• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2008
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  2526272829  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Thomas Bodström: ”Strunta i vad lagen säger.”

Förre justitieministern och advokaten Tomas Bodström kritiserar Migrationsverkets agerande i ett asylärende och skriver enligt Nerikes Allehanda i ett brev (oklart till vem):

Oavsett om han, enligt lagen, har skäl att få stanna, så tycker jag att de finns så starka humanitära skäl att han ska få stanna i Sverige.

Alltså: ”Oavsett om han, enligt lagen, har skäl att få stanna så tycker jag…” Så talar den sanna maktmänniskan, han som anser att om han tycker att någon ska få stanna i Sverige så spelar det ingen roll vad något så futtigt som lagen säger. Om han anser att det finns ”starka humanitära skäl” (vilket inte är ett begrepp som överhuvudtaget finns i den nya utlänningslagen…) då spelar lagen ingen roll.

Maktmänniskorna förnekar sig aldrig!

OBS! Jag kan inte på något sätt ta ställning i det fall som Thomas Bodström så tvärsäkert uttalar sig om. Jag har, till skillnad från vad Thomas Bodström måste ha gjort, inte läst igenom alla handlingar och talat med den unge mannen det gäller. Och då går det inte att tvärsäkert säga vare sig det ena eller det andra. Enbart på grundval av vad som berättas i media kan jag tycka att om han varit här i nästan 4,5 år och det har förelegat hinder för verkställighet under lång tid så kan/ska Migrationsverket väga in det när det prövar en ny ansökan. Men, som sagt: jag har inte alla detaljer i fallet. Däremot har något annat som Thomas Bodström, numera är ordförande i riksdagens justitieutstkott, säger till Nerikes Allehanda nedan, i högsta grad bäring också på ”fallet Thanh” (läs under Vietnameserna i högerspalten), som utan egen förskyllan inte kunnat utvisas och som nu har varit här i 5 år och 4 månader:

Om han har vistats i Sverige under en lång tid utan sin egen förskyllan ska det ha betydelse för hans rätt att få uppehållstillstånd här.

© Denna blogg.

Vad kostar inte denna rättegång det svenska samhället?

Jag skrev den 1 februari under rubriken "Det kommer att bli den största rättegången hittills i Sveriges moderna historia" om den omfattade smugglingen av människor (både barn och vuxna) från Vietnam till Sverige:

Hallands Nyheter logoFyra personer står i centrum för åtalet i den stora härvan med människosmuggling i Halmstad. De fyra, med vietnamesiskt ursprung, åtalas i dag för grovt organiserande av människosmuggling. "En omfattande och systematisk verksamhet i vilken har omsatts stora belopp, i vart fall 797 000 US-dollar", skriver åklagaren om en 50-årig kvinna som misstänks ha tagit hit några tiotal personer

Läs här vad Hallands Nyheter skriver under rubriken Stora pengar inblandade i människosmugglingen med underrubriken En huvudåtalad kvinna bedöms ha omsatt åtminstone 5 miljoner kronor.

P.S. Hade Migrationsverket gjort sitt jobb och DNA-testat barnen och de s.k. föräldrarna så hade mycket elände, bland annat barnens lidande samt alla kostnader för skattebetalarna kunnat undvikas.. Men verkets inställning har varit sådan att man inte brytt sig om att testa om barn som påstås vara biologiska verkligen är det. Läs mer bland annat här.

Goda nyheter från näringsdepartementet

Stängselnämnden ska avvecklas! Det handlar om en nämnd som haft till uppgift att syssla med "stängselskyldighet för järnväg med mera".

Det är ju fullständigt barockt att det existerar en sådan nämnd! Sanna Rayman skriver lite nostalgiskt om den under rubriken Hej då, stängselnämnden! Jag instämmer i hennes utrop och applåderar regeringens lite långsamma men dock avveckling av diverse meningslösa myndigheter och verk. Fortsätt på den inslagna vägen och lägg gärna ner minst en myndighet i månaden tills vi är nere på mer rimligt antal än ca 550!

Läs mer om avvecklingen av den okända nämnden här.

Från en bloggläsare och aktivist

Jag har fått många mejl från bloggläsare genom åren. Det här är dock första gången på nästan tre år (jag började blogga i början av maj 2005) som jag lägger ut ett sådant här mejl. Alltså här följer ett erkännande från en bloggläsare, tillika människorättsaktivist (som inte är anonym för mig):

Tack för en mycket viktig blogg. Ingen i hela landet är, mig veterligt, så klarsynt, skarpsinnig och kunnig i asylfrågor. Hade det inte varit för din blogg hade jag fortfarande levt i okunskap om hur många flyktingar, förlåt asylsökande, som kommer hit och varför. Tack också för att du lärt oss de olika benämningarna, vad som är skillnaden mellan asylsökande och flyktingar, till exempel. Du ger dina läsare en bild som varken är svart eller vit, den är svart och vit.

Det råder ingen tvekan om att den svenska asylhanteringen har havererat. Vi tar emot för många och vi vet inte ens vilka de är. Men samtidigt har vi alltid haft en generös asylmottagning som måste försvaras. Jag går från att tycka att inga fler kan komma hit till att tycka att alla i Kenya, Darfur, Irak och Afghanistan borde få komma hit. Men tyvärr har vi ingen sådan förberedelse. För att kunna ta emot så pass många måste vi också lära oss mer om folkgruppernas historia, gammal som ny. Vi måste också vara förberedda på etniska, religiösa och politiska motsättningar. Och det vi framförallt måste jobba för nu är att skilja på vem som är i behov av egentligt beskydd och vem som försöker blåsa oss. Jag är stolt över att bo i det land i västvärlden som tar emot flest irakier! Samtidigt accepterar jag inte att jordanier, syrier och andra låtsas var irakier för att få stanna i vårt land.

Din blogg är så mycket mer än ett forum för migrationsfrågor. Jag lär mig något nytt varje dag – om allt från vad finländare äter som snacks till vilka länder som finns i världen och finlandssvenska uttryck och ord. Men också om vad som händer i Saudiarabien just nu.

Alla medier borde göra det till tradition att läsa din blogg, så även politiker. Det som finns här finns för det mesta inte någon annanstans. Har det skrivits om det på andra platser ger du oss en analys som får oss att haja till och vakna.

Från en trogen läsare som rekommenderar din blogg till alla jag möter

Jag kan bara tacka. Och fortsätta att skriva.

Be my guest # 58: Birgitta Elfström, jurist


Här är en gästbloggning från Birgitta Elfström, mellanösternexpert och f.d. beslutsfattare på Migrationsverket samt medlem i Internationella juristkommissionen. Läs hennes och Arne Malmgrens rättegångsobservationer från Israel/Palestina här, och hennes tio Mellanösternresebrev publicerade här på bloggen under tiden 9 till 21 december 2006. Läs Birgitta Elfströms ochArne Malmgrens artikel Skyddsbehov för statslösa palestinska flyktingar? publicerad i JUSEK-tidningen i februari 2007, och en debattartikel i Hallands Nyheter av Birgitta Elfström, publicerad i mars 2007. Dessutom har Birgitta Elfström skrivit om nedanstående ämne den 31 januari 2008 under rubriken Om ratificerade konventioner och deras efterlevnad samt gästbloggat ett antal gånger tidigare under kategorirubriken Be my guest i högerspalten.

Skall statslösa nu äntligen få en rättssäker prövning?

Jag har tidigare skrivit om 1954-års New York-konvention om statslösa personers rättsliga ställning. I konventionen finns en artikel som säger att en stat inte kan utvisa en statslös person om denne inte är ett hot mot rikets säkerhet eller utgör ett hot mot allmän ordning.

Eftersom Migrationsverket alltid avvisat och utvisat statslösa personer utan att ovan nämnda kriterier varit uppfyllda har jag försökt att få svar från Migrationsverket och regeringen om Sverige verkligen kan utvisa en statslös person om ovannämnda kriterier inte är uppfyllda. Men det har aldrig under mina 17 år som anställd på Migrationsverket gått att få ett svar på detta!

Helt nyligen kom ett beslut från Migrationsdomstolen i Göteborg i ett ärende där jag var kallad som vittne av en statslös asylsökande som skall utvisas till Libanon. Jag hävdade att domstolen måste beakta 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning, och att det därför inte gick att utvisa personen. Migrationsdomstolen beslutade att 1954-års konvention bara gällde den som har permanent uppehållstillstånd i landet.

Jag har under lång tid försökt att få svar av justitiedepartementet i denna fråga. Den 1 februari 2008 fick jag äntligen ett svar som säger att 1954-års konvention gäller för asylsökande eftersom dessa befinner sig lagligen i Sverige. Det är exakt detta som jag har hävdat under många år men aldrig fått gehör för. Det har varit nästan omöjligt att brottas med de stora starka väderkvarnarna, men efter 17 år gav det resultat.

Två svar från justitiedepartementet lyder som följer:
Tack för dina e-brev som kom in till Justitiedepartementet den 21 december 2007, den 10 januari, den 18 januari samt den 29 januari 2008 .

Villkoren för att få resa in och vistas lagligen i Sverige regleras i utlänningslagen (2005:716) och i utlänningsförordningen (2006:97). En asylsökande vistas lagligen i Sverige så länge ansökan om asyl är under prövning. Om asylansökan beviljas får den sökande ett uppehållstillstånd som ger rätt till fortsatt legal vistelse i Sverige. Om asylansökan avslås ska utlänningen lämna Sverige i enlighet med vad som anges av beslutet. Om inte verkställigheten av beslutet inhiberas avslutar det datum som anges av avslagsbeslutet den legala vistelsen i Sverige.

I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare svar från den 21 december 2007.

Här nedan är svaret från den 21 december 2007.
Sverige ratificerade 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning år 1964, med vissa förbehåll som inte är av intresse för den fråga du ställer, jfr proposition 1964:170. Konventionen tillerkänner i princip alla statslösa (se art. 1 i konventionen vilka undantag som gäller) vissa rättigheter och skyldigheter till skillnad från 1951 års flyktingkonvention som endast omfattar statslösa som också är flyktingar.

När det gäller införlivandet av konventionen i svensk rätt, påpekas i proposition 1964:170 att ”svensk rätt giver ej generellt statslösa personer en sämre ställning än den, som utlänningar i allmänhet åtnjuter i Sverige”. Några särskilda ändringar i svensk lag ansågs inte påkallade med anledning av ratifikationen. Detta gäller alltså även art. 31 i konventionen om statslösa personers rättsliga ställning som fastställer att en fördragsslutande stat inte ska utvisa en person, som lagligt vistas i landet, om han eller hon inte utgör ett hot mot den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen.

Nu undrar jag vem som kommer att rätta till alla fel som begåtts på Migrationsverket, Utlänningsnämnden och Migrationsdomstolen?

©Denna blogg.

En migga: “Det har blivit bättre. Men det finns mycket kvar att förbättra…”

Det är ofta lättare att vara kritisk och komma med ris än tvärtom. Man ska ”rasa”, man ska hitta saker att kritisera och glömma att påpeka sådant som är bra. Så går det oftast till i medievärlden. Men även om min blogg numera också är ett ”medium” så tänker jag inte förfalla till att bara ”rasa” och kritisera och släppa fram kritiska röster. Därför följer här lite ros som omväxling. Så här säger en migga:

Det har blivit bättre med Eliasson. Och inte bara lite utan mycket bättre. Men det finns mycket kvar att förbättra. Bland annat den urusla rättssäkerheten. En så kallad eritrean, t.ex., beviljas utan vidare uppehållstillstånd i Boden. Men kanske inte i Stockholm. Eller Göteborg.

Det som är bra med Eliasson är att han är tydlig och inte väjer för media. Han framstår också som en ödmjuk person som vill att de asylsökande ska behandlas på ett värdigt sätt och att de ska få ett snabbt beslut.

På frågan om hur miggorna ska göra när det är så svårt att fastställa identitet och medborgarskap för vissa sökande har generaldirektören hänvisat dem till ett tydligt, vägledande beslut avseende en person som inte gett in sina identitetshandlingar. Beslutet finns att läsa här (Beslut 2008-01-28, inget dnr angivet) och så här säger miggan:

Det är ett steg i rätt riktning. När vi alla på verket mycket väl känner till att det i de forna sovjetstaterna är praktiskt taget omöjligt att ens gå till brödbutiken utan inrikespass, så framstår det som rent löjligt att verket ska hålla på och gissa om en person kommer från Azerbajdzjan, Uzbekistan, Armenien eller rent av Ryssland eller vilka länder som är inblandade. Att vi ska bekosta språkanalyser etc för personer som sannolikt har sina pass i jeansfickan om de inte grävt ner dem i den svenska skogen bredvid en vacker tall, det är faktiskt inte rimligt.

Bra och dåligt. Rätt och fel. Svart och vitt. Migrationsverket i ett nötskal.

En migga: “Irakier fick uppehållstillstånd på grunder som: dåliga skolbetyg, en ondsint hustru, allmän leda och äventyrslusta etc”

En migga berättar:

Om Eritrea är ett land där alla riskerar förföljelse med mera så ska ingen behöva bli tillbakaskickad dit. Men detta verkar inte vara svenska regeringens åsikt, då skulle de väl ha sagt det och brutit sina diplomatiska förbindelser med landet etc. Eller?

För länge sedan fick varje irakisk asylsökande uppehållstillstånd bara därför att Irak på Saddam Husseins tid var ett land dit ingen asylsökande blev tillbakaskickad. Jag minns den tiden och de skäl som de sökande då åberopade: dåliga skolbetyg, en ondsint hustru, allmän leda och äventyrslusta, viljan att utvecklas som människa. Knappast några hållbara asylskäl… Men likväl, alla fick tillstånd, på den tiden. Men så är det inte med eritreanerna nu.

När det gäller den som säger sig komma från Etitrea måste vi först kontrollera om personen i fråga verkligen kommer därifrån, vilket inte alltid är fallet. Det kommer en hel del etiopier med eritreanskt ursprung som aldrig satt sin fot i Eritrea, eftersom de är födda i Etiopien. Sedan kommer det personer som visserligen har eritreanskt ursprung men som är medborgare i, eller som som sedan länge har uppehållstillstånd i, andra länder oftast utanför Europa, men ibland till med i Europa, främst i Italien.

Man kan fråga sig varför en person med italienskt medborgarskap eller med uppehållstillstånd i Italien kommer till Sverige för att söka asyl. Jag har inget svar på den frågan, jag vet bara att detta har hänt. De som sedan blir kvar av antalet eritreanska asylsökande är personer som har gjort sannolikt att de är eritreanska medborgare utan uppehålltillstånd i något land som går med på att ta tillbaka dem om de utvisas. Deras ansökningar behandlas på samma sätt som alla andras ansökningar: De får berätta sin berättelse. Till skillnad mot vad som gällde för irakier förr i tiden så räcker det inte med att att de är allmänt missnöjda med sin tillvaro i diktaturens och fattigdomens Eritrea. De ska visa att det är sannolikt att de har asylskäl enligt utlänningslagen. Precis som alla andra.

Om detta är rätt eller fel kan inte jag bedöma. Amnestys åsikt verkar vara att ingen asylsökande bör utvisas till Eritrea, oavsett om han eller hon har asylskäl eller inte. Men för oss som tillämpar utlänningslagen finns det för närvarande ingen möjlighet att bevilja uppehållstillstånd för en person som har gjort sannolikt att han eller hon kommer från Eritrea men som saknar asylskäl eller vars berättelse helt saknar trovärdighet. Jag vill ändå framhålla att kraven på trovärdigheten, när det gäller Eritrea, verkar vara mycket lägre än om personen i fråga kommit från något annat land. Det går lätt att kontrollera genom att titta på hur många procent av eritreanska asylsökande som har beviljats tillstånd. Vid ett tillfälle kontrollerade vi detta och fann då att man i Boden hade beviljat uppehållstillstånd i 100 procent och i Uppsala i 40 procent av fallen. Andra enheter låg däremellan. De flesta avslagen i Uppsala t.ex. handlar om personer som inte kunnat göra sitt påstådda medborgarskap sannnolikt. Sedan finns det också personer vars berättelse inte kan anses trovärdigt och då handlar det om mycket grova trovärdighetsbrister.

© Denna blogg.