• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2008
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  2526272829  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland ordnar stabsofficerkurs för Nato

image2217Finland har fått i uppdrag att ordna en stabsofficerkurs för Nato. Den tre veckor långa kursen hålls av försvarsmaktens internationella center och inleds i Niinisalo på måndag. 35 elever från över 20 olika länder deltar i kursen, som behandlar planering och ledande av fredsbevararoperationer. Den riktas förutom till Natoländer också till officerare från Natos fredspartnerskapsländer. Det här är första gången som Nato ordnar en kurs utanför sitt utbildningscenter i Oberammergau i Tyskland. Försvarsmaktens internationella center i Finland säger att det är ett stort tecken på tillit att kursen ordnas i Finland.

Läs mer här.

Information från Birgitta Elfström till f.d. kolleger på Migrationsverket

Denna begäran har Birgitta Elfström skickat till Migrationsverket. Ingen reaktion. Inget svar och texten har inte lagts ut på det interna intranät som finns för verkets personal. Hon har gett sitt tillstånd till att texten läggs ut här så att den åtminstone kommer ut någonstans, när nu Migrationsverket inte publicerar den. Den har också allmänintresse eftersom fallet med den omplacerade Lennart Eriksson är så omskrivet både i svensk och utländsk media och på massor av bloggar.

Till Migrationsverkets ledning
Ang Lennart Eriksson.

Med förvåning tar jag del av vad som nu skrivs i svensk och utländsk press om Migrationsverkets agerande då det gäller Lennart Eriksson.

Jag började min anställning på Migrationsverket 1991 och den 31 augusti 2007 gick jag i pension. Under alla dessa år har jag arbetat mycket nära Lennart Eriksson. Mina arbetsuppgifter på Migrationsverket har nästan uteslutande varit att arbeta med asylärenden från Mellanöstern och i synnerhet med ärenden som gällt dem som uppgivit att de är statslösa palestinier. Aldrig under mina år på verket har jag haft anledning att fundera över vilken politisk åsikt Lennart Eriksson har vad gäller Mellanösternkonflikten. Jag har föredragit många ärenden för honom och också diskuterat otaliga ärenden med honom. Vi har aldrig kommit in på några politiska diskussioner som inte varit relevanta för beslutsfattandet.

Under långa perioder var Lennart Eriksson den enda beslutsfattaren som jag hade förtroende för då det gäller Mellanösternärenden. Det är med bestörtning som jag nu tar del av att Lennart Eriksson inte längre får arbeta som chef på grund av sina åsikter kring frågor som rör Mellanöstern. Det är synnerligen märkligt att Migrationsverkets ledning hänvisar till hans hemsida som han redigerade för cirka tre år sedan eller mer, då han tog bort informationen om att han arbetade på Migrationsverket och länken till verket.

Lennart Eriksson har aldrig – såvitt jag känner till – framhävt eller använt sig av sina politiska åsikter i arbetet med asylärenden och inte heller i sin chefsställning.

Jag vill att verket publicerar mitt brev på Intranätet, särskilt som även jag figurerar i pressen då det gäller Lennart Erikssons fall.

Birgitta Elfström

Läs mer om det uppmärksammade fallet med omplaceringen av Lennart Eriksson nedan samt under kategorirubriken Asyl&Migration i högerspalten.

“Migrationsverkets chef borde avgå”

”Migrationsverkets chef borde avgå”. Så lyder rubriken för en intervju med Birgitta Elgfström (som tidigare skrivit här på bloggen ett antal gånger) som är publicerad i tidningen Världen Idag den 22 februari. Hon säger i denna intervju bland annat detsamma som hon skrivit här på denna blogg tidigare, nämligen att:

”Vi har aldrig kommit ihop oss om dessa ärenden, till exempel vad gäller statslösa palestinier. Aldrig! Däremot har våra åsikter ibland gått isär vid kaffebordet utanför. Men det har aldrig påverkat Lennart i hans beslutsfattande.”

Detta med anledning av den uppmärksammade omplaceringen – som nu är rättssak – av enhetschefen Lennart Eriksson på Migrationsverket.

Läs intervjun här. Läs tidigare inlägg om ”fallet Eriksson” under kategorirubriken Asyl&Migration i högerspalten.

Luddigt inslag i Sveriges Radio

SR logoLäs först inlägget Norra Irak är en del av Irak, inget självständigt land.

Sveriges Radios rapportering i P1 Morgon den 22 februari om avtalet mellan Sverige och Irak som går ut på att Irak ska ta emot sina egna medborgare (en självklarhet enligt folkrätten!) var en aning märklig. En reporter frågar en kvinna från Irak om vad som väntar de irakier som har fått avslag på sina asylansökningar när de tvingas återvända till sitt hemland. Det har blivit en hel del glidningar i begreppen och det har också Sveriges Radio låtit sig påverkas av. Följande är vad som gäller – bara för att hyfsa till debatten något:

 • Enligt folkrätten ska (här kan man tala om ett "tvingande" krav!) varje stat ta emot sina egna medborgare. "Återtagandeavtal" ska överhuvudtaget inte behövas. Men om ändå ett sådant tecknas så är det givetvis giltigt när det skrivits under av höga företrädare för två länders regeringar.
 • Om en asylsökande har fått avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige både hos Migrationsverket och i Migrationsdomstolen, då finns ett lagligt bindande beslut om att personen ifråga ska lämna landet, han/hon får inte stanna i Sverige.
 • Man kan ha många synpunkter på Migrationsverkets och domstolarnas sätt att tolka utlänningslagen och att de tolkar den felaktigt (vilket inte sällan händer), men då är det mot dem man ska rikta sin kritik. Det är vi många som har gjort, inte minst jag själv som sett mängder av dåligt underbyggda beslut genom åren. Men ävenså: har ett lagligt bindande beslut fattats så gäller det. Man kan ju inte heller säga, om man efter laga prövning i domstol ansetts skyldig till ett brott som man sjölv aser sig oskyldig till, att man "inte har lust" att avtjäna det. Och sedan bli arg – kränkt! – för att man "tvingas" till det och göra allt för att hålla sig undan. OBS! Med detta jämför jag inte att söka asyl med kriminell verksamhet utan enbart det faktum att om en domstol fattat ett beslut så måste det efterlevas vare sig man själv uppfattar det som rätt eller fel.
 • Att stanna kvar i Sverige är inget val man kan göra efter att man fått nej på sin ansökan om uppehållstillstånd, d.v.s. man kan då inte välja att man inte vill åka tillbaka. Man måste åka tillbaka.
 • Om man anammar ett språkbruk där man talar om att "asylsökande tvingas återvända" (som gjordes i inslaget i P1 Morgon) så placerar man sig automatiskt på samma sida som de som tycks anse att hela asylprocessen är onödig eftersom ett "nej" inte ska behöva efterlevas. Det ter sig då som om man tycker att invandringen ska vara helt fri och att alla som vill komma till Sverige automatiskt kan göra det. Så kan det komma att bli, men så är det inte nu. Sveriges Radio gör allmänheten, som inte är så insatt i dessa frågor, en stor otjänst genom sådana här inslag.

Att sedan ge oproportionerligt stort utrymme åt en kvinna som ensidigt får prata om hur hemskt det är att de som inte har laglig rätt att stanna i Sverige "tvingas" återvända ter sig också en aning märkligt. När svenska ministrar, experter, politiker, enskilda intervjuas är den tid de får säga några meningar ofta mycket begränsad och inte sällan klipps de av mitt i en mening på ett ganska bryskt sätt. I den här intervjun med kvinnan från Irak gavs alltså mycket lång tid med P1 Morgonmått mätt (6,5 minuter) åt en enda person som fick prata helt oemotsagd och efter samtalet tackade reportern i nästan ödmjuk ton "så hemskt mycket" för att hon hade fått tala med kvinnan, normalt struntar man ofta i ens ett enkelt tack. Det är inget fel alls i att vara hövlig, tvärtom! Men jämfört med hur de allra flesta andra intervjuade behandlas i P1s nyhetsprogram så var skillnaden stor. Inslaget kändes lite luddigt, inte som något man förväntar sig att höra i ett seriöst nyhets- och aktualitetsprogram i Sveriges Radios P1.

Än en gång: Har man fått avslag efter genomgången asylprocess som i 999 fall av 1000 också innefattar flera överklaganden, så ska beslutet efterlevas. Det hindrar inte att vi är många som tycker att vissa beslut är uppåt väggarna – liksom de också ka vara i "vanliga" domstolar. Tyvärr. Men man måste skilja på saker och ting och så länge vi har en reglerad invandring så måste besluten följas. De har, trots allt, prövats flera gånger och av olika personer varje gång, och alla beslut om avvisning står ju definitivt inte i strid med vår utlänningslag.

Lyssna här och bedöm själva! Gå ner till inslaget med rubriken Avvisningar till Irak.

Var det detta som var meningen med lagen?

Kränknings- och diskrimineringshysterin har nått galopperande dimensioner. I Sverige har ett system skapats som gör att det är tämligen lätt att påstå att man har blivit "kränkt". Jag har läst journalisten Maciej Zarembas skakande artikelserie i Dagens Nyheter där han beskriver hur det kan gå till på Lärarhögskolan när personer med invandrarbakgrund inte accepterar att de blir underkända för att de inte har tillräckliga kunskaper. De, som i allra högsta grad kränks och diskrimineras om man godkänner att lärare inte behärskar svenska språket och/eller annat som behövs för att bli en bra lärare i en svensk skola, det är eleverna. Det är de som riskerar att bli undervisade av inkompetenta lärare med undermåliga språkkunskaper, personer som aldrig hade fått behörighet som lärare om de varit etniska svenskar. Men ingen tycks bry sig om att våra barn tillfogas irreparabel skada när Lärarhögskolans anställda fegar ut och hellre sjukskriver sig eller slutar än slår näven i bordet och säger att "du kan skrika hur mycket du vill men du blir inte godkänd om du inte har de kunskaper som krävs." I Finland, t.ex., skulle aldrig någonsin någon med annat än perfekta eller åtminstone mycket goda kunskaper i modersmålet få behörighet att lära ut det ens en enda lektion!

Min vän Sirkka berättar hur det går till på hennes jobb. Hon är städledare på ett sjukhus och gör städkontroller på avdelningarna. Där jobbar inga svenskar utan enbart invandrare som själva delat upp sig i fyra grupper beroende på varifrån de kommer: Asien, Afrika, Östeuropa och Sydamerika. Sirkka säger att hon inte kan göra städkontroll på sydamerikanernas områden för om hon kritiserar dem det minsta lilla så anmäler de henne för diskriminering och rasism. Därför gör hon ingen städkontroll alls på dessa personers områden vilket i sin tur har lett till att företaget har fått mängder av klagomål och är mycket nära att förlora sitt kontrakt. Därmed blir alla utan jobb, också de som tillhör de andra tre grupperna. Och Sirkka.

Sirkka har försökt att tala med sydamerikanerna. Hon har påpekat att de andra inte klagar på att det görs kontroller, att de också är invandrare. Men då dras ?rasistkortet? genast fram. Sirkka säger att hon tycker att det är helt sjukt för hon är ju också själv invandrare. Men i kränkthetshierarkin görs skillnad på mörkhåriga och ljushåriga invandrare. Sirkka skulle ju också kunna slänga fram rasist- och kränkningskortet. Men hon tycker att det är fel.

Sirkka har gett upp. Hon är övertygad om att städföretaget hon jobbar för kommer att förlora sitt kontrakt, att hon blir arbetslös. Hon har redan börjat söka nytt jobb. Det värsta är, säger hon, att hon märker att hon börjar tycka illa om folk från Sydamerika och det tycker hon är tråkigt för så har hon aldrig känt tidigare. Var det detta som var meningen med diskrimineringslagen?