• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Läsare i nya delar av världen!

image2164image2163Nu har läsare på Antarktis och Falklandsöarna tillkommit!

Bland de stater som gör territoriella anspråk på Antarktis finns Chile, Frankrike, Storbritannien, Argentina och några till.

Läs mer om Antarktis här och här. Läs mer om Falklandsöarna här och här.

Migrationsverkets strategi- och verksamhetsplan 2008-2010

Migrationsverket logoI snart 13 år har jag aktivt följt och agerat på asyl- och migrationsområdet, inte minst som ombud åt otaliga asylsökande och som Medborgarnas flyktingombudsman i fem år (1.10 2002-19.11 2007). År ut och år in – oavsett vem som varit generaldirektör och oavsett vem som varit migrationsminister – har fina broschyrer med vackra ord producerats. Jag har sett de flesta. I början var jag så naiv så jag trodde på orden, jag trodde att de betydde det som de enligt Svenska Akademiens ordlista betyder. Det var väldesignade broschyrer med rubriker som "Att sätta den sökande i centrum" och annat tjusigt.

Samtidigt inträffade skandaler som att en migga skrek åt en gravt synskadad irakier att han skulle titta på dem när de talade och att "vi är inte din mamma", det firades med tårta och champagne när man blev av med besvärliga asylfamiljer och en massa annat som inte hade det minsta stöd i broschyrerna med de fina rubrikerna….

Så varför skulle vi nu ska tro på de lika vackra, ofta i princip samma men lätt omformulerade fraserna som står att läsa i Migrationsverkets verksamhetsplan 2008-201? Var och en kan läsa den själv och dra egna slutsatser, göra egna analyser och ställa egna frågor. Jag ger här bara några få exempel på ord och meningar som jag inte uppfattar har någon förankring i verkligheten utan som är just bara… ord:

VÄRDERINGAR OCH LEDARSKAPSPOLICY
I vårt agerande ska vi:

 1. sätta den enskilda människan i centrum
 2. respektera människors förutsättningar, gränser och okränkbarhet
 3. möta människors behov av att veta och förstå
 4. arbeta med empati
 5. stödja den sökande att ta tillvara sin rätt
 6. ge likvärdig behandling och fatta förutsägbara beslut
 7. ha korta handläggningstider och vara tillgängliga

Kommentarer:

 1. det är sannerligen inte alla asylsökande (eller ens många) som upplever att de sätts i centrum…
 2. inte heller här verkar de vackra orden ha bäring i verkligheten. Och vad menas med begreppet "okränkbarhet" enligt MIG?
 3. låter fint, men sker det i verkligheten?
 4. hur går det till?
 5. detta är långt ifrån sanningen när vissa grupper av asylsökande placeras i särskilda snabbfiler och behandlas helt annorlunda än alla andra!
 6. korta handläggningstider (typ 10 dagar-3 månader…) är i sig inte alltid det viktigaste. Man måste väl också veta vilka det är man beviljar permanenta uppehållstillstånd i Sverige! Att handläggningstiderna inte ska vara flera år som de varit – och fortfarabde är – för många, är däremot en självklarhet.

Men, som sagt; läs verksamhetsplanen och bilda er en egen uppfattning!

24.038 öppna ärenden hos Migrationsverket

Fulla skåp på MIG 2Hos Migrationsverket ligger den 21 januari 2008 24.038 öppna asylärenden. Den 25 december 2006, för drygt ett år sedan, var antalet 16.048. På ett år har antalet öppna, oavgjorda, ofta många år gamla ärenden har alltså ökat med ca 50 procent!

I Migrationsverkets nu fastställda verksamhetsplan för 2008 sägs bland annat att:

TYDLIGA RESULTATKRAV. De tidsmål som regeringen har satt upp för handläggning skall uppnås.
UPPRÄTTHÅLLA OCH UTVECKLA KVALITETEN. Ärendehandläggningen och mottagandet ska liksom verksamheten i övrigt kännetecknas av god och jämn kvalitet.

Det är lätt att skriva fina verksamhetsplaner och använda ord som "god och jämn kvalitet". En helt annan sak är att sätta handling bakom orden.

Läs mer om Asyl&Migration under just den kategorirubriken i högerspalten. Många texter är chockerande och skrämmande.

Kolumn i Svenska Dagbladet den 21 januari 2008

SvD logoMin kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida den 21 januari har rubriken Låga förväntningar ger låga resultat.