• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Synd att hon inte sa att hon är från Irak…

Hallands Nyheter logoGringolotto – asyllotteriet – fortsätter på Migrationsverket! Massor av människor ges på nolltid permanenta (alltså inte ens tillfälliga!) uppehållstillstånd för att de har välförfalskade dokument som Migrationsverkets personal tror är äkta irakiska handlingar. OBS! Många som säger sig vara från Irak är därifrån och en del av dem kan vara i behov av skydd, men absolut inte alla som kommer hit och söker asyl som "irakier".

Samtidigt finns det människor som Thanh (läs under kategorirubriken Vietnameserna i högerspalten) som helt solklart, enligt utlänningslagen, ska beviljas just permanent uppehållstillstånd. Detta på grund av att han varit här i fem år och tre månader och det inte har gått att avvisa honom trots att han medverkat och samarbetat. Det föreligger alltså, som det heter i lagen: "verkställighetshinder".

Och det finns människor som Shoreh Eilbeg, som kom hit för sex år sedan, och hennes lille son Arvin som föddes i december 2003, som Migrationsverket absolut anser ska avvisas till Iran. I Hallands Nyheter kan man den 14 januari läsa:

En av dem som är starkt kritisk till de svenska asylprövningarna är Birgitta Elfström* i Varberg, engagerad i olika människorättsfrågor och nyligen pensionerad från en tjänst som beslutsfattare på Migrationsverket. Hon menar att Shohreh Eilbeigs fall är ett av många där det skulle behövas en ny oberoende prövning med friska ögon, ett slags omstart där man ser till hela ärendet.

– Men det är nästintill omöjligt att i dag få till stånd en ny prövning, även om beslutet är fel från början, säger Birgitta Elfström.

Hon anser att Migrationsverket på mycket oklara grunder ifrågasätter Shohreh Eilbeigs trovärdighet, när Shohreh i själva verket har lämnat en sammanhängande berättelse och så långt det är möjligt försökt bygga under den med bevisning.

Birgitta Elfström ställer frågan om det kan förhålla sig på det sättet att Migrationsverket i en slutlig bedömning av vissa beslut tar med uppgifter utan att ha underrättat den sökanden om dessa, om uppgifterna går sökanden emot. Det kan exempelvis också röra sig om sådant som Migrationsverket inhämtat ur andra ärenden som handläggs eller har handlagts på verket. Sekretesslagen hindrar oftast att man tar uppgifter ur andra personers ärenden, men så har ändå skett. Det är ingen hemlighet.

Jag har sagt det många gånger – och skrivit här på bloggen och i bland annat Svenska Dagbladet – att asylhanteringen har havererat. Den är alltså inte "på väg att haverera", den har havererat. Det är oförkarligt att ett land kan ha en så illa fungerande asylhantering och att varken regeringen, riksdagen eller Migrationsverket som är utförande myndighet, inte klarar att ta fullt ansvar och se till att asylprocesserna blir korrekta, tydliga och rättvisa!

* Läs en del av Birgitta Elfströms inlägg på denna blogg under kategorirubriken Be my guest.

“Måtto”?

MåttoSAOLI Svenska Dagbladet den 13 januari, på första sidan, fanns denna bild med tillhörande undertext. Men i så måtto (!) har Svenska Dagbladet fel, att det "motto" som talas om inte stavas "måtto" utan "motto".

Så här står det i SAOL:
Motto = valspråk, sentens eller citat före texten i kapitel i bok m.m.

Måtto = s. oböjligt; vissa uttryck, t.ex. i dubbel eller mångahanda måtto på dubbelt resp. mångahanda sätt, i möjligaste måtto, i möjligaste mån, i så måtto, såtillvida.