• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga om polisanmälningar av ”brukande av falsk urkund”

Och så här berättar en migga:

Halva min tid går numera åt till att polisanmäla olika handlingar, inte bara irakiska. Polisen kommer att drunkna i våra anmälningar och de kommer inte att ha någon möjlighet att utreda dem alla.

Nyligen hade jag en utredning med en person som hade gett in en handling som var en riktigt dålig förfalskning. Jag hade dessutom undersökt handlingen med vår UV-lampa och det fanns inga säkringar på den. Jag försökte få honom att ta tillbaka handlingen, berätta om att den var en falsk och tillverkad i Sverige för att jag skulle slippa göra en anmälan. Men naturligtvis intygade han att handlingen var äkta varpå jag var tvungen att skicka även den till polisen, tillsammans med en anmälan om brukande av falsk urkund.

Vi kollar alla handlingar nu oavsett vilket land det gäller, om det inte är uppenbart att handlingarna är äkta. Om de är falska anmäler vi dem, ifall inte den sökande tar tillbaka dem och kommer med en förklaring. Vilket inte händer. Så polisen får mycket att göra!

Läs även inlägget Om domar och vägledande beslut gällande asylansökningar i falska identiteter.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: