• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Carl Bildt är väl inte Gud heller?!

Riksdagsledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) har under rubriken Kristnas utsatta situation i Irak ställt en fråga till utrikesminister Carl Bildt (m). Lovvärt, i och för sig. Men vad menar hon månntro med slutklämmen:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa kristna assyriers/syrianers/kaldéers säkerhet i Irak och Mellanöstern?

Men hur välvillig denna fråga än är så är den nog en smula naiv. Det är att ha lite för höga tankar om utrikesministern att tro att han ska kunna säkerställa säkerhet i Irak och Mellanöstern – särskilt som ju inte ens Gud har kunnat göra det.

En migga om polisanmälningar av ”brukande av falsk urkund”

Och så här berättar en migga:

Halva min tid går numera åt till att polisanmäla olika handlingar, inte bara irakiska. Polisen kommer att drunkna i våra anmälningar och de kommer inte att ha någon möjlighet att utreda dem alla.

Nyligen hade jag en utredning med en person som hade gett in en handling som var en riktigt dålig förfalskning. Jag hade dessutom undersökt handlingen med vår UV-lampa och det fanns inga säkringar på den. Jag försökte få honom att ta tillbaka handlingen, berätta om att den var en falsk och tillverkad i Sverige för att jag skulle slippa göra en anmälan. Men naturligtvis intygade han att handlingen var äkta varpå jag var tvungen att skicka även den till polisen, tillsammans med en anmälan om brukande av falsk urkund.

Vi kollar alla handlingar nu oavsett vilket land det gäller, om det inte är uppenbart att handlingarna är äkta. Om de är falska anmäler vi dem, ifall inte den sökande tar tillbaka dem och kommer med en förklaring. Vilket inte händer. Så polisen får mycket att göra!

Läs även inlägget Om domar och vägledande beslut gällande asylansökningar i falska identiteter.

© Denna blogg.

Ilkka Kanerva på jobbet i riksdagen (och på Facebook)

Ilkka Kanerva är tillbaka efter sjukledigheten och vill jobba för fullt som riksdagsledamot. Problemet är att hitta en partikamrat som frivilligt avstår sin utskottspost till ex-utrikesministern. Glad som en lärka sitter ex-utrikesminister Ilkka Kanerva i riksdagens plenisal och hälsar på kolleger. Det är många som vill dunka honom i ryggen eller byta några ord innan plenum börjar. Så skriver Hufvudstadsbladet. Läs mer här.

Ilkka Kanerva har fått sitt första riksdagsuppdrag efter återkomsten till riksdagen efter det snöpliga avskedet. Talman Sauli Niinistö (saml) överlåter självmant ordförandeskapet i Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling till Kanerva.

Finland är i år ordförande i OSSE, det vill säga organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Kanervas tid som utrikesminister upptogs till stor del under början av det här året av resor till OSSE-länder.

Kanerva ger åtta olika träffar på Facebook. Ingen av sidorna upprätthålls av Kanerva själv. Den populäraste Kanervasajten har rubriken ”Lämna Ilkka Kanerva ifred!” Där har Kanerva över 800 Facebook-vänner. Andra sajter är ”Lämna inte Ilkka Kanerva ifred”, ”Nu räcker det med tjatet om Ilkka Kanervas textmeddelanden” och ”Vi tackar för att Ilkka Kanerva fick sparken och kräver att också Matti Vanhanen får gå”.

Fortsatt högt antal oavgjorda ärenden hos Migrationsverket

Skåp med oavgjorda ansökningar på Migrationsverket.

Antalet oavgjorda asylärenden är fortsatt högt. Den 15 april var de 22.402. I december 2006, för nära 1,5 år sedan, var antalet oavgjorda ärenden 16.048.

 

Be my guest # 62: Birgitta Elfström, jurist och f.d. beslutsfattare på Migrationsverket


Gästbloggning från Birgitta Elfström, jurist, mellanösternexpert och f.d. beslutsfattare på Migrationsverket samt medlem i Internationella juristkommissionen. Läs hennes och Arne Malmgrens rättegångsobservationer från Israel/Palestina här, och hennes tio resebrev från Mellanöstern publicerade här på bloggen under tiden 9 till 21 december 2006. Läs Birgitta Elfströms artiklar Skyddsbehov för statslösa palestinska flyktingar? publicerad i JUSEK-tidningen i februari 2007, och Ingen rättssäkerhet för Hassan Asad i Hallands Nyheter publicerad i mars 2007.

Så här kommer det kanske att låta när Migrationsverket skall utbilda redan välutbildade advokater och jurister. Följande kan utspela sig på en kursgård någonstans i Sverige.

Migrationsverket hälsar er alla, advokater och jurister, välkomna till detta unika utbildningstillfälle!

Det är vi på verket som är BÄST på utlänningsrätt och det är därför som vi nu skall utbilda er, mina damer och herrar. Vi kan verkligen allt om utlänningsrätt trots att många av oss inte har någon formell utbildning inom området. Här jobbar alla med allt. Ena dagen handlar det om kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, andra dagen om muslimska fundamentalister i Algeriet och tredje dagen om terroristhandlingar och krigsbrott i Gaza. Därefter går vi vidare och analyserar vad som händer i övriga delar av världen. Det är inga problem för oss. Men nu gäller det för er att ni tar på er de svenska glasögonen och helst i dubbla uppsättningar om ni skall klara era uppdrag som offentliga biträden i fortsättningen.

Det gäller att ni fr.o.m. nu tänker och resonerar helsvenskt. Vi kommer att rensa ut er från uppdrag om ni inte följer vad vi säger. Vi vill ha formbara biträden precis så som vi vill ha våra handläggare och beslutsfattare. Vi ogillar er som utvecklar asylgrunderna i enlighet med internationella åtaganden eftersom många internationella konventioner bara är trams. Handläggare och beslutfattare som ifrågasätter får ingen löneökning och heller inga internationella uppdrag. Detta vet de.

Vi kan höra en knappnål trilla ner på golvet. Vi gillar likriktning och tysta medarbetare. Nu kan vi ju faktiskt säga att också ni, kära advokater och jurister, är våra nära medarbetare. Välkomna in i laget! Vi är rättsstaten och det är vi som utser er som offentliga biträden. Ni får god lön för mödan om ni inte komplicerar det för oss (skratt). Tänk på att vi måste ha många pinnar varje vecka. Det tar alltför lång tid för oss att skära i era kostnadsräkningar så därför går det egentligen bra att ni tar till lite i överkant.

Vissa internationella konventioner som Sverige skrivit under följer vi inte ens för det blir för svårt då. Vi vill inte att ni påminner oss om de CAT-avgöranden som gått oss emot. Det är ju bara trams vad CAT säger. CAT är mesiga och alltför blödiga.

Vi bryr oss inte heller särskilt mycket om vad UNHCR och Amnesty säger. De har sin egen policy och vi har vår. Sen har vi ju vårt formidabla LIFOS-system där vi lägger in det material som passar oss bäst för att få ett underlag till att utvisa asylsökande. Vi har också våra egna kriterier för vad vi anser utgör en väpnad konflikt. Det är trams hur universitetsprofessorer definierar väpnad konflikt och likaså är det trams vad SIPRI skriver i sina årsböcker om detta. Nu utvisar vi på löpande band till Irak för där är demokratin på väg, det har USA sagt. Vi blundar för att kristna minoriteter utsätts för förföljelse. Inte heller bryr vi oss om att kristna kvinnor tvingas att bära slöja och att de våldtas. So what? Även om vi anser att det pågår en väpnad konflikt i södra Afghanistan så kan afghaner från dessa delar bo i Kabul även om de inte har släktingar där. Som bevis för att detta går bra lägger vi att en svensk som bor i Stockholm mycket väl kan bo i Malmö. Detta synsätt måste därför gälla även i andra länder. Punkt slut.

Beträffande bevisvärdering gäller följande: ”Ju mer sannolik en situation är desto närmare sanningen är vi.” Punkt slut. Vad vi tror är sanning är verklig sanning och därmed basta.

De asylsökande som har konverterat från islam till kristendomen och på grund härför riskerar förföljelse i sitt hemland bedömer vi kan behålla konverteringen för sig själv så händer det dem inget vid ett återvändande. Detta kallar vi för verklig religionsfrihet. Samma resonemang gäller för homosexuella. De behöver inte basunera ut sin sexuella läggning. Inte heller behöver en ogift mor basunera ut att hon är just en ogift mor. Hon kan i stället hävda att hon är gift så undgår hon stening eller piskning i sitt hemland. I sådana här fall med barn inblandade blundar vi för ”barnets bästa”. Skall vi alltid ta hänsyn till ”barnets bästa” blir det alltför invecklat för oss och så vill vi inte ha det. Glöm därför barnkonventionen helt.

Vi vet att en person som bedömts som konventionsflykting i ett land förblir flykting tills flyktingskapet upphört. Men så behandlar vi inte de palestinska statslösa flyktingarna. De förtjänar inget skydd här för de är ju så många till antalet och sen anser vi att arabländerna måste ta större ansvar i denna del. Glöm även flyktingkonventionen. Vi utvisar vissa till Västbanken i Israel. Det gäller att ni kan kartan, mina herrar och damer.

Verkställighetshinder bedömer vi inte föreligga förrän utvisningsärendet har preskriberats. Det är ingen idé att ni lämnar in en ny ansökan och hävdar verkställighetshinder. De skall minsann få vänta i fyra år. De skall inte komma hit och tro att det är så lätt att få stanna här i landet. Därmed basta. Privata ombud skall inte komma och tro att de kan påverka vårt ställningstagande i denna del.

Vi gör nu en liten paus och därefter berättar en handläggare om våra tre V:n.

© Citera gärna korrekt och ange källan.

Viktigt men inget nytt

Sveriges Radios Ekot och P1 Morgon rapporterar idag om hur dåliga offentliga biträden förstör möjligheterna för asylsökande att få en rättssäker prövning och att en otroligt stor del av dessa ombuds inlagor är urusla eller rent undermåliga. Detta är absolut inget nytt. Det har många – inte minst jag själv både under tiden som Medborgarnas flyktingombudsman men också före och efter det – klagat på i åratal!

Man ska också vara medveten om att det som sägs om ombuden (som är absolut sant), är lika relevant när det gäller handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket! Detta har jag också rapporterat om otaliga gånger (läs under Asyl&Migration och Vietnamesen i vänsterspalten) under flera år.

På samma sätt som dåliga och oengagerade ombud skadar sina klienter i asylprocessen så skadar också de dåliga handläggarna i minst lika hög grad de asylsökandes sak. Att få både ett dåligt ombud och en dålig handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket är katastrofalt för den asylsökande. Att få ett kunnigt ombud som bryr sig om sin klient och känner det ansvar han bör känna när han åtar sig att företräda en asylsökande är en vinstlott för den asylsökande i det stora lotteri som vi för sju, åtta år sedan döpte till Gringolotto. Likaså om man får en kunnig handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket.

Det finns också ombud som har 200 klienter samtidigt. Det är inte accepabelt och det går inte att bortförklara och låtsas som att man kan hålla reda på 200 asylsökande samtidigt. Att ha så många klienter på en gång borde inte vara tillåtet. Det borde inte heller finnas ett ”pinnsystem” (i praktiken en sorts ackord) på Migrationsverket, där inte sällan ett löpande-band-förfarande tillämpas och pinnar i statistiken över avgjorda ärende är viktigare än att besluten blir korrekta.

Det är ju bra att Ekot nu rapporterar om det som varit känt i åratal. Det kan vara bra att påminna om det som jag i artiklar och bloggningar kallat ”den havererade asylhanteringen” och ”Gringolotto”. Men man ska veta att man skriker rakt ut i ett svart hål – ingenting förändras till det bättre. Tvärtom.