• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Om domar och vägledande beslut gällande asylansökningar i falska identiteter

Läs först inläggen Irak-projektet i Flen – 8 PUT, 22 polisanmälningar och 6 domar (hittills) och Apropå polisanmälningarna från Migrationsverket i Flen.

sverigesdomstolarJag har läst domarna mot de sex som hittills polisanmälts av Migrationsverket. Samtliga har dömts till fängelse enligt 14 kap 9 § brottsbalken i 1-2 månader. I flera av dem står:

Den tilltalade har vid asylansökan uppgett annat födelsedatum än det i identitetskortet. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett sakkunnigutlåtande av Migrationsverkets dokumenthandläggare om identitetskortets äkthet. Handläggaren anför i huvudsak följande i utlåtandet: ‘Handlingen har undersökts och jämförts med referensmaterial. I den aktuella handlingen ser man avvikelser i statsvapnet. I UV-ljus ser man inga säkringar som det bör vara i en äkta handling. I förstoring ser man gula prickar över hela kortet. det tyder på att kortet är skrivet i en färgkopiator när det i ett äkta id-kort ska vara offsettryck. Man har försökt imitera de synliga fibrerna på kortet men inte lyckats. Resultatet av undersökningen talar starkt för att handlingen är falsk.

För undvikande av missförstånd bör sägas att det inte är konstigt att asylsökande tar sig ut ur sina länder och in i EU och Sverige på falska handlingar. Men när de väl kommer till Sverige, om deras asylhistoria är sann och de verkligen är från det land de säger sig vara och om de verkligen är i behov av skydd, måste det givetvis krävas att de anger sin rätta identitet och nationalitet och skaffar fram handlingar som styrker uppgifterna (vilket går att ordna i de allra flesta fall).

Som det är nu (utom på några enheter inom Migrationsverket…) har Sverige ingen aning om vilka människor som kommer hit och berättar asylhistorier i falska identiteter. Människor som uppger sig vara från Irak är kanske från Syrien eller Libanon eller något annat land. De kan ha begått brott och vara efterlysta i sina hemländer och kan ha rymt till Sverige för att undgå straff. Oavsett vilka omständigheter som ligger bakom så måste givetvis Sverige veta vilka det är som landet hyser och föder, inte minst av säkerhetsskäl. En så slapp inställning som nu verkar råda, där enligt Migrationsverket en del enheter tar problemen på allvar och polisanmäler, medan andra inte gör något alls (se tidigare bloggningar) ska inte accepteras.

På frågan om vad som händer med dem som dömts för brukande av falsk urkund och ända upp i rätten påstått att de är de personer som de utgett sig att vara, trots att bevis finns för att handlingarna är falska, svarar Migrationsverket:

MIG logoOavsett om en asylsökande har brukat en falsk handling eller inte, så måste verket ta ställning till asylansökan. Det är naturligtvis graverande att ha åberopat en falsk handling men det innebär inte med automatik att asylansökan är förfaller.

I ett vägledande beslut skriver Migrationsverket bland annat:

MIG logoDet är en grundläggande princip inom asylrätten att det är den asylsökande som ska göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt, vilket även inbegriper att sökanden måste göra sin identitet sannolik (MIG 2007:9 och MIG 2007:12). Med identitet avses främst uppgifter om sökandens fullständiga namn, födelsedatum och födelseort. Även uppgifter om medborgarskap, hemvist och etnicitet är viktiga i sammanhanget.

Den person som det vägledande beslutet gäller och som ska utvisas, har avvikit och håller sig undan utvisning.

Mina frågor i tidigare inlägg kvarstår:

– Vad säger migrationsministern?
–  Vad säger justitieministern?
– Är bristen på samordning och öppen, datoriserad statistik tillfredsställande?
– Är det tillåtet att låta bli att föra heltäckande statistik över så viktiga frågor som vilka som befinner sig i landet, vilka som polisanmälts för brukande av falsk urkund och dömts till fängelse?
– Och vad händer sedan med dessa människor när de avtjänat sina straff?

© Citera gärna men länka till originalinlägget och citera korrekt!