• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

“Fel att räkna ut kostnad för flyktingar”

sr1Varför får och ska kostnader på alla andra områden redovisas, men inte på asylområdet? Vi ska ju ha ”transparens” och allt ska vara offentligt, eller hur? Ekot i P1 rapporterar under rubriken Fel att räkna ut kostnad för flyktingar att den socialdemokratiska partiledningen vill att den socialdemokratiska majoriteten i skånska Bromölla ska ompröva beslutet om ett bokslut om vad integrationen i kommunen egentligen kostar. Och att Marita Ulvskog, socialdemokraternas partisekreterare, då uttalar:

”Vi sätter oss inte och räknar på människovärdet i ekonomiska beräkningar. Vi räknar inte asylrätten, eller kostnaden för äldreomsorg eller handikappomsorg eller något annat i ekonomiska termer. Vi gör inte så, därför att människovärdet kan inte beräknas på det sättet.”

Men nu är hon väl ute och cyklar igen! ”Människovärdet ka inte räkas på det sättet”. Vad menar hon? Det är väl ingen kostnad för ”människovärdet” som hennes partibroder Åke Hammarstedt, kommunalrådet i Bromölla tänker redovisa. Det är sådana obegåvade uttalanden som Marita Ulvskogs som förstör den öppna och nödvändiga debatten och diskussionen. Svenska folket (bland dem potentiella s-väljare) blir inte mer negativa till asylsökande och invandrare när de konfronteras med kostnaderna, tvärtom. De blir förbannade på svenska myndigheter som inte är effektiva och som slösar med pengarna. Dessutom har folket – även potentiella s-väljare – som betalar världens högsta skatter för samhällstjänster som ska komma alla till del, rätt att veta hur deras pengar används. Nog trodde jag att det fanns redovisningar av hur mycket äldreomsorg, handikappomsorg etc kostar! Och försvarsmaktens budget diskuteras ju, så varför skulle man inte redovisa de kostnader som asylinvandringen faktiskt (utan några som helst andra värderingar än fakta!) kostar?

Enligt 2007/08:FiU10 anslås medel för den verksamhet som Migrationsverket och migrationsdomstolarna bedriver enligt följande för år 2008:
Migrationspolitik: totalt 6 145 413 (6 miljarder 145 miljoner 413.000 kronor)
uppdelat på
– Migrationsverket, ramanslag: 2 150 627 (2 miljarder 150 miljoner 627.000 kronor)
– Ersättningar och bostadskostnader, ramanslag: 2 590 000 (2 miljarder 590 miljoner kronor)
– Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag: 329 107 (329 miljoner 107.000 kronor)
– Domstolsprövning i utlänningsärenden, ramanslag: 468 204 (468 miljoner 204.000 kronor)
– Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden, ramanslag: 198 800 (198 miljoner 800.000 kronor)
– Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag: 143 255 (143 miljoner 255.000 kronor)
– Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag: 204 202 (204 miljoner 202.000 kronor)
– Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar, ramanslag: 61 218 (61 miljoner 218.000 kronor)

Dessa uppgifter är ju inte hemliga, varför vill Marita Ulvskog hindra en partikamrat från att följa svensk tradition (och svenska lagar) om öppenhet? Det är rena rama öststatsmetoderna, tillika ett överklassbeteende: ”Det behöver inte pöbeln veta”. Men folk är inte dumma. Och folk är inte onda. Folket, de som makten utgår ifrån i en demokrati, har rätt att veta vilka förutsättningarna – spelreglerna – är. Jag hör till dem som tror precis tvärtemot vad många livrädda politiker tror, nämligen att ju mer öppenhet i dessa frågor, desto bättre kan folket skapa sig en korrekt uppfattning om det minerade asylområdet och slipper sprida skrönor och osanningar. Berättelser om varifrån och från vad människor har flytt får de oftast genom medierna eller genom egna möten med hitkomna asylsökande. Det är bra. Och i helhetsbilden ingår givetvis också en redovisning av hur skattemedlen används på asylområdet. Det är inget konstigt med det och det är ingen ”sverigedemokratisk fråga”, inte ett dugg. Det är en demokratisk fråga.

Svaret på frågan är både ja och nej, säger Migrationsverket

Bland annat med anledning av de häpnadsväckande och lätt chockerande uppgifterna om att det kostar 6,5 miljoner att hysa nio ensamkommande, asylsökande ungdomar i Sundsvall (läs här först), ställde jag en fråga till Migrationsverket:

Har Migrationsverket ändrat sin praxis som förr (för bara några år sedan) gick ut på att man noggrant prövade ensamkommande barns och ungdomars asylskäl. Om de inte hade skäl att stanna började man så snart det gick att leta efter föräldrarna eller någon annan släkting i hemlandet och skickade tillbaka dem som inte hade skäl att stanna för att återförenas med sina föräldrar/släktingar. Alltså: har Migrationsverkets praxis ändrats så att i princip alla ensamkommande som kommer hit, söker asyl och är – eller säger sig vara – under 18 år, mer eller mindre automatiskt får uppehållstillstånd i Sverige?

Svaret från Migrationsverket är bra och ganska tydligt – med en ”mellan-raderna”-känga till ansvariga politiker som var och en får upptäcka eller låta bli att upptäcka själv. I den allra sista meningen finns också en något oklar formulering, eller snarare en formulering som väcker ytterligare frågor. Här är Migrationsverkets svar:

Svaret på din fråga är både ja och nej. Andelen barn/ungdomar utan vårdnadshavare som beviljas uppehållstillstånd har ökat de två senaste åren från drygt 46 procent till nästan 80 procent. Enligt barnansvariga beror det främst på vilka länder de kommer ifrån men också på det faktum att regeringen förväntar sig beslut inom tre månader.

Först prövas barnens behov av skydd, finns det inte ska vi söka efter vårdnadshavare. Om vi då inte hittar vårdnadshavare inom rimlig tid beviljas uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. Tidigare fick efterforskningen av vårdnadshavare ta längre tid med större chans att lyckas, varpå barnen kunde återsändas till dessa.

Skulle vårdnadshavare senare återfinnas eller ansöka om familjeåterförening får frågan tas upp igen om barnen/ungdomarna har fått tillstånd på riktig grund.

Jag undrar lite över vad ordet ”får” i den sista meningen egentligen innebär… Och en annan undring är också: är regeringen medveten om vad den gör när den pressar Migrationsveket att fatta så snabba beslut som på tre månader? Det är en orimligt kort tid för att fastställa identitet, nationalitet, kontrollera asylhistoria etc. Att vi inte ska ha tre, fyra fem års handläggingstid av asylfrågor som har varit vanligt under det senaste decenniet är alla överens om. Men varför gå från en ytterlighet till en annan? Lika orimligt som att det tar flera år, lika orimligt är det att jaga på så att miggorna bara sitter och stämplar PUT (permanent uppehållstillstånd) dagarna i ända. Något förenklat, men det är i princip det de gör nu. Eller som en annan migga skrev här på bloggen den 5 januari under rubriken 23 032 oavgjorda asylärenden vid 2007 års slut:

Alla på verket hade press på sig att avgöra så många ärenden som möjligt tills årsskiftet. Kvaliteten på dessa beslut? Ja, ja det får man ju veta genom massmedia…

© Denna blogg.

Tillägg till ett tidigare inlägg

En annan migga (anställd vid Migrationsverket) än den som skrivit om samma ämne i detta inlägg om de försummade DNA-testerna, skriver:

Jag kan nämna att inom verket skall det nu ske en översyn av DNA-ärenden. Så får vi se vart det leder.

Det innebär kanske, att den migga som skrev det första, långa inlägget , och jag genom att upplåta bloggutrymme, har satt lite eld i baken på Migrationsverket! Fast det skulle de förstås aldrig erkänna.

Prinsessorna på ärtorna

MetroMetro slår upp det stort: JK försökte påverka polisutredning. I artikeln antyds inte utan det sägs tydligt och klart att justitiekansler Göran Lambertz "försökte påverka den pågående polisutredningen om mordet på en syriansk universitetslektor i Örebro". Där sägs också att:

Poliser i utredningsgruppen i Örebro är kritiska mot att Lambertz försökte styra utredningen i en riktning som han själv tyckte var viktig när han uppmanade förundersökningsledarna att fokusera på det politiska spåret. Poliserna tog illa upp och tycker att JK:s agerande var "otroligt olämpligt".

Prisessorna på ärtorna* – Örebropolisen – tog illa upp! Samma poliser som, enligt uppgifter från olika håll, "klantat sig" på flera sätt vad gäller just den här utredningen. Läs bland annat Nuri Kinos debattartikel Skärp er, polisen! i Aftonbladet och hans bloggningar Polisen i Örebro gör misstag efter misstag och Rikskrim har kommit till Örebro

I Metro-artikeln berättas vidare att Göran Lambertz ringde chefsåklagare Gunnar Brodin och tipsade om att förundersökningskedarna kanske borde fokusera på "det politiska spåret". Gunnar Brodin är noga med att påpeka att "Han fick inte veta mer än någon annan utomstående som ringer och frågar om utredningen". So: what’s the problem?

JK logotextJag tycker att det verkar som om Polisen i Örebro inte klarar sitt jobb på ett tillräckligt professionellt sätt och i stället för att med tacksamhet ta emot all hjälp, alla tips både från andra poliser, från människor kring Fuat Deniz, från vanliga svenskar och även från JK, så slår de omkring sig och blir sura och förnärmade när folk påpekar sådant som de kanske borde tänka på. Och tar "illa upp". Men JK har väl samma rätt som alla andra människor att ringa eller skriva och tipsa? Eller gäller särskilda, sämre villkor för JK? Kanske är det något jag missar här, men för mig ter sig ärtprinsessornas utspel som barnsligt tjafs. Sätt i gång och lös mordet i stället!

* Prinsessan på ärten är en mycket känd saga av den världsberömde danske sagoberättaren H C Andersen.