• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  mars 2008
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Migrationsministern om arbetskraftsinvandring

image2257image2258Vid ett lunchseminarium på Timbro den 26 mars talade migrationsminister Tobias Billström engagerat om arbetskraftsinvandring och de förändringar på området som behövs och som kommer att införas. Presentatör av de två talarna var Timbros energiska chef Maria Rankka som fick ta över med någon dags varsel när förra vd:n Cecilia Stegö Chiló blev minister. Läs mer om Timbro här.

Men först fick publiken höra Anders Johnson berätta om invandrarnas betydelse för Sverige och dess utveckling under några sekler: om Bonnier och De Geer och många andra som på avgörande sätt  bidragit till det svenska näringslivets utveckling. Och om de intressanta bakgrunderna till välkända firmanamnoch varumärken som Bahco, Carnegie, Felix, Gleerups, Cloetta och Mazetti.

Migrationsministern tog vid där Anders Johnson slutade – från slutet av 60 talet och framåt. Det var då, för cirka 40 år sedan som det blev i princip totalstopp för just arbetskraftsinvandring till Sverige. Men främst höll sig ministern till nutid och framtid. Han talade om hur profetiorna om "social turism" från nya EU-länder kom på skam för några år sedan och hur viktigt det är att Sverige får till stånd en fri arbetskraftsinvandring om vi ska kunna klara våra framtida behov på alla möjliga olika plan. Och tämligen snart – om jag förstod det rätt redan i maj – ska ett förslag till ny lag på området presenteras, en lag som kan komma att träda i kraft från årsskiftet. Det är hög tid att Sverige får en sådan lag, den är både viktig och välkommen.

Oavgjorda ärenden hos Migrationsverket

Migrationsverket logoI december 2006 var antalet oavgjorda asylärenden hos Migrationsverket 16.048. Den 24 mars i år är motsvarande siffra 22.872, drygt 40 % större.

Asylsökande som fått avslag i alla instanser ska enligt lagen lämna landet

Migrationsverket logoKurder från norra Irak som fått avslag på sina asylansökningar och därmed inte har rätt att stanna i Sverige, ska nu utvisas till Bagdad. Detta eftersom de inte tas emot av sina egna i det betydligt lugnare och välmående norra Irak (Kurdistan). Trots att det går direktflyg till staden Erbil från de flesta större städer i Europa inklusive Stockholm (två dagar i veckan) och Köpenhamn (en dag i veckan). Och trots att regeringarna i Sverige och Irak tecknat avtal om att återvändande irakiska medborgare ska tas emot. Nu återsänds kurderna alltså till Bagdad och sedan blir det deras egen sak att ta sig vidare till norra delen av landet. Det handlar om cirka 1.700 personer som inte lämnat Sverige efter att deras asylansökningar slutgiltigt avgjorts och de har meddelats avslag på sina ansökningar. Deras ärenden ligger hos polisen som ska börja tvångsutvisa dem.

En sådan utvisning skedde för några veckor sedan när en man från Sulaymania återsändes till Bagdad och sedan eskorterades av irakisk polis till sin hemort. Läs en artikel om fallet i Gefle Dagblad där det bland annat sägs: "Att ta sig dit från Bagdad är en lång och farlig resa". Det är verkligen svårt att förstå att hans eget folk inte lät honom komma hem med direktflyg till norra Irak…

I samma artikel i GD säger en fp-politiker i Gävle, Ismail Osman att: "Det blir jättesvårt för dem som kommer tillbaka till Irak efter sju eller åtta år i Sverige. De har ingenting kvar och det blir omöjligt för dem att starta ett nytt liv."

Men det är väl ändå att underskatta folks – både svenskarnas och de kurders som det gäller – intelligens att påstå att det skulle vara "jättesvårt" för en person att återkomma till sitt eget hemland efter sju år, ett land där han kan språket och sederna och där han har växt upp. Betydligt svårare måste det ha varit att komma till ett fullständigt främmande land som Sverige – och det klarade mannen. Sådana här argument håller förstås inte. Speciellt inte när hundratals, tusentals kurder som har fått uppehållstillstånd i Sverige – och även sådana som inte fått det – reser i skytteltrafik med Atrosh Air till sitt land.

Kurderna säger sig "av princip inte vilja ta emot dem som inte vill återvända av fri vilja". Men det är ju knappast upp till dem att styra den svenska asyl- och invandringspolitiken genom sina "principer" och genom att vägra att respektera ingångna mellanstatliga avtal. Varje stat är enligt internationella konventioner skyldig att ta emot sina egna medborgare – vilket Irak alltså gör. Varken kurder eller några andra kan hitta på egna regler och ställa krav på Sverige att behålla människor här efter att deras asylansökningar har prövats och avslagits i landets rättsliga instanserna.

Svensk lag gäller givetvis alla. Sverige har också "principer" och en av de rättsliga principerna är att den som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige ska lämna landet. Samma lagar gäller förresten i alla länder: ingenstans i världen kan man först prövas enligt lagen och få avslag på ansökan om uppehållstillstånd och sedan ändå själv "välja" att stanna kvar! Så fungerar det inte i något land och inte heller i Sverige.

Asylprocessen måste göras mer rättssäker. Här finns mycket i övrigt att önska och mycket att klaga på. Asylprocessen måste också vara tydlig. Det är den såtillvida att det är reglerat i lag att man ska lämna landet om man får avslag på sin ansökan. Individuell prövning som i varje enskilt fall är grundad på för tillfället rykande aktuell information om situationen i landet som den sökande kommer ifrån ska enligt lag göras. Inga slentrianavslag på grundval av halvårsgamla eller äldre rapporter och inga kollektiva lösningar är tillåtna. Men när processen är slut och om beslutet är negativt kan man inte själv välja att sätta sig över lagen och stanna kvar i Sverige.

Kriminalvårdens kommentar till SVT:s Uppdrag granskning

image2254Läs först bland annat här och här + flera texter under Asyl&Migration.

I en kommentar till hur Kriminalvårdens (KVV) Transporttjänsts personal agerar när de reser som eskortörer åt asylsökande som ska återvända till sina hemländer, skriver chefen för rättsenheten på KVV, Elisabeth Lager:

Kriminalvården mörkar ingenting! Tvärtom är Kriminalvården en av de myndigheter som reagerar mest kraftfullt när personalen gör något fel. Att arbeta inom kriminalvården ställer särskilda krav och det ligger i verksamhetens natur att vi måste agera mot sådant som äventyrar säkerheten för intagna eller personal. Att Kriminalvården ser mycket allvarligt på det inträffade framgår även av yttrandet till Justitieombudsmannen, JO, i anslutning till händelsen i september. JO granskar just nu ärendet.

Det låter ju inte så värst lugnande eller tillförlitligt när den kvinnan som i reportaget kallades "Stina" gång på gång på gång – berusad – tilläts medverka vid utvisningsresor! När de ansvariga som uttalade sig i reportaget ljög eller drabbades av partiella minnesförluster tills de var överbevisade om hur det faktiskt låg till. Då får knappast sådana här vackra ord någon särskilt djup innebörd. Hela Kriminalvårdens kommentarstext kan läsas här.

Citat ur slutet i KVV:s text:
Kriminalvårdens värdegrund vilar på att vi utför vårt arbete så att förtroendet för kriminalvården stärks. I det ligger både att förhindra att misskötsamhet av denna art inträffar och att aktivt ta tag i eventuella missbruksproblem. Vi sopar ingenting under mattan!

Min kommentar: som framgår av de berättelser som asylsökande delgivit mig och som jag tagit mig tid att lyssna på och sedan teckna ner – och som kan läsas på denna blogg under Asyl&Migration i form av en artikelserie med namnet Sveriges dyrastte resebyråverksamhet – så håller de inte med KVV för fem öre! Och då gäller det inte enbart dem som har missbruksproblem utan också dem som visar öppen rasism och främlingsfientlighet, som missbrukar sin makt, som på olika sätt beter sig illa vid utvisningsresor, som mest tänker på sig själva och sina traktamenten och som uppträder pinsamt i främmande land (läs t.ex. om resorna till Guinea Conakry och Iran)…