• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”Irakisk massgrav funnen utanför Bagdad”

Konstig rubrik på Ekots sajt: Irakisk massgrav funnen utanför Bagdad. Vad skulle det annars vara för en massgrav man funnit i Bagdad om den inte var irakisk?

Migrationsverket ska satsa en miljon kronor på vidareutbildning av offentliga biträden

Det är många som är kritiska – med rätta – mot att Migrationsverket överhuvudtaget utser offentliga biträden. Den ordningen lär vara under utredning någonstans, av någon. Själv är jag kluven och vet inte riktigt hur jag ska ställa mig i just den frågan.

Migrationsverket ska nu, enligt uppgifter i media, satsa en miljon kronor på vidareutbildning av offentliga biträden. Man kan undra om inte de som är jurister och advokater borde ha fått de kunskaper de behöver under sin långa utbildningstid? Fast å andra sidan: asyl- och utlänningsrätt är ett mycket komplicerat område och om man kan ge dem som ska verka inom det extra kunskaper så kanske det inte är helt fel. Det ter sig dock en aning ”inavligt” att det är Migrationsverket som både utser ombuden och utbildar dem…

Och vilka på Migrationsverket ska hålla i utbildningen? Hur många kompetenta och kunniga personer finns där som kan hålla i en sådan kvalificerad utbildning? Och ska de också passa på att utbilda sina egna anställda, d.v.s. sina handläggare och beslutsfattare? Det behövs verkligen – det vet alla som har sett beslut från Migrationsverket! 

Frågorna hopar sig. Som vanligt, när det gäller Migrationsverket.

 

Ska dåliga handläggare och beslutsfattare få fortsätta att avgöra asylsökandes öden?

Apropå inlägget Dåliga ombud ska inte längre få företräda asylsökande så är det faktiskt inte bara ombuden som ska vara bra. Det är också högst önskvärt att handläggarna och beslutsfattarna på Migrationsverket är det. En del av dem är kunniga, har lång erfarenhet och deras beslut är rediga, klara och korrekta. Men alltför många har lika dåliga kunskaper som de dåliga ombuden och deras beslut är inte sällan uppåt väggarna. Och trots att man påpekar slarvfel och faktafel och beslutsfel så bryr sig Migrationsverket inte om att rätta sina egna fel utan tvingar asylsökande att överklaga. Varför? Och vad avser Migrationsverket att göra på den fronten?

Dåliga ombud ska inte längre få företräda asylsökande

Det är inte en dag för tidigt! Det här är vi många som har krävt i åratal, att dåliga ombud för asylsökande inte ska få sådana uppdrag, och nu verkar det ha trängt in i det allmänna – och Migrationsverkets – medvetande.

Om asylsökandes offentliga ombud inte är tillräckligt duktiga kommer de i fortsättningen förlora sina uppdrag. Det säger Migrationsverket med anledning av att alltför många ombud inte har tilltäckliga kunskaper i utlänningsrätt för att på ett bra sätt kunna företräda asylsökande. 

Jag har under mina tolv år som engagerad i asylfrågor – varav fem år som Medborgarnas flyktingombudsman – läst ett oräkneligt antal asylansökningar och andra handlingar i samband med dem och kan säga att jag har läst hundratals dåliga och oengagerade inlagor från ombud som inte haft kunskaper vare sig om utlänningsrätt eller om förhållandena i de länder de asyslökande kommit ifrån. Ofta – inte sällan utan ofta – har fakta varit felaktiga och inlagorna verkat vara kopierade och bara basfakta som namn, födelsedatum och land utbytta.

Vi har klagat på sakernas tillstånd både hos den förra migrationsministern och hos Migrationsverkets ledning och krävt någon form av ”svartlistning” av ombud utan kunskaper och ombud som haft uppåt 200 ärenden samtidigt. Ingen har brytt sig och rättsosäkerheten har kunnat fortgå år efter år efter år.

Men nu ska Migrationsverket äntligen göra en lista med godkända ombud, och uppdragen ska styras mer till advokater och biträdande jurister, rapporterar Ekot. Som sagt: inte en dag för tidigt.

Sedan kan man förstås också diskutera lämpligheten i att det är just Migrationsverket som utser ombud… men den diskussionen ger jag mig inte in i här.

Finland: Förre utrikesministern bitter på partiledaren

Ilkka Kanerva beskyller sin partiledare Jyrki Katainen för kappvänderi. ”Ena dagen åtnjöt jag förtroende, nästa dag inte”, säger Kanerva till Turun Sanomat om de dagar då han tvingades gå från utrikeministerposten.

Kanerva säger att Katainen ändrade uppfattning över en natt. Innan beskedet om avgången kom hade Katainen i flera omgångar försäkrat att han hade förtroende för Kanerva, trots sms-härvan. Kanerva säger också att det är exceptionellt också internationellt sett att en minister sparkas på grund av att han eller hon skickat sms. Kanerva tvingades gå efter att det kommit fram att han skickat ett par hundra sms till en erotisk dansös.

Kanerva anser att Jyrki Katainens beslut undergräver det skydd för privatlivet som statsminister Matti Vanhanen (c) försvarat och ger en signal att skyddet får brytas ner.
Kanerva avslöjar att han efter sin ministerperiod hade tänkt söka en chefspost utomlands inom Internationella friidrottsförbundet IAAF.

”Den planen gick till spillo, liksom också resten av mitt livsverk”.

Kanerva säger till Yle att han inte ännu övervägt rättsliga åtgärder beträffande publiceringen av textmeddelandena. Han anser ändå att publiceringen är ett klart brott mot grundlagen. Kanerva påpekar att det i Finland råder absolut brevhemlighet.