• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  december 2007
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Enkelspårigt om asylsökande och människosmuggling

Att Stockholm och Södertälje är två av de kommuner i Sverige som tar emot flest asylsökande och flyktingar från Irak vet de flesta numera. Malmö och Göteborg har också stora problem med att det kommer för många asylsökande och att det inte funderar med vare sig boende, skola, vård eller annat.

 

Anders Lago, socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje, har otaliga gånger fört fram att han ser en fara med vad han kallar "de illegala flyktingarna". I Sveriges Radio den 16 december säger han:


– Idag är det en stor risk att det är de irakier som har tjockast plånbok som har möjlighet att fly medan de som har ett större behov inte kan lämna Irak.

 

Här kan det vara på sin plats att påpeka att så enkelt som Anders Lago framställer det, är det knappast. Det finns två sätt att se på detta med att asylsökande kommer hit med hjälp av smugglare:

 

1) Det är definitivt inte enbart "de med tjockast plånbok" som har möjlighet att fly! Det är de som har släkt och vänner som hjälper dem, vilket väldigt många har. De kan själva vara hur fattiga som helst och ändå "ha råd" att använda sig av människosmugglare eftersom släkten i Sverige, Tyskland, Holland eller var den nu bor samlar ihop pengarna.

 

2) Det är inte nödvändigtvis så att bara för att man har en tjock plånbok inte har lika stort behov av skydd som den som är fattigare! Det kan t.o.m. vara så att någon som är rik har ett ännu större skyddsbehov än någon som är fattig!

 

Det är därmed både korkat och ogenomtänkt att påstå att irakier med tunna plånböcker generellt och alltid skulle ha större behov av att lämna Irak än irakier med tjocka plånböcker. Men det är ett så typiskt svenskt sätt att tänka för i svenskars värld finns inte att man går samman och skänker pengar till någon och t.ex. bekostar en dyr flykt så som man gör bland många andra folk. Och svenskar tänker nästan alltid bara ur svensk synvinkel och har ofta mycket svårt att se saker ur andra perspektiv. Lite "mångkulturellt tänkande" skulle inte skada…

 

Ett förslag för att underlätta för flyktingar att komma hit legalt oavsett om plånböckerna är tunna eller tjocka, är att de ska kunna söka asyl på de svenska ambassaderna – att man åtminstone borde fundera på om det skulle gå att genomföra – skrev jag på Expressens Sidan 4 redan den 29 november under rubriken Låt flyktingar söka asyl i hemlandet. Det tycks vara något som också socialdemokraten Carin Jämtin i Stockholm tror kan hjälpa, men hon liksom jag inser att förslaget kan ha sina brister. Ändå: innan man helt avfärdar tanken bör det prövas om den skulle kunna genomföras. Snabbt. Nu.

 

Hå & hej med farbror Frej à la Migrationsverket, del 3

Läs först del 1 (30 oktober 2007) och del 2 (3 december 2007). Läs också "Inom verket finns åtskilliga personer som ser det som grovt tjänstefel att göra som cheferna säger" (13 november 2007).

Hå & hej med farbror Frej!
Hej alla barn nu blir det barnprogram
titta nu här vad farbror Frej tar fram:
några små regler och nu ska ni höra
vad man med såna små regler kan göra:
strunta i dem och plångelipling
så kan ni låtsas om ingenting!

Migrationsverket logoEn migga berättar

Bedömningen av ansökningar på grund av hushållsgemenskap.

Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen får uppehållstillstånd, om inte anges i 17 § andra stycket, ges till en utlänning som på något annat sätt som avses i 3 § eller i denna paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet. För att ett särskilt beroendeförhållande ska anses föreligga förutsätts att det är svårt för de anhöriga att leva åtskilda. Det innebär bland annat att de måste ha levt i samma hushållsgemenskap omedelbart innan den anhörige i Sverige flyttade hit. Det förutsätts också att ansökan om familjeåterförening har gjorts relativt snart efter det att den anhörige fick permanent uppehållstillstånd här. Å andra sidan medför inte enbart det förhållandet att dessa förutsättningar är uppfyllda att sökanden har rätt till uppehållstillstånd. Även andra faktorer såsom släktskapet, sökandens civilstånd och ålder kan vägas in vid bedömningen av om ett särskilt beroendeförhållande föreligger (prop. 2004/05:170 s.181 och prop.1996/97:25 s. 113). Det särskilda beroendeförhållandet behöver inte vara styrkt, men skall vara fastställt med en rimlig grad av säkerhet.

Lagrummet avser fall där sökanden är en person utanför kärnfamiljen. Typfall är att den sökande är en förälder och att den som är bosatt i Sverige är ett vuxet barn, eller vice versa.

I år ser utfallet i denna kategori ut som följer:

Tillståndsenhet antal beslut t o m 31/10 beviljade ansökningar:

Norrköping = 3258 = 2 %
Stockholm = 141 = 43 %
Göteborg = 114 = 30 %
Malmö = 87 = 22 %
Jönköping = 150 = 9 %
Karlstad = 8 = 13 %
Boden = 61 = 5 %
Sundsvall = 194 = 2 %
Umeå = 123 = 12 %
Uppsala = 21 = 38 %
Västerås = 241 = 7 %
Växjö = 147 = 15 %
Örebro 180 7 %

Snitt hela verket = 5 %

Man behöver inte vara ett siffergeni för att se att Norrköping är "kungar på området" (de har helt enkelt ett större ansvar för detta än andra enheter), och att de mer lokala tillståndsenheterna inte har så mycket av den här varan. Man behöver inte heller vara ett siffergeni för att se att enheterna i de större städerna (Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala) har en praxis som avviker. Det är möjligt att det bakom alla de inblandade fallen finns skäl som motiverar varför det är så här. Staben för verksamhetsområdet vill emellertid inte ens undersöka varför det är så här: bakom alibit "jag har gjort en bedömning" låter sig det mesta nämligen passera.