• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Selektiv åsiktsfrihet

Jag har sagt det otaliga gånger och jag säger det igen: I Sverige råder selektiv åsikts- och yttrandefrihet, en chimärfrihet, som i själva verket är mycket kringskuren. Jag har skrivit hundratals blogginlägg och tiotals artiklar om asylinvandringen ur flera olika synvinklar. Jag bryr mig inte om den svenska selektiva åsiktsfriheten och vad som är politiskt korrekt, jag bryr mig mer om sanningen (om den går att få fram), fakta (där de finns) och att beskriva saker mångfacetterat eftersom det mesta är både svart och vitt samtidigt. Inte svart eller vitt.

Nu har ytterligare en person, Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris, skrivit om en tabubelagd sida av asylinvandringen på ett annorlunda sätt än alla de politiskt korrekta journalister som tagit sig ”problemformuleringsprivilegiet” och som inte förmår se denna för Sverige till stor del framtidsavgörande fråga från mer än ett håll. Gunnar Sandelin skriver bland annat:

”Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna.”

Jag hoppas att folk läser artikeln med öppet sinne och med insikten om att denna fråga – liksom de flesta frågor – varken är svart eller vit utan både och. Att tala öppet och rakt om olika aspekter av asylinvandringen tillhör tyvärr inte den svenska kulturen, en kultur etablerad av (inte sällan) välbeställda journalister på de stora redaktionerna, som Gunnar Sandelin talar om. Journalister som inte orkar lyfta på sina häckar och gå ut i asylverkligheten utan tar sig mellan sina hem i ”svenneområden” till sina trygga redaktioner och tycker en massa utan att veta.

Jag kommer att fortsätta skriva och uttala mig på detta så komplicerade område på precis samma sätt som jag gjort hela tiden: så rakt som möjligt och utan att snegla åt vad andra tycker är ”pk”. Om klara övergrepp på asylsökande och om orättvisor och felaktiga beslut om avvisning. Om blåögda svenskar som av många asylsökande ses som lättlurade och om förfalskade id-handlingar och lögnaktiga historier. Och mycket mer. Svart och vitt.

Gunnar Sandelins artikel finns här.

%d bloggare gillar detta: