• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Färre asylsökande, fler anhöriga

Under årets första kvartal minskade antalet asylsökande med 24 procent jämfört med samma tid 2007. Minskningen beror i första hand på att färre irakier har sökt asyl i år.  

I absoluta tal minskade antalet asylsökande under årets tre första månader från cirka 9 200 till 7 000 personer. Men allt fler personer söker uppehållstillstånd som anhöriga till en person i Sverige. Under årets första tre månader ökade antalet sökande inom kategorin etablerade anknytningar med 113 procent jämfört med samma tid förra året. Det innebär en ökning från 1 029 till 2 189 sökande. Irakiska medborgare svarade för nästan hela denna ökning.

Mer information och statistik finns på Migrationsverkets sajt.

Stelbent regelsystem

”Många flyktingar vill flytta härifrån, men som systemet ser ut i dag har vi en inlåsningseffekt”, säger Anders Lago (s), ordförande i Södertälje kommunstyrelse. ”Vi tar emot långt fler än vi har kapacitet för”, skriver han tillsammans med kollegan Marita Lärnestad (m), första vice ordförande i Södertäljes kommunstyrelse, i ett brev som regeringen kommer att få på måndag, enligt Dagens Nyheter.

Samma problem har flera andra orter, bland dem Märsta som också är en stor ankomstkommun. Den korta månad efter att asylsökande fått permanent uppehållstillstånd (PUT) som är den tid de har på sig att välja vart i Sverige de ska flytta, räcker inte.  Och när månaden är slut, den sista månaden som Migrationsverket ansvarar för dem, och de inte har flyttat, då står de där utan egen bostad och utan möjlighet att flytta.

Anders Lago och Marita Lärnestad har rätt: nya grepp måste tas för att få folk att flytta till orter där de har en chans att både bo i egen lägenhet och så småningom få arbete. De är helt oacceptabelt att 10-15 personer bor i små lägenheter i månader och år. Det är olidligt för alla parter. Man måste givetvis förklara ordentligt för dem som kommer hit hur det ser ut i verkligheten så att de förstår det. Och kräva att de tar ett eget ansvar också. Om inte annat så för sina barns skull, barnen som far riktigt illa av att vara så trångbodda och inte ens ha en egen vrå att läsa läxor i.

Regeringen söker generaldirektör för den nya myndigheten Diskrimineringsombudsman

Regeringen utannonserar nu tjänsten som generaldirektör för den nya myndigheten Diskrimineringsombudsman som ska bildas den 1 januari 2009. Då slår man ihop de nuvarande myndigheterna HomO, JämO, HandikappO och DO till en enda myndighet. Det verkar klokt och skattemedelsbesparande och torde också öka effektiviteten betydligt.

Den nya DO ska bland annat ha ”dokumenterade goda ledaregenskaper och god kommunikativ förmåga” och gärna också juridisk examen och erfarenhet av internationellt samarbete. Plus en del andra egenskaper och kunskaper som anges i regeringens egen platsannons.

Som sagt: jättebra att det blir ordning på O-fronten genom att allt samlas under en hatt. Nu återstår bara att se vem som anser sig lämpad för jobbet – och vem regeringen anser är det.

Fångar lär sig Koranen utantill och får kortare straff

Framför en klass studenter sitter Ata, 29 år, och rättar elevernas recitation av Koranen. Han verkar vara som vilken Koran-lärare som helst. Men det finns något som skiljer honom från andra lärare: Ata, som lärt sig Koranen utantill sitter i fängelse i Al-Aweer i Dubai på livstid för mord.

Hans elever, alla fångar, deltar i ett unikt projekt som påbörjades år 2002 på initiativ av den nu avlidne ledaren i Dubai, Sheikh Maktoum ibn Rashid Al-Maktoum. Det går ut på att låta fångar som memorerat islams heliga bok Koranen komma ut ur fängelset tidigare. Sheikh Maktoum var inspirerad av tron på att Koranen erbjuder andlig vägledning och ger sina läsare en etisk kompass som hjälper dem att leva ett hederligt liv.

”Om en fånge hedrar den heliga Koranen, då kommer Gud att hjälpa honom att bli en bättre människa”, säger Ibrahim Bu Melha, ordförande för Dubai International Holy Qur’an Award som står för programmet.

Fångar som memorerar hela Koranen får 20 år kortare straff, de som lär sig 20 kapitel får 15 års ”straffrabatt”, de som lär sig 15 kapitel får 10 år kortare straff. För dem som bara lyckas lära sig 10 kapitel utantill blir strafftiden fem år kortare och de som lär sig tre kapitel får en strafflindring på sex månader.

En dömd mördare som Ata kan dock inte få sitt straff kortat. Programmet berör inte mördare och andra som begått svåra brott. ”Jag har suttit i fängelse i 12 år och varje dag har jag ångrat vad jag gjorde”, säger Ata.

Från början var Ata inte tillåten att delta i programmet överhuvudtaget. Men hans ihärdiga tjat om att få delta bar frukt och efter sex månader tilläts han gå med. Det tog honom ett år och tre månader att lära sig hela Koranen utantill.

”När programmet påbörjades här på fängelset anmälde jag mig trots att jag visste att mitt straff inte skulle kortas. Jag hade redan börjat memorera Koranen för mig själv eftersom Guds ord gav mig styrka att klara av livet i fängelset”.

På grund av hans starka engagemang rekommenderade Atas Koranlärare att han skulle göras till assisterande lärare. För några år sedan blev Ata befordrad till ordinarie lärare och har nu 28 elever som han undervisar morgon och kväll. Han får också lön för sitt arbete, pengar som han skickar till sin mor och sina yngre syskon i Pakistan.

Chefen för Internernas undervisning och träning, dr Adel Al-Suwaidi, berättar att hundratals fångar har gått igenom Koran-programmet sedan 2002. ”Det har hjälpt många av dem moraliskt. Det är också mindre bråk och problem bland dem som deltagit i koranstudierna. Och av hundra som deltagit har bara fyra återkommit till fängelset”.

För Ata är programmet en gudagåva och en välsignelse. ”Det har gett mig en menig med livet och något att se fram emot i stället för att bara göra ingenting i åratal. ”Nu har jag vigt mitt liv åt att koranundervisnig och jag hoppas att den heliga boken ska ge mina elever styrka att finna den rätta vägen när de släpps fria.”

Källa: Arab News