• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Anställd vid Migrationsverket fick sparken

Migrationsverket logoSå ovanligt är det att någon anställd avskedas från Migrationsverket, att det blir en nyhet i medierna när det någon gång händer!

I bland annat Sveriges Radios Ekot rapporteras att en migga i Borås avskedas efter beslut i Migrationsverkets personalansvarsnämnd. Detta för att han "brustit grovt i sitt förhållningssätt mot både asylsökande och arbetskamrater". Mannen har anklagats för att ha hotat och kränkt framförallt kvinnor.

Men varför tog det flera månader, han kunde väl ha sparkats för länge sedan och inte fått gå hemma och såsa sedan i höstas med bibehållen lön!

Nyanserat och korrekt språk inte längre ett krav ens inom public service?

SAOLKonstiga betoningar som ändrar betydelsen av det man vill få fram och felaktiga användningar av ord som antingen förändrar betydelsen av hela meningen eller "bara" urholkar språket förekommer allt oftare i Sveriges Radio. Förmodligen anser man sig inte ha vare sig tid eller råd med någon som helst språkkontroll (och kanske heller inget intresse för det…) utan varje reporter/programledare får tuta och köra bäst han eller hon kan.

"Det finns cirka 200 energismarta lägenheter och hus i Sverige. En blygsam summa om man tänker på att det finns cirka fem miljoner bostäder, men intresset växer."

Så står det på Ekots hemsida och så sade reportern som läste texten i radio. "En blygsam summa? "Summa" är ju vad man får när man adderar något (additionsresultat, slutbelopp, slutsumma), i detta fall skulle förstås ordet "antal" ha använts: "Ett blygsamt antal om man tänker på …"

På samma slarviga sätt blandas begreppen "vinst" och "seger"! Man talar om "vinst" i ett val, till exempel. Men "vinst" innebär mer att man slumpartat får något, i ett lotteri eller på tips eller så. En "seger" är något man uppnår efter personliga insatser, en erövring, en framgång, att man övervunnit hinder. En seger uppnår man när man uträttat något själv, inte att man bara har köpt en lott som slumpartat gett "vinst".

Begreppen "tillhör" och "hör till" blandas friskt. Ofta hör man sådant som "han tillhör till dem som…". Horrör! Antingen "tillhör han dem som" eller också "hör han till dem som…" – inte både och i samma mening, då blir meningen att "han ägs av dem som…".

Det tycks också vara mycket svårt för många journalister – absolut inte bara på SR! – att skilja på begreppen "ansvar" och "skuld"! Hur ofta hör eller läser vi inte att "X-gruppen har tagit på sig ansvaret för sprängningen av…"? När man säger så, då förvirrar man begreppen. X-gruppen har knappast tagit något ansvar alls, då hade de inte sprängt någonting, utan den har antingen "tagit på sig skulden för…", "sagt sig vara skyldig till…" eller "säger sig ligga bakom…".

För att inte tala om "vi syns"! När det heter "vi ses!". För syns, det gör vi ju hela tiden, om vi inte blir osynliga emellanåt. Men sådant händer väl mest i seriernas och sagornas värld.

Språket förändras, det måste vi självklart acceptera. Men i medierna, särskilt inom public service och de större morgon- och dagstidningarna, vore det bra om ett korrekt språk kunde användas i så stor utsträckning som möjligt – om man nu vill bevara det svenska språket. Annars spretar det åt olika håll och folk i olika delar av landet och till och med i olika delar av en stad utvecklar olika språk och får allt svårare att förstå varandra. Slang är en sak, riksspråk är en annan. Men i Sverige är svenskan inte ens landets officiella språk, så det kanske är ett accepterat led i det allmänna samhällsförfallet att även låta språket förfalla, vad vet jag.

I den nya serien TV-stjärnan, som SVT sänder och som går ut på att hitta en ny programledare, har så många av deltagarna ett så erbarmligt språk att det är ofattbart att de tre "domarna" ens kan tänka sig att låta dem fortsätta i den här tävlingen. Och – OBS! – det gäller absolut inte enbart dem som har utländsk bakgrund…

Läs bl.a. här: Om att svenska inte är officiellt språk i Sverige och Officiellt språk.

Om ratificerade konventioner och deras efterlevnad

Från juristen Birgitta Elfström kommer följande inlägg med rubriken Att slåss mot väderkvarnar :

När jag jobbade som beslutsfattare på Migrationsverket slogs jag nästan varje dag mot väderkvarnar. Jag minns när chefen på besök- och bosättning inte ville fortsätta att utfärda resedokument i enlighet med 1954 års FN-konvention om statslösa personers rättsliga ställning för att hon "inte hade pengar i budgeten" till detta! Hon förstod inte vad ratificering av en konvention betyder utan skrev till regeringen och bad om att få slippa utfärda dessa pass. Då började min fight mot väderkvarnarna och efter många om och men besegrade jag dem och fick rätt: Migrationsverket har nu meddelat att från och med den 3 mars 2008 kommer nya resedokument att utfärdas för statslösa personer enligt 1954 års New York-konvention. Det innebär att dessa resedokument kommer att hålla samma standard som övriga svenska passhandlingar.

För mer än fyra månader sedan kontaktade jag skriftligen justitiedepartementet för att få svar på min fråga om huruvida 1954-års FN-konvention om statslösa personers rättsliga ställning gäller för asylsökande. Dessförinnan hade jag flera gånger telefonledes försökt att få svar men ingen tycktes "ha hand om" 1954-års konvention. Jag har nu fått ett svar som säger att den gäller för den som lagligen befinner sig i Sverige". Nu väntar jag på svar om det ska anses att en asylsökande "lagligen befinner sig" i Sverige. Svaret dröjer…

Under flera veckor har jag också försökt få svar från Migrationsverket om hur de har implementerat EG-direktivet (2005/85/EG), det s.k. asylprocedurdirektivet. Jag vill veta om en person vars ärende klassats som ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen får tillgång till ett effektivt rättsmedel genom att ärendet slutligt prövas av domstol och inte som hittills av regeringen. Många otydliga svar har jag fått. Nu väntar jag på ett nytt svar efter min begäran om ett förtydligande. På samma fråga har justitiedepartementet upplyst mig om att de "inte har hunnit med att införliva direktivet i svensk lag ännu". Det skulle ha varit gjort den 1 december 2007. Men som jurist bedömer jag att en tolkning som står i överensstämmelse med direktivet måste göras även om direktivet inte har hunnit omformats till svensk lag.

När får Hassan Asad, som stämplats som en säkerhetsrisk, och andra i hans ställning tillgång till ett effektivt rättsmedel månntro?

Jag slåss fortfarande mot väderkvarnar…

Okunnig eller lögnaktig anonym skribent?

Jag har blivit uppmärksammad på, att på en blogg skriver en person som inte uppger sitt namn (why am I not surprised?) följande osanningar:

"Under inslaget intervjuas Merit Wager, anställd på migrationsverket som på senare tid gjort sig känd som asyldebattör."

Är personen ifråga okunnig eller ljuger han/hon medvetet? Det enda som är sant är att jag intervjuas i ett inslag i Euronews men jag har aldrig varit anställd av Migrationsverket och jag har verkligen inte på senare tid gjort mig känd som asyldebattör!

Sedan 1995 har jag varit ombud för asylsökande och andra som sökt uppehållstillstånd, och under tiden 1 oktober 2002 – 19 november 2007 har jag varit Medborgarnas flyktingombudsman. Jag var också den som, tillsammans med advokaten Sten De Geer, tog initiativ till nedläggningen av utlänningsnämnden i september 1996 (läs artikel på DN Debatt den 25.9 1996 här). Jag är engagerad i asyl- och migrationsfrågor och fortfarande också ombud för asylsökande och andra som söker uppehållstilsltånd. Den kunskap om asylprocessen och annat på detta område som jag genom många år samlat på mig gör att jag även deltar i debatten. Min avsikt är att försöka beskriva detta svåra område på ett sådant sätt att människor ska förstå att det inte är så enkelt som att det handlar om svart eller vitt utan att det är både svart och vitt.

Det vore bra om de som skriver om andra människor på bloggar och i tidningar kunde ta reda på fakta innan de skriver och inte hitta på egna historier som inte stämmer på någon enda punkt.

Läs bl.a. Asylprocessen är ofta psykisk tortyr (8.11 2005) och Oväntat möte med Sten (ur min bok Personliga meriter som utkom i slutet av 1999).

Kaffe och livsglädje med Thanh

thanh_30_1201690827_2579Minst en gång i månaden träffas vi, min klient sedan 3,5 år, Thanh (som kom till Sverige den 2 oktober 2002) och jag. Vi dricker en kopp kaffe tillsammans, sitter en timme eller mer och pratar om hur läget är och vad som händer i hans ärende etc. Och jag överlämnar de pengar han antingen fått genom inslamlingar som vi har gjort, eller som numera: försörjningsstöd från kommunen som han enligt lag har rätt till och som kommer via mitt konto eftersom han varken har personnummer, id-kort eller bankkonto.

Varje gång jag träffar Thanh slås jag av hans okuvliga livsvilja och optimism. Hans positiva sätt och hans stora glädje över mycket små saker. Hans ansikte lyser upp när han berättar hur glad han är att han hittat till livsmedelsaffären Lidl där han kan köpa ris, nudlar och andra basvaror mycket billigt. Där köper han också en lååång (han måttar med händerna) rulltårta för tio kronor och den räcker till frukost i fyra, fem dagar.

Thanh har alltid sin stora gymbag med sig när vi ses. Efter att vi träffats beger han sig direkt till gymet, dit han går varje dag. Han är så glad över att ha en fast punkt att gå till och berättar att personalen är så trevlig och alltid hälsar på honom. De känner igen honom, han har ju gått där så länge. Där är han en bland många andra, inte en asylsökande som irrar omkring i ett Ingenmansland sedan drygt fem år. När jag undrar hur han får ihop pengar till gymkort lägger han huvudet på sned, ler och säger att det är lätt. Varje månad när han får lite pengar (och det är verkligen betoning på lite!) så lägger han undan 200-300 kronor som han inte rör. På ett halvår har han sparat ihop till nästa halvårskort. Det är inga problem, tycker Thanh, och ler med hela ansiktet.

Innan vi skiljs åt blir han allvarlig ett tag. Det är något han vill säga till mig, det är viktigt. Jag har ingen aning om vad det handlar om och lyssnar uppmärksamt. ”You know, Merit, I just want to tell you that I will never go back to my Embassy again. Never! I have been there four times: once with people from Migrationsverket, once with the Police and twice with you. No more. If they ask me to go there again, I will say that I will only go if the General Director of Migrationsverket will come with me. Otherwise: no!”

Sedan ler han igen och det sista han säger när vi skiljs åt är: ”Merit, I have a good feeling that this year of 2008 will be the Thanh-year!”

24 073 oavgjorda ärenden hos Migrationsverket

Fulla skåp på MIG 1Samtidigt som Migrationsverket kör i gång på allvar med sin gräddfilshantering av verkliga och påstådda irakier, är fortfarande 24.073 andra ärenden oavgjorda, en del av dem flera år gamla.

Så var det med den rättvisa asylhanteringen där alla ska behandlas individuellt och i något så när turordning efter när de har kommit hit och sökt asyl! Redan nu har man fattat snabbeslut som gällt verkliga och påstådda irakier, ofta har det gått på två månader eller kortare tid. Nu ska det gå ännu snabbare, på tio dagar, för vissa som säger sig komma från Irak och som knappast automatiskt har större skäl att få snabba svar, ofta positiva, än många andra.

Antalet oavgjorda ärenden var den sista december 2006 – för drygt ett år sedan – 16.048. Den 5 januari 2008 var de 23.032 och har således på bara tre veckor ökat med ytterligare 1.000! Men av någon absolut outgrundlig anledning klarar Migrationsverket inte av att – eller vill inte – besluta i dessa ärenden som gäller människor som väntat betydligt längre än de nykomna irakierna. Och av någon anledning verkar det inte vara någon annan än jag som reagerar mot det orättvisa och rättsosäkra sätt att snabbhantera asylsökande från ett enda land som Migrationsverket ägnar sig åt: vissa seglar förbi medan andra lämnas allt längre efter.

Läs också här!

6 600 kg kat misstänks ha smugglats till Finland

Finlands flaggaEn liga misstänks ha smugglat över 6 600 kg kat till Finland under knappt tre års tid. Räknat som doser innebär det att organisationen sedan 2005 till september i fjol förmedlat över 66 000 doser kat.

Ett fyrtital personer misstänks för olika grader av narkotika- och penningtvättsbrott i samband med organiserad och omfattande smuggling och förmedling av kat mellan Tyskland och Finland. Fem av dem sitter häktade sedan september, bland annat den huvudmisstänkta i Finland som är en man i 30-årsåldern med somalisk bakgrund samt hans nuvarande och förra bokförare. Även till exempel den tyska huvudmisstänkta och de flesta personerna som använt drogen har somalisk bakgrund.

Tullen tror att huvudgärningsmannen har håvat in nästan 1,33 miljoner euro (nära 13 miljoner kronor) på verksamheten. I Finland har drogen snabbt spritts ut till de största återförsäljarna, främst i klubblokaler i huvudstadsregionen. Myndigheterna kom ligan på spåren när centralkriminalpolisens enhet för penningtvätt reagerade på ovanligt stora penningtransaktioner. Härvan börjar nystas upp i Helsingfors tingsrätt den 30 januari.

Källa:
HBL logo

Bloggläsare på ögruppen Saint Pierre et Miquelon

image2179Förutom i 157 länder samt i Antarktis och EU och på Färöarna, Falklandsöarna, finns nu också någon eller några som läser denna blogg på Saint Pierre et Miquelon! Saint Pierre et Miquelon är en liten ögrupp som tillhör Frankrike men som har ett visst självstyre. De ligger i Atlanten, 25 km söder om Newfoundlands kust och har ca 6.125 invånare (2006).

Läs mer om Saint Pierre et Miquelon här och här.

Sverige världsbäst?

GriffeltavlaNedanstående rapporteras på SVT text tv den 29 januari. Det föranleder konstaterandet att Sverige 
äntligen är världsbäst på någonting som rör skolan, nämligen på skolk!

Tusentals elever skolkar
1.600 svenska grundskoleelever skolkar helt och har inte varit i skolan alls
på minst en månad. Det visar en ännu ej publicerad undersökning från Skol-
verket som Rapport tagit del av. Kartläggningen är den första i sitt slag.

Siffrorna visar bland annat att det i slutet av läsåret 2006/2007 var 100
elever som skolkat hela läsåret och 500 elever som skickats hem för under-
visning i hemmet av säkerhetsskäl. 5.000 elever skolkade sporadiskt.

Siffrorna är dock troligen i underkant eftersom 11 procent av kommunerna
inte svarade, däribland Stockholm.

Göran Persson på JKL och Torp utsedd till ny ordförande för Sveaskog

Följande pressemdelande har inkommit från näringsdepartementet:

Regeringskansliet29 januari 2008
Näringsdepartementet

Göran Persson ny ordförande för Sveaskog

Regeringen kommer vid den ordinarie bolagsstämman den 16 april utse tidigare statsminister Göran Persson till ny styrelseordförande i Sveaskog AB. Han efterträder Bo Dockered.

Göran Persson har en mångårig erfarenhet av ledande positioner och ett stort personligt intresse för skogliga frågor. Bo Dockered lämnar Sveaskogs styrelse efter nio förtjänstfulla år.

Det är alltså Göran Persson på JKL och Torp som avses. Hur har hans intresse för "skogliga frågor" uppkommit och på vliket sätt har det manifesterats? Göran Persson på JKL och Torp har väl mest sysslat med sin egen Persson-liga skog, såvitt det är mig bekant. Men jag kan ju ha fel…

Ibragim

m

Mycket obehagligt

Jag blir mycket illa berörd när jag läser inlägget på Nuri Kinos blogg med rubriken Är det småpojkar han ska ha i sitt vackert inredda sovrum? Den handlar om en man som han var i kontakt med i samband med ett journalistiskt arbete om pedofiler och som nu tydligen figurerar i en stor artikel om heminredning där mannen bland annat visar upp sitt sovrum.

"Bland det som visades upp i artikeln var hans sovrum. Jag fick stor lust att ringa upp honom och fråga om det var småpojkar han hade inrett det för. Denna ‘inredare’ måste ha muckat från fängelset. Han dömdes nämligen till fyra och ett halvårs fängelse efter att åklagaren bevisat för rätten att mannen våldtagit ett antal flyktingpojkar, samtliga under tolv år. Men nu är han ute och fläker ut sig i en tidning. Jag ryser."

Läs det obehagliga inlägget här.

P.S. Varför väljer en stor tidning att "hylla" en sådan man om det är sant och om man känner till det som Nuri Kino skriver om?

Financial Times om den svenska asylinvandringen: “The new face of Sweden”

Financial Times logo"The Islamic Centre was firebombed at midnight. The mosque itself was fearfully damaged; the adjoining school and meeting rooms were destroyed. No one knows who was responsible, but the list of possibles is a long one.

It took two years to rebuild. After it reopened there were another two attacks inside a month. People talked about a climate of fear and a breakdown of society.


Is this Baghdad, or Cairo, or Karachi? Not even close. It’s Malmö, the port on the southern edge of the Scandinavian peninsula, and Sweden’s third-biggest city. Normally, it is docile to the point of tedium: for decades Malmö has been seen as a sanctuary from the troubles of the world. And that has become the problem.


Malmö (population 278,000) is now one-quarter Muslim. And that proportion is rising rapidly due to continuing immigration and differential birth rates. Officials accept that most of the inhabitants will be of non-Swedish origin within a decade, and that a Muslim majority could follow soon after that."


FT skriver att Malmö är den mest segregerade staden i Europa med 37 procent utlandsfödda eller med föräldrar som är födda utrikes. I artikeln sägs också att lokala och rikspolitiker kämpar för att försöka anpassa sig och klara av de snabba växlingarna vad gäller asylinvandringen. Men att det finns en växande insikt om att det exceptionellt generösa välfärdssystemet i kombination med den exceptionellt generösa synen på asylinvandring har blivit ohållbar. Och att Sveriges image utomlands liksom dess egen självbild nu, på ett tyst, typiskt svenskt sätt håller på att kollapsa.

Detta är det ju många i Sverige som också har sagt. I åratal. Inte minst s-politikern i Malmö, Ilmar Reepalu. Men i Sverige kommer ingenting att hända förrän kollapsen är ett faktum. Och då är det för sent. Men då börjar i stället jakten på en syndabock (typ Lars Danielson) och så surrar svenska politiker och medier om det i flera år. Medan asylkaoset fortsätter precis som förut…

Läs hela artikeln i Financial Times här.

Bloggläsare i land nr 157 – Marshall Islands

image2177Nu är det ca 36 stater kvar på jorden där ännu ingen gått in och läst min blogg! Men i 157 av jordens 193 stater finns det läsare! Nytillskott idag är Marshall Islands (eller Marshallöarna på svenska), en stat i Mikronesien i norra Stilla havet som består av 30 atoller och 1 152 öar i två ögrupper. Folkmängden uppgår till ca 62.000 och huvudstaden heter Majuro.

Läs mer om Marshall Islands bland annat här och här.

På förekommen anledning

Först och främst: jag är inte, har aldrig varit och skulle aldrig drömma om att vilja vara anställd på Migrationsverket! Men det tycks finnas en del som tror att jag är eller har varit anställd å nämnda verk – jag begriper inte varifrån de har fått en sådan missuppfattning.

Därefter: Jag är mycket tydlig och noga med vad jag skriver här på bloggen. Jag är också noga med vad andra får skriva här. Jag är också mycket tydlig och noga med att jag själv ska veta vilka de är, som skriver här eller som jag citerar. Alla vill inte att deras namn ska anges, men jag måste veta vilka de är. Ingen som är anonym för mig får skriva något och ingen som är anonym för mig får heller svar på sina mejl.

Dock: Det finns alltid människor med egna agendor som vrider till vad andra har sagt eller skrivit, eller som utelämnar vissa saker för att falskeligen bevisa sina egna teser och åsikter. Det har hänt att sådana personer citerat mig på sätt som de vetat inte är korrekt. Därför – så att ingen ska få för sig att det går att vrida och vända på vad jag säger och skriver – så ska jag förtydliga mig ännu mer än jag redan gjort på denna blogg och i andra sammanhang:

Jag är absolut och på alla sätt för att Sverige (och andra välmående länder) ska ta emot asylökande och flyktingar! Jag är för en generös asylpolitik och ett icke-daltande, respektfullt och tydligt mottagande av dem som söker en fristad undan krig och/eller förföljelse på grund av kön, religion och sexualitet och som därmed har rätt att få stanna i Sverige enligt de lagar som Sveriges riksdag och regering (framröstade av svenska folket) har stiftat. Jag är för att lagarna tolkas så generöst och humant som möjligt och att man gärna "hellre friar än fäller" när det råder oklarheter som är omöjliga att reda ut inom en någotsnånär rimlig tid. Och jag är – och detta tror jag nog att de flesta förstått som läst mina inlägg här och mina artiklar i tidningar och hört mina uttalanden i andra medier – starkt emot en slapp, blåögd och ineffektiv asylhantering som i det långa loppet skadar både dem som har faktiska asylskäl och Sverige.

När asylhanteringen mer eller mindre havererar är det sålunda de statliga myndigheterna, främst Migrationsverket och Polisen, som ska kritiseras, liksom i förekommande fall de som har det slutliga ansvaret för att dessa myndigheter fungerar, nämligen regering och riksdag. Det går inte an att, som ett mantra, upprepa att "vi har fristående myndigheter och kan ingenting göra" när/om man ser att dessa myndigheter, som ju bekostas av skattemedel och sorterar under regering och riksdag, helt enkelt inte utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt!

Jag har varit ombud för asylsökande sedan 1995 och är det fortfarande, även om jag slutade som Medborgarnas flyktingombudsman den 19 november 2007 efter fem års intensivt ideellt arbete. Jag kommer alltid att försvara asylrätten men aldrig det mischmasch som nu råder i asylhanteringen!

Så var det klarlagt och omöjligt att missförstå, hoppas jag.

Läs mer under kategorirubrikerna Asyl&Migration och Vietnameserna i högerspalten!

The never ending story – om Thanh

Hoas ärende har preskriberats. Han kom ett år senare än Thanh, men fick beslut så mycket snabbare att hans ärende preskriberades i december 2007. Det hade då gått fyra år sedan han fick sitt avslagsbeslut från dåvarande Utlänningsnämnden. För Thanh däremot tog det längre tid att få beslut: 1 år 4 månader längre än för Hoa, för att vara exakt. Hans ärende preskriberas således inte förrän i april, då han har varit i Sverige i 5,5 år…thanh_19_1199364805_2537Men han har rätt att få uppehållstillstånd redan nu och han har haft den rätten under lång tid. Läs tidigare inlägg under rubriken Vietnameserna i vänsterspalten för att förstå hela historien. Migrationsverket har låtit prestige och irritation gå ut över Thanh och – i strid med gällande utlänningslag och med gällande information som finns om Vietnam – hårdnackat vägrat bevilja honom PUT (=permanent uppehållstillstånd). Inte ens trots att överdirektören på Migrationsverket hade beviljat honom sex månaders TUT (=tillfälligt uppehållstillstånd) under tiden nov 2006 – maj 2007 och sagt att om det inom den tidsramen fortfarande inte gått att avvisa honom så skulle han ges PUT.

I stället har man från Migrationsverkets sida lagt ner mer arbete på denna enda vietnames än man lägger på hundratals irakier och påstådda irakier och andra som sökt asyl här! Många av dem har på nolltid fått inträdesbiljett till det svenska samhället trots att man faktiskt inte vet vilka de är och om de har rätt enligt utlänninsglagen att få stanna här. OBS! Det är naturligtvis inte så att ingen/inga irakier har asyl- eller skyddskäl, många har det, men problemet är att Migrationsverket inte med säkerhet vet vilka de är).

Thanh har nu upptagits till fullo som kommuninvånare i Värmdö där en enig politisk nämnd gett honom rätt till försörjningsstöd och t.o.m. att läsa svenska. De vet att när (!?) han får PUT så kommer han att börja jobba i princip omgående och då försörrja sig själv och inte behöva ekonomiskt bistånd från kommunen. Thanh är särskilt glad över det bemötande han får i Värmdö där han bott den längsta sammanhängande tiden i Sverige; han är glad över att de ser honom som ”Thanh, en medmänniska” och inte bara som ”en asylsökande”.

Vi ska nu lämna in en ny ansökan till Migrationsverket. Denna gång ska en annan person än jag göra det så att Migrationsverket inte straffar Thanh för att de är irriterade på mig som ombud. Att det kan förhålla sig så har jag fått flera mejl om från personer som arbetar på Migrationsverket som har hört hur ”snacket gått”, och som är övertygade om att det föreligger någon form av prestige hos Migrationsverket som gör att man inte beviljar Thanh PUT. Detta för att verket inte vill ”förlora” mot mig som varit hans ombud i mer än 3,5 år. Om det är sant så är det fruktansvärt för då låter man en enskild asylsökande lida för att man inte gillar hans ombud! Och eftersom sådana signaler kommit från olika människor på verket, varandra ovetande, så går det inte att bara vifta bort.

Men först ska vi ha ett intyg från Polisen om att Thanh inte har hållit sig undan och att han har samarbetat på alla sätt i fyra års tid. Jag har bett om ett sådant intyg (läs mer under Vietnameserna!) sex gånger, men inte fått det. Nu ska också den jurist som ska lämna in den nya ansökan försöka få ett sådant intyg… Dessutom väntar jag på besked från justitiedepartementet om vad som skett efter att Migrationsverkets generaldirektör ringde upp honom och bad om hjälp att skaffa resehandlingar åt Thanh, trots att han bara någon vecka tidigare sagt att han inget hade med Thanhs ärende att göra och trots att han vet att Vietnam, lika lite som Kuba och Nordkorea och några länder till, tar emot sina medborgare. Och att om de skulle ta emot Thanh så döms han för landsförräderi för att han har sökt asyl i ett annat land.

Jag har tidigare här på bloggen uttryckt förundran – och gör det igen – över att generaldirektören personligen lägger sig i ett fall som han med bestämdhet har sagt att han inte kan göra något åt alls. Särskilt med tanke på att det finns kring 17.000 asylsökande med avvisningsbeslut i Sverige som inte lämnar landet och som inte kommer från länder som Vietnam, Kuba och Nordkorea finner jag agerandet en aning underligt.

Gripande (och ohyggligt)

image2174Jag skäms å Sveriges vägnar och blir arg och förtvivlad när jag läser Alf Svenssons artikel Välkommen till gubbhyllan, Nuder på Expressens debattsida den 27 januari! han skriver apropå den Att det kan få vara så otroligt torftigt och inhumant mellan människor som det är i detta land för äldre men också för många andra, är en gåta. Men folket självt är ju inte särskilt ombryende och staten ska ta hand om allt, så då blir det väl så. Sverige är ett u-land på känslornas område och ett nästintill ett helvete att leva i för dem som är det allra minsta lilla utanför. Det visar Alf Svenssons text i blixtbelysning. Här är några citat ur den:

Under mer än 30 år som partiledare har jag från Trelleborg i söder till Tornedalen i norr vistas runt. Ansvariga politiker och föreståndare har lett korridorvandringar och pekat på rokokobyråar skänkta av Lions. Måltidslistor som garanterat tillräckligt med protein har suttit naglade på väggar. Konst som långt ifrån alltid någon har begripit sig på har hängts upp av kulturkommitten. Imponerande yttre miljö!

Men om, om, om det någonstans ska ordas om "hyllor", så finns dessa på många, många av vårt välfärdslands äldreboende. I rullstolar och fåtöljer med en evigt surrande tv i rummet, som kanske rent av kallas "sällskapsrum", är ensamheten serverad. Dag ut och dag in, i stort sett osedda, är medmänniskor utplacerade och väntar ut sin tid.

Barn som inte får ögonkontakt med någon och får känna närhet tynar bort. Äldres vardag verkar många gånger vara planerad så att livet ska ebba ut. Där i halvcirklar framför den ljudmolande tv:n i sällskapsrummet eller där i det egna rummet, där ingen knackar på förrän maten och psykofarmakan ska inmundigas, hyser vi våra fäder och mödrar och inbillar oss att allt är bra. Som om trygghet och trivsel vore inmurad i väggar och mänsklig värme fanns indragen i golvtiljorna.

Tar jag i? Ja, vem lyssnar annars? Vem ägnar annars de 100 000-tals medmänniskor som inte fläker ut sig i veckopress, såpor och nöjessidor någon tanke. Vem funderar annars över de dagligen använda orden och uttrycken som permanentar vanföreställningen att ålder är en sjukdom och att erfarenhet bör nonchaleras?

Vart tog: "Gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig"-tanken vägen? Är det alltså så här, som Alf Svensson beskriver, som ni själva vill bli behandlade? Tyvärr hyser jag inga förhoppningar om att svensken ska kunna bli mer ombryende, mer inkännande mot sina medmänniskor eller inse att "som du behandlar andra så blir du också själv behandlad". För i Sverige är det alltid "någon annan" (den s.k. staten) som ska sköta allt och folk vill eller förmår av någon anlednig inte inse att "någon annan", det är vi, alla.

“Sweden’s safe haven for Iraqis filling up”

Jag, Valerie från Euronews 17.1 2008Euronews logoYouTube logoInslaget som Euronews gjort om den irakiska asylinvandringen till Sverige finns nu på YouTube. Här på engelska (Sweden’s safe haven for Iraqis filling up) och här på franska (Réfugiés irakiens en Suède).

Förutom att det ca åtta minuter långa inslaget ligger både på Euronews sajt och på YouTube, sänds det också ett tjugotal gånger i tv – på sju olika språk.

Uutiset logoOch här finns en kort intervju med mig i Uutiset, SVT2, med anledning av att verksamheten Medborgarnas flyktingombudsman lades ned den 19 november 2007.

DNA-analyser görs i Finland

image2175 i Finland gör man DNA-analyser i samband med att asylsökande återförenas med sina familjer. År 2007 gjordes enligt finländska migrationsverket ett rekordstort antal sådana analyser bland dem som sökte uppehållstillstånd på grund av familjeband i Finland.

 

Den största enskilda faktorn som har påverkat behovet av DNA-analyser har, enligt det finländska migrationsverket, under flera år varit säkerhetsläget i Somalia: när det är lugnt i landet görs bara ett mindre antal asyl- och familjebandsansökningar, men under instabila tider såsom för tillfället ökar antalet ansökningar betydligt.

 

Läs pressmeddelande från med rubriken En rekordstor mängd invandrarfamiljer återförenades genom DNA-analys där det bland annat sägs, i klartext eftersom det är fakta, att:


"Det görs mest DNA-analyser på somalier som sällan kan styrka sin identitet eller sina släktskapsförhållanden."

Så här rapporterar anställda vid Migrationsverket i Sverige att der går till här: "Inom verket finns åtskilliga personer som ser det som grovt tjänstefel att göra som chefen äger" och "Låten barnen komma till MIG" .

Finland: Statsministerns besök i Kemijärvi gjorde folk argare

image2176Statsminister Matti Vanhanen var under söndagen på besök i Kemijärvi för att förklara storägaren statens ståndpunkt i Stora Ensos nedläggning av massafabriken i Kemijärvi, och för att för att lyssna till de lappländska kommundirektörernas och lokala aktörernas utredningar och kalkyler. Vanhanen uppmanade ortsborna att acceptera fabriksnedläggningen, tänka positivt och skapa nya jobb och t.ex. satsa på gruvor och turism i stället

Proteströrelsen fick ny näring av Vanhanens besök. "Jag hade väntat mig konkreta åtgärder av statsministern. Dagens besök gör oss bara argare och aktivare", sade medborgarörelsens ordförande Heikki Nivala som backa des upp av hundratals invånare.

Matti VanhanenStatsminister Matti Vanhanen. Foto: Merit Wager.

Statsministerns dag i Kemijärvi inleddes iskallt när han möttes av 200-300 svartklädda demonstranter i mer 20 graders kyla. Demonstranterna ville med sin mörka klädsel visa för statsministern att det råder begravningsstämning i Kemijärvi, som håller på att förlora sin största industriella arbetsgivare. Folkskaran utanför Kemijärvi stadshus var för det mesta tyst. När Vanhanen vinkade till publiken fick han dock några burop som svar.

Källa:
HBL logo