• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Apropå polisanmälningarna från Migrationsverket i Flen

Läs först inlägget Irak-projektet i Flen – 8 PUT, 22 polisanmälningar och 6 domar (hittills).

Det är ganska självklart att tro att Migrationsverkets policy för hantering av falska handlingar ser likadan ut inom hela verket. Det är ju en myndighet och därmed gäller samma regler för alla enheter inom myndigheten. Tror man, alltså.

Men i det annars så genomregistrerade och statistikiserade Sverige finns det myndigheter som MIG och Polisen som inte alls har gemensamma register. Polisen har 21 distrikt och har man frågor t.ex. om försvunna svenska pass så får man ringa till alla 21 distrikten… Läs bland annat här och här.

Så här säger man på Migrationsverket som svar på några av mina frågor:

MIG logoDet finns inte någon samlad statistik vare sig hos verket eller hos polisen. Brottskoden i polisens statistik står för brukande av falsk ID-handling. Det kan då till exempel röra sig om en person som för att komma in på krogen (åldersgräns) legitimerar sig med ett felaktigt ID-kort likaväl som det kan röra en person som hos Migrationsverket åberopar en felaktig handling. Verket har ingen centralt samlad statistik avseende polisanmälningar av brukande av falsk urkund eller av hur många som har fått PUT och som har haft handlingar som senare har bedömts vara falska.

Stycket ovan har fetstilats av mig eftersom jag finner det som sägs anmärkningsvärt. Migrationsverket meddelar vidare att några enheter antecknar en del av polisanmälningarna ”manuellt” (!!?) och att just dessa enheter ”systematiskt polisanmäler falska handlingar”.

Och: Någon statistik finns dock inte tillgänglig. För att få en bild av hur det ser ut på andra enheter måste information inhämtas från respektive enhet.

Det innebär att man måste ringa runt till alla asylenheter på Migrationsverket för att be någon att ta fram deras eventuella manuella statistik om man vill veta något om hur ”brukande av falsk urkund” hanteras just på den enhet man kontaktar.

Det finns ingen enhetlig linje, alla gör inte lika och statistiken är inte tillgänglig (annat än efter stort besvär) för den som vill veta hur det ligger till. Det är ganska otroligt att en jättemyndighet som Migrationsverket och en annan jättemyndighet som Polisen inte kan ha gemensamma (inom resp myndighet) register utan det kan sitta folk på lägre nivå ute i landet och tycka att: ”Nu för vi lite manuell statistik här”!

Vad säger migrationsministern? Vad säger justitieministern? Är bristen på samordning och öppen, datoriserad statistik tillfredsställande? Är det tillåtet att låta bli att föra heltäckande statistik över så viktiga frågor som vilka som befinner sig i landet, vilka som polisanmälts för brukande av falsk urkund och dömts till fängelse? Och vad händer sedan med dessa människor när de avtjänat sina straff? Mer om det i nästa bloggning.

© Citera gärna men länka till originalinlägget och citera korrekt!
%d bloggare gillar detta: