis

v_rmd_kommun_1195671719_2477Efter sju sorger och åtta bedrövelser – och en massa skriverier – har socialchefen i Värmdö kommun, som hon skriver: ”beslutat att ge personalen inom Arbete och Försörjning av dem önskad frihet att få gå utanför den strikta juridiska bedömning vi tillämpat och ge ekonomiskt stöd för att undvika nöd – detta i avvaktan på att vi tar upp ärendet till det politiska utskott som behandlar individärenden.”

Var det så svårt att komma fram till? Nu slipper i alla fall Thanh ställas på gatan de närmaste två månaderna.

Socialchefen skriver också:
”Vi vill att politikerna ska ta ställning i de policyfrågor som finns i anslutning till detta ärende. Givetvis ska vi ta fram ett underlag och ha ett förslag till beslut.Vi ska ta fram ett kvalitativt juridiskt men också etiskt underlag – kommer att ta kontakt med socialstyrelsens etiska råd. vi kommer också att ta kontakt med andra kommuner för att utbyta erfarenheter. Fortfarande har vi svårt att förstå att inte Migrationsverket har ansvaret och jag kommer att försöka gå så högt upp jag kan för att få klarläggande/driva frågan. Vi har problem med Migrationsverket i flera frågor – bl a när det gäller ensamkommande barn där beskeden ständigt ändras om vad som gäller.”

Det är mycket bra och detta besked välkomnar jag som ombud för Thanh. Men under tiden så är förstås det enda rätta att Thanh inte ska lida nöd och då måste någon ta ansvar för detta. Och denna ”någon” är i detta fall just Värmdö kommun.

Till slut:
MIG logoFlera gånger tidigare har Migrationsverkets personal lämnat felaktig information till Värmdö kommun i Thanhs fall och tydligen också i andra fall. De många felaktiga upplysningarna och felaktiga besluten är vi andra aktörer på asylområdet så vana vid att vi nästan inte reagerar längre (lätt överdrift, det är klart att vi reagerar). Jag noterar att  socialchefen i Värmdö kommun konstaterar att också de har är problem med Migrationsverket i flera frågor och att beskeden ständigt ändras om vad som gäller. Men vad hjälper det, när det är som att ropa rakt ut i ett stort, svart hål när man talar om detta…

För Thanhs del ger socialchefens besked i alla fall en tillfällig frist. Han kommer att kunna bo och äta utan större problem trots att de nedsatta beloppet är långt under existensminimum. Men tack vare Lidl klarar han det, säger han själv.

Varför stoppar Sverige inte handeln med svenska pass? Går det i Finland så borde det gå även här…

Det är helt obegripligt att man i Sverige är så slapphänta och mesiga när det handlar om så viktiga dokument som pass! I Sveriges Radios serie Det andra migrationsverket i Kaliber (läs och lyssna här, här och här), som sändes i november i år, berättades om det omfattande missbruket av svenska pass. Jag har också skrivit om ”fenomenet”, som är – och har varit – känt för både Migrationsverket, Polisen och regeringen sedan länge, bland annat här och här.

I går berättades i Svenska Dagbladet om hur allt fler svenska pass som stjäls från turister i Turkiet och att stölderna under det senaste året ökat markant. ”På generalkonsulatet i Istanbul är man orolig för att passen inte har tappats eller stulits utan faktiskt har sålts till människosmugglare”, står det i artikeln. Vilket ska tydas som: ”På generalkonsulatet i Istanbul vet man att passen inte har tappats eller stulits utan faktiskt har sålts till människosmugglare”. I klartext, alltså.

Svenska Dagbladet berättar vidare att, enligt en promemoria från generalkonsulatet i Istanbul, har utfärdandet av pass ökat med 50 procent hittills i år. Ökningen är så anmärkningsvärd att man från konsulatet börjar misstänka ) att personer säljer sina pass som en del av en organiserad verksamhet. Man kan bara gratulera till en så fantastisk slutledningsförmåga på konsultatet! I promemorian pekar konsulatet ut personer som tros ha kopplingar till den organiserade verksamheten med stulna pass och transporter till Sverige. Enligt uppgifterna ska personerna tjäna betydliga summor på affärerna. Också det en fantastisk bragd, att inse att handeln med stulna svenska pass är enormt lönsam…

Kanslirådet Jan Sadek på utrikesdepartementet uttrycker sig betydligt rakare:
”Flertalet av de som upptäcks med falska handlingar kommer från Irak och då är väl Istanbul en lämplig väg. Men pass som säljs på plats i Istanbul är förmodligen bara en rännil av de problem som polisen har i Sverige med pass som skickas ner till Irak och Turkiet.”

Men – och det här är det märkliga med Sverige – så här säger säger polisintendent Staffan Tilling på Rikspolisstyrelsen:
”Tyvärr kan vi med dagens lagstiftning inte göra någonting åt det här problemet. Vi kan inte vägra att lämna ut pass oavsett hur många gånger någon tycks ha tappat sitt”.

Nog är det ju märkligt att man ”misstänker” ett omfattande bedrägeri med svenska pass och att man också kan räkna ut att människor tjänar stora summor på handeln med passen, men att man ändå fortsätter att lämna ut pass oavsett hur många gånger folk än ljuger om sina ”tappade” pass! Varför i hela fridens dar låter man i Sverige detta ske och bara står och slår hjälplöst ut med armarna och säger att det inte går att stoppa? Varför gör man inte som till exempel i Finland?

I Finland registreras förkomna pass genast och spärras dessutom över Schengens yttre gräns. I Finland går det absolut inte att få ut tre, sex, 12 nya pass när man påstår att man tappat eller blivit bestulen på sitt pass! Det blir polisundersökning eftersom man inser, till skillnad från i Sverige, att det med största sannolikhet ligger brott och bedrägeri bakom det hela – ingen normal människa tappar sex eller 12 pass! I Finland ses dessutom passet som en viktig värdehandling som ska förvaras som en sådan och därmed är det endast 5.000 pass som är förkomna mot en kvarts miljon i Sverige. När det i Finland konstaterats att man försökt få ut pass på falska grunder så avslås ansökan om nytt pass. Man får helt enkelt inget nytt pass. I Finland hade aldrig någonsin någon kunnat få ut sex eller 12 nya finländska pass! Finska poliser är inte korkade, de hade aldrig medverkat till att finländska pass kunde missbrukas så som man tillåter i Sverige.

Inte undra på att samhället och dess normer vittrar sönder när allt är tillåtet och de, som ska skydda oss och upprätthålla lag och ordning, väljer att stå hjäplösa och titta på när brott begås.

Skriftlig fråga 2007/08:328 Förfalskning av nationalitet

Sveriges riksdag logoSkriftlig fråga 2007/08:328 Förfalskning av nationalitet

Staffan Appelros (m) har frågat migrationsminister Tobias Billström (m) vilka åtgärder denne avser att vidta för att förhindra att flyktingar kan få ett permanent uppehållstillstånd om det visar sig att de har uppgett falsk nationalitet.

Staffan Appelros skriver:
Det har figurerat uppgifter i medierna om att flyktingar som kommer till Sverige uppger att de är irakier för att de då har större chans att få uppehållstillstånd. Detta har lett till att Migrationsverket nu misstänker att det i flyktingvågen från Irak även strömmar in många palestinier och jordanier men även flyktingar med annan nationalitet.

Skatteverket menar att personerna själva byter nationalitet tillbaka till den ursprungliga när de har fått uppehållstillstånd. I fjol bytte 1 642 utlänningar personnummer, i åtskilliga fall har de även bytt namn och nationalitet.

Migrationsministern svarar:
Migrationsverket ansvarar för att ett asylärende är ändamålsenligt utrett och för att tillse att identitetsuppgifter finns tillgängliga så tidigt som möjligt i prövningsprocessen.

Utlänningslagen innehåller regler som gör det möjligt att återkalla uppehållstillstånd för utlänning som medvetet lämnat oriktiga uppgifter, eller medvetet förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet. Identiteten, innefattande medborgarskap, är en sådan uppgift eller omständighet. Ansvaret för tillämpningen av dessa regler ligger i första hand hos Migrationsverket.

Redan i dag ska Migrationsverket arbeta för att få fram identitetsuppgifter i prövningen av en asylansökan. Genom att EU-kommissionen nyligen beviljat Migrationsverket medel för att arbeta med asylsökande från Irak får verket ytterligare resurser att använda till sitt utvecklingsarbete om identitetsfrågor.

Finns det någon som tror att Migrationsverket klarar att hålla reda på vilka som kommer hit och dessutom återkalla uppehållstillstånd som getts på uppenbart falska ansökningar? Tror ens migrationsministern själv på det? Det är ju just på grund av att Migrationsverket inte klarat av identitetskontrollen som människor ges uppehållstillstånd (och i vissa fall t.o.m. medborgarskap) trots att alla uppgifter som legat till grund för besluten är falska! Dessa människor vet också att man i Sverige inte förmår (orkar…) kontrollera och hålla efter alla som getts uppehållstillstånd, varvid de helt sonika går till Skatteverket och meddelar att de vill byta namn, nationalitet, födelsedatum etc och får ett nytt personnummer.

Jag har också skrivit om detta, både här på bloggen och i en artikel på Expressens debattsida, Sidan 4, den 29 november: ”Dessutom kommer många flyktingar hit med förfalskade handlingar, och Sverige har därför ingen reell möjlighet att veta vilka människor som tas emot och om de ens har några asyl- eller skyddsskäl”. Men ingen bryr sig… Hela artikeltexten finns här.

OBS! Det är viktigt att man inte blandar kraven på en rättssäker id- och passhantering med rätten till asyl. Att man stoppar utspottandet av nya svenska pass i det oändliga till alla som säger sig ha tappat eller blivit bestulna på sina pass (särskilt som det skett inte en utan tre, åtta och 15 gånger), står inte i motsats till att de människor som visar vilka de är och varifrån de kommer får sina asylskäl prövade. Och om de befinns ha rätt att få uppehållstillstånd enligt gällande lagar och konventioner också får det. Men det finns inget land i världen som skulle tycka att det var okej att en kvarts miljon hemlandspass var ”på villovägar” i proportion till en befolkning på totalt 9 miljoner!