• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Chefen för Utrikespolitiska institutet förnekar alkoholproblem

Chefen för Utrikespolitiska institutet i Finland, Raimo Väyrynen, är i självförvållat blåsväder. Knappt har man hunnit hämta andan efter utrikesminister Kanervas sms:ande förrän nästa gubbskandal inträffar. Hå hå ja ja.

Utrikespolitiska institutets chef Raimo Väyrynen tillbakavisar anklagelserna som de anställda riktar mot honom. Kramincidenten med den kvinnliga anställda anser han vara utagerad, står att läsa i en artikel i Hufvudstadsbladet.

I sex skriftliga klagomål som de anställda lämnat till styrelsen påtalas Väyrynens alkoholbruk. De anställda räknar upp fem tillfällen när Väyrynen uppträtt tydligt berusad. Själv förnekar han att han skulle lida av alkoholproblem.

”Jag har i min utredning till styrelsen medgett att jag en gång uppträtt påverkad på arbetsplatsen, visserligen utom arbetstid. Alla andra påstådda tillfällen förnekar jag. Jag har inget alkoholproblem, jag skulle kalla det skedda för oöverlagt alkoholbruk”, säger Väyrynen till Hufvudstadsbladet.

Apropå polisanmälningarna från Migrationsverket i Flen

Läs först inlägget Irak-projektet i Flen – 8 PUT, 22 polisanmälningar och 6 domar (hittills).

Det är ganska självklart att tro att Migrationsverkets policy för hantering av falska handlingar ser likadan ut inom hela verket. Det är ju en myndighet och därmed gäller samma regler för alla enheter inom myndigheten. Tror man, alltså.

Men i det annars så genomregistrerade och statistikiserade Sverige finns det myndigheter som MIG och Polisen som inte alls har gemensamma register. Polisen har 21 distrikt och har man frågor t.ex. om försvunna svenska pass så får man ringa till alla 21 distrikten… Läs bland annat här och här.

Så här säger man på Migrationsverket som svar på några av mina frågor:

MIG logoDet finns inte någon samlad statistik vare sig hos verket eller hos polisen. Brottskoden i polisens statistik står för brukande av falsk ID-handling. Det kan då till exempel röra sig om en person som för att komma in på krogen (åldersgräns) legitimerar sig med ett felaktigt ID-kort likaväl som det kan röra en person som hos Migrationsverket åberopar en felaktig handling. Verket har ingen centralt samlad statistik avseende polisanmälningar av brukande av falsk urkund eller av hur många som har fått PUT och som har haft handlingar som senare har bedömts vara falska.

Stycket ovan har fetstilats av mig eftersom jag finner det som sägs anmärkningsvärt. Migrationsverket meddelar vidare att några enheter antecknar en del av polisanmälningarna ”manuellt” (!!?) och att just dessa enheter ”systematiskt polisanmäler falska handlingar”.

Och: Någon statistik finns dock inte tillgänglig. För att få en bild av hur det ser ut på andra enheter måste information inhämtas från respektive enhet.

Det innebär att man måste ringa runt till alla asylenheter på Migrationsverket för att be någon att ta fram deras eventuella manuella statistik om man vill veta något om hur ”brukande av falsk urkund” hanteras just på den enhet man kontaktar.

Det finns ingen enhetlig linje, alla gör inte lika och statistiken är inte tillgänglig (annat än efter stort besvär) för den som vill veta hur det ligger till. Det är ganska otroligt att en jättemyndighet som Migrationsverket och en annan jättemyndighet som Polisen inte kan ha gemensamma (inom resp myndighet) register utan det kan sitta folk på lägre nivå ute i landet och tycka att: ”Nu för vi lite manuell statistik här”!

Vad säger migrationsministern? Vad säger justitieministern? Är bristen på samordning och öppen, datoriserad statistik tillfredsställande? Är det tillåtet att låta bli att föra heltäckande statistik över så viktiga frågor som vilka som befinner sig i landet, vilka som polisanmälts för brukande av falsk urkund och dömts till fängelse? Och vad händer sedan med dessa människor när de avtjänat sina straff? Mer om det i nästa bloggning.

© Citera gärna men länka till originalinlägget och citera korrekt!

Irak-projektet i Flen – 8 PUT, 22 polisanmälningar och 6 domar (hittills)

Jag har tidigare skrivit både på bloggen och i diverse tidningar om Migrationsverkets galna Irak-projekt i Flen. Läs bland annat här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här och här.

Som jag tidigare berättat så kom det här från början dödsdömda projektet inte i gång i början av november 2007 som det var sagt, utan i början av februari 2008 – fyra månader försenat. Under de två månader som gått sedan dess har åtta uppehållstillstånd beviljats – i genomsnitt ca ett i veckan. Detta trots att MIG i beskrivningen till EU, som pytsade ut 30 miljoner kronor till projektet, angett att verket skulle snabbhantera irakiska ärenden på två veckor (!!!) och bevilja 5.000 uppehållstillstånd på ett år = närmare 100 i veckan.

Däremot har man i Flen hunnit göra 22 polisanmälningar om brukande av falsk urkund, varav sex hittills resulterat i fällande domar och fängelsestraff för samtliga. Men det var väl inte detta man fick pengar från EU för?

Fortsättning följer…

© Citera gärna men ange källan och citera korrekt!

I genomsnitt 3,5 blogginlägg per dag

Sedan den 5 maj 2005 när jag började blogga och t.o.m. idag, den 12 april 2008, har jag haft 3.773 blogginlägg. Det innebär i genomsnitt 3,5 olika texter varje dag i snart tre år.