• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Migrationsverket bryter mot sekretessen – igen

I augusti 2007 svarade JK på min anmälan mot Migrationsverket och Polisen gällande hur de hanterat min asylsökande klient, Thanh. JKs beslut kan läsas här.

På otaliga – och snart oräkneliga – sätt har Thanh och hans rättigheter kränkts. Han själv och hans ärende har hanterats på ett oförlåtligt sätt, vilket framgår av texterna under kategorirubriken Vietnamesen i vänsterspalten.

När Migrationsverket nu går ut med nyheten om att de ska börja sålla bort dåliga ombud ur asylprocessen (läs här), har de inte alls tänkt på att de kanske också borde sålla bort dåliga handläggare och beslutsfattare ur sin egen kår (läs här). Som t.ex. den anställde som är handläggare i just Thanhs ärende (trots att JK för bara åtta månader sedan kritiserade Migrationsverket för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter!). Han har nu skickat brev om Thanh till en helt utomstående person som inte har något med hans asylärende att göra och absolut inte har någon fullmakt att företräda honom! Jag har läst brevet och det är hemskt att man på Migrationsverket medvetet agerar på ett sätt som man vet skulle kunna skada Thanh, och dessutom begår ett brott mot sekretessen. 

Det ska bli intressant att se vad Migrationsverket gör när en anställd på verket bryter mot lagen. En anmälan kommer att lämnas in och följas upp. Och om Thanh någonsin ska komma ur deras system och slippa bli felhanterad år efter år efter år…

Oacceptabelt att utvisa en uigur till Kina!

För några år sedan var jag ombud för en uigur från Kina. I många långa timmar satt vi hos en insatt och kunnig beslutsfattare hos Migrationsverket och gick igenom hela historien och jag sa till henne att om någon har flyktingskäl, alltså verkliga flyktingskäl och inte ”bara” asylskäl, så är det min klient. Jag bad henne att, om hon inser detsamma, fatta beslutet om uppehållstillstånd själv och inte tvinga min klient att överklaga till högre instans av ren slentrian (vilket Migrationsverket tyvärr ofta gör). Ju förr han får uppehållstillstånd, desto snabbare kommer han in i samhället, där han för övrigt redan hade tagit plats och gjort sig hemmastadd.

Och miraklet skedde: den kunniga och kloka miggan fattade det rätta beslutet i första instans och beviljade min klient flyktingstatus. Detta alltså på grund av den absolut ohållbara situationen för uigurer i Kina. Det var andra gången på de tolv år som jag varit ombud för asylsökande som någon av mina klienter beviljats flyktingstatus! Den andra gången en av mina klienter beviljades flyktingstatus rörde det sig om en man från Jemen med en ohygglig historia som gick att belägga och som också fick beslutsfattaren på Migrationsverket att inse att här måste flyktingstatus beviljas direkt, i första instans.

Nu läser jag med förvåning i Dagens Nyheter, under rubriken Protester mot utvisning av flykting till Kina, om att en 25-årig uigur ska utvisas till Kina. Detta för att någon på Migrationsverket ifrågasatte hans trovärdighet då han med hjälp av människosmugglare kom till Sverige 2004. Migrationsverket hävdar, enligt Dagens Nyheter, att mannens id-handling manipulerats, att han ändrat sina uppgifter och överdrivit sina politiska aktiviteter.

Jag har inte tagit del av den här unge mannens historia, jag har inte läst hans handlingar. Men om han är uigur så ska han inte återsändas till Kina. Oavsett om hans id-handling har manipulerats eller inte. Att man inte kan återsända en uigur till Kina förstod beslutsfattaren i fallet med min uiguriska klient, varför förstår inte andra beslutsfattare inom verket detta? Som vanligt handlar det – i det stora asyllotteriet – till stor del om dels vilket ombud en asylsökande har; dels vilken beslutsfattare han råkar få.

Migrationsverket bör utbilda sina egna anställda innan de funderar på att satsa en miljon kronor på att utbilda jurister (läs här, här och här)!

PO vill att man ska börja polisanmäla bloggare

Pressombudsmannen-PO (eller rättare sagt: kvinnan) Yrsa Stenius bekymras i Västerbottens Folkblad över utvecklingen på nätet är vem som helst får skriva vad som helst. ”För ögonblicket ser jag ingen annan lösning än en polisanmälan. Utvecklingen är inte acceptabel, vi måste få ett prejudikat”, säger hon.

Klart: bloggarna som ofta är snabbare och rakare än traditionella medier, irriterar förstås traditionella journalister vilkas elfenbenstorn och maktpositioner har börjat vackla. Nu kan ju vem som helst göra sin stämma hörd och det skakar om i medievärlden. Yrsa Stenius, själv en av de traditionella journalisterna och van att få framföra sin åsikt, tycker kanske att det är jobbigt att ”pöbeln” har fått tillgång till offentligheten och att många kunniga och duktiga bloggare visat att det inte är så märkvärdigt, det där med journalistik och skrivande.

För inte så länge sedan hördes flera journalister av den gamla stammen uttrycka att ”bloggarna snyltar på oss” och att ”bloggarna bara kommenterar vad vi redan har rapporterat om”. Bland annat sa ett nyhetsankare på SVT att hon aldrig läser bloggar och man kunde ana en rejäl näsrynkning åt dem som inte stod i en studio och läste nyheter eller skrev på fintidningars finsidor. Men i själva verket finns det gott om bloggare med egna nyheter och egna vinklingar på dem; vinklingar som pk-journalisterna på sina bekväma kontor och med sina goda löner aldrig skulle komma i närheten av eftersom de inte tillräckligt ofta lämnar lokalerna. Kanske får de inte heller lika många tips från allmänheten längre, där de sitter på sina kontorsstolar vid sina datorer – de som tidigare skulle ha tipsat skriver i stället på sina bloggar och deras egna nyheter sprids sedan av andra bloggare och når massor av människor.

Jag har själv vid ett otal tillfällen skrivit om saker som de traditionella medierna inte haft en aning om eller i varje fall inte kommit att tänka på. Och vips har de norpat mina nyheter eller idéer och, givetvis, ”glömt” att ange källan…

Ärekränkning och lögner om andra ska absolut stävjas i alla sammanhang, men i övrigt: bloggarna är här för att stanna så det är bara att vänja sig!