• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Be my guest # 61: Birgitta Elfström, jurist och f.d. beslutsfattare vid Migrationsverket

Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist, mellanösternexpert och f.d. beslutsfattare på Migrationsverket samt medlem i Internationella juristkommissionen. Läs hennes och Arne Malmgrens rättegångsobservationer från Israel/Palestina här, och hennes tio Mellanösternresebrev publicerade här på bloggen under tiden 9 till 21 december 2006. Läs Birgitta Elfströms artiklar Skyddsbehov för statslösa palestinska flyktingar? publicerad i JUSEK-tidningen i februari 2007, och Ingen rättssäkerhet för Hassan Asad i Hallands Nyheter publicerad i mars 2007.

Öka rättssäkerheten i asylärenden

Den nya instans- och processordningen i asylärenden skall öka rättssäkerheten. Så är det i varje fall tänkt. Numera överklagas ett asylärende till en migrationsdomstol och inte som tidigare till Utlänningsnämnden. Detta gäller dock ännu ej fullt ut för ärenden som klassas som säkerhetsärenden. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser om rättssäkerheten har ökat eller inte. Regeringen har tillsatt en grupp som närmare skall titta på detta. Resultatet blir intressant att ta del av. Jag hoppas att utredarna närmare tittar på hur domstolarna har hanterat bl.a. följande:

 • implementeringen av art. 31 i 1954-års konvention om statslösa personers rättsliga ställning
 • implementeringen av art. 1 D i 1951-års flyktingkonvention
 • kumulativa kränkningar av mänskliga rättigheter
 • – har domstolen tagit hänsyn till vilka grundläggande rättigheter en person som redan är flykting bör/skall åtnjuta i landet som han/hon utvisas till
 • bedömer domstolen att en person som redan av FN är klassad som flykting ånyo måste åberopa flyktingskäl mot hemvistlandet för att anses som flykting
 • vilka grundläggande rättigheter skall/bör en FN-klassad flykting ha i sitt hemvistland för att anses ha skydd där
 • vilket straff skall/bör en ogift iransk mor tåla vid ett återsändande till Iran
 • skall en statslös palestinsk FN-flykting tvingas söka jobb i ett land där han/hon saknar fundamentala mänskliga rättigheter för att tvingas att återvända dit
 • tar domstolen tillräcklig hänsyn till Barnkonventionen och ”barnets bästa”
 • hur resonerar domstolen när de utvisar en person till Irak som inte är medborgare där
 • hur följer domstolen EG-direktiv
 • hur behandlar domstolen bevisbörderegler i asylärenden
 • säkerhetsärenden
 • väpnad konflikt
 • hur situationen för kristna minoriteter i Irak bedöms
 • hur domstolen tolkar permanent verkställighetshinder
 • hur domstolen bedömer risken för omänsklig eller förnedrande behandling

Ett sätt att öka rättssäkerheten i asylärenden är att personal i domstolar och på Migrationsverket reser till asylproducerande länder. Det är nödvändigt för att lära mera om politik, religion och kultur. Det behövs internationella glasögon förpersonal som jobbar med asylärenden.

Ett annat sätt att öka rättssäkerheten är att slå ihop asylenheten och processförarenheten till en asylenhet. Låt den beslutfattare som fattat ett utvisningsbeslut också få processa ärendet i domstol. Det kommer att leda till större effektivitet, snabbare ärendegång samt bättre motiverade beslut. Inte minst måste beslutfattaren stå för sitt beslut och kan inte säga att ”det var inte jag som fattade beslutet och jag kan därför inte närmare diskutera det”.

%d bloggare gillar detta: