• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  mars 2008
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Lästips

I anslutning till inlägget Vitt skilda synsätt inom Migrationsverket (10 mars) bör också följande artiklar och repliker läsas:
Migrationsverkets Irak-projekt dödsdömt min debattarikel i Expressen den 7 februari
"Du har fel, Merit Wager!"
Migrationsverkets generaldirektörs replik på min debattartikel, 11 februari
Han avfärdar inte bara mig, han avfärdar också sina anställda Min slutreplik med anledning i Expressen, 16 februari

Annan intressant och viktig läsning:
"Det var en vanlig dag". En svensk balkongflickas berättelse och Med anledning av den svenska balkongflickans berättelse. Dessutom: Om Bismilahi-förskolorna i Rinkeby och Migrationsverkets enormt ökade kostnader för offentliga biträden i asylprocessen.

Vitt skilda synsätt inom Migrationsverket

Migrationsverket logoMånga anställda på MIG har hört av sig och håller helt med mig om att Irak-projektet i Flen är misslyckat. Att det inte alls blev som ledningen i sin ogenomtänkthet skissat och trott. Miggor har berättat om möten där projektet diskuterats och där man konstaterat att det inte fungerar. Främst av den anledning som jag redan för ett halvår sedan framhöll för bl.a. generaldirektören, nämligen att när drygt 95 % kommer utan id-handlingar så lär det inte fungera om man ska stå fast vid lagens krav att identiteten ska vara styrkt. Miggor som hör av sig säger just detta: att irakierna inte alls är av det slag som verkets ledning hade väntat sig, det vill säga med styrkta identiteter. Samtidigt informeras dock på verkets intranät om att "projektet är lyckosamt"

Det verkar likna en forna Sovjet-liknande situation vad gäller informationen till pöbeln, det arbetande folket (miggorna). Den går ut på ungefär att: "allt är frid och fröjd, det går så bra, vi ligger så bra till och projektet i Flen är så lyckosamt". Medan miggornas egna upplevelser är de motsatta (och gudarna ska veta att jag har fått exempel på det!*). Men när ledningen säger att allt är bra och projektet är lyckosamt så kvävs också till stor del möjligheterna att kritisera. Det är sannerligen unkna vindar som blåser när personalen på ett statligt verk i Sverige år 2008 inte kan vända sig med kritik och klagomål till sin ledning och inte heller vågar gå ut öppet och offentligt av rädsla att på olika sätt mobbas om de gör det! Hur var det nu med meddelarfriheten? Och varför målar ledningen upp en bild av verkligheten som många upplever som allt annat än "lyckosam"?

* Tyvärr kan jag inte offentligt återge allt jag får berättat för mig av seriösa och kunniga miggor eftersom de skulle kunna identifieras och de absolut inte vågar/vill utsätta sig för det. Jag skriver bara om sådant som inte kan härledas till uppgiftslämnarna (det fins många exempel under Asyl&Migration). Jag beklagar starkt att jag inte kan berätta om de alla galenskaper och rena felaktigheter som ständigt rapporteras till mig utan bara en del.

Migrationsverkets enormt ökade kostnader för offentliga biträden i asylprocessen

Migrationsverket logoMigrationsverkets kostnader för offentliga biträden (juridiska ombud) för asylsökande uppgick år 2006 till 85.885.000 kronor. Under 2007 hade de ökat med 136.309.000 kronor till 222.194.000 kronor, d.v.s. närmare 160 %. Svindlande summor, svindlande ökning! Och hittills under året (januari och februari) uppgår kostnaden för offentliga biträden till drygt 30 miljoner kronor.

Men har man verkligen infört den mest rättssäkra, snabba och effektiva asylprocessen genom att förordna offentliga biträden utan att först ha påbörjat en utredning och därmed kunna ta ställning till om behov av offentligt biträde alls finns? Det är väl detta som ska ses över i enlighet med det kommittédirektiv som regeringen meddelat rörande Utvärdering av instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden och som ska redovisas i ett delbetänkande i juni i år.

I direktivet står bland annat:
Utredaren ska redovisa och belysa erfarenheterna av den nu rådande ordningen att Migrationsverket förordnar offentligt biträde samt i vilken utsträckning verket förordnar om biträde med tillämpning av 18 kap. 1 § utlänningslagen. Utredaren ska, om det finns anledning till detta, lägga fram förslag till förändringar.

I lagtexten som det hänvisas till står:
18 kap. Offentligt biträde
1 § Offentligt biträde skall förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas..

Det kan väl knappast vara mest effektivt och kostnadsbesparande att låta jurister och advokater till höga timpenningar göra de grundutredningar som tidigare gjordes av Migrationsverkets personal? Dessutom: när Migrationsverkets personal inte gör någon grundutredning, hur ska de då veta om det finns något behov av offentligt biträde? Offentliga biträden behövs ju t.ex. inte om det står klart redan vid grundutredningen att uppehållstillstånd kommer att beviljas och borde inte beviljas om det är helt uppenbart att den asylsökandes historia är falsk och han kommer att utvisas. Kostnaderna för offentliga biträden blivit ohyggligt stora, därför är det viktigt att systemet ses över. Det är ju trots allt skattepengar som används och de ska användas så klokt och effektivt som möjligt. Förmodligen skulle stora summor sparas in utan att rättssäkerheten skulle bli vare sig bättre eller sämre än den är nu.

© Denna blogg. Citera gärna men ang källan.