• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Om asylfrågor i Konflikt i P1 den 19 april

Programmet Konflikt i Sveriges Radios P1 den 19 april handlade om asylsökande som utvisas till främst Afghanistan men också Irak. I studion satt migrationsminister Tobias Billström. generaldirektören för Migrationsverket Dan Eliasson och Bengt Westerberg, ordförande i Svenska röda korset (läs hans artikel på DN Debatt här).

Berättelsen om hur sex afghanska män transporterades till Kabul iförda handfängsel under hela resan via Baku i Azerbajdzjan, är ruskig att höra (läs och lyssna här). Att poliser och transportörer ljuger är inget nytt och att de har kallat de asylsökande männen för ”farliga och kriminella”, vilket några av de intervjuade asylsökande männen berättar, stämmer helt säkert. Men naturligtvis förnekas detta av eskortörerna…

Generaldirektören Dan Eliasson är en verklig ”smooth talker” och kan vända svart till vitt och låta oerhört vederhäftig. Viket han till stor del också är, men inte till 100 %, givetvis. Han har rätt i – och kan försvara – att Migrationsverket inte kan hålla på och vänta med att utvisa människor för att det kanske kommer nya bestämmelser och tolkningar längre fram. Lagar gäller tills nya lagar kommer, praxis gäller tills den eventuellt ändras. Det har han rätt i. Inte på något område i samhället kan man kräva att lagar ska tillämpas i enlighet med hur eventuella nya lagar kommer att se ut om ett halvår, ett år eller längre fram. Men det går ändå att ha en medmänsklig inställning och, kanske på lägre nivå än på gd-nivå, välja att inte ”jaga” människor som tillhör grupper vilkas situation kan komma att ändras väsentligt inom en kort tid. Det finns ju faktiskt tiotusentals människor som ska utvisas, vilkas ärenden inte skulle komma att ändras genom ett nytt vägledande beslut inom en kort tid. Man kunde faktiskt prioritera dem före t.ex. just afghaner.

Jag glömmer aldrig den mänskliga polismannen i Uppsala (nu pensionerad), som vägrade splittra familjer och lade deras ärende längst ner i sin utvisningshög. Jag kom i kontakt med honom när jag var ombud för en familj (som jag skrivit en hel del om här på bloggen), där kvinnan skulle skickas till ett land med parets barn, och mannen skulle sändas någon annanstans. Han vägrade skilja en ung mamma med ett litet barn från hennes man, barnets pappa som de förmodligen aldrig skulle kunna återförenas med. Jag minns också andra mänskliga poliser i andra delar av Sverige som också lade en del utvisningsärenden åt sidan för att ombud och andra skulle få tid att ytterligare arbeta för att familjer inte skulle splittras och mot att helt huvudlösa utvisningar skulle ske.

Svåra kränkningar av elever i Grönköping!

Den i stora delar av Sverige så häftigt grasserande kränktsjukan har även nått Grönköping. Följande rapporteras i det därstädes utkommande husorganet GV:

Nu får det verkligen vara slut med de oerhörda kränkningarna av vänsterhänta elever i Läspeskolan! Det säger frkn eleven Agnes Ruda, själv vänsterhänt, i en anmälan till frkn socio- och skolpsykologen Frida Pjälterud-Glad. Främst är det hr grundmag. Gustaf Negusson som står i skottgluggen för kritiken, men även hr grundrekt. L. Hagwald får sin beskärda släng av stöpsleven.

I sin anmälan åpekar frkn Ruda, att Läspeskolan är högernormativ, d.v.s. högerhänthet framhålls genomgående som det normala i samhället och vänsterhänthet vice versum som något avvikande. Som exempel åtalar hon, att hr grundmag. Negusson i undervisningen använt uttryck som ”högra handen vet inte, vad den vänstra gör”, ”verkar vara gjort med vänster hand”, och t.o.m. ”v-nst-rpr-ss-l”. Som vänsterhänt känner man sig diskriminerad, drabbad och kränkt av sådana uttryck, understryker frkn R. och tillägger, att ännu värre blir det under lektionerna i engelska. Hon har sålunda blivit rättad, när hon har skrivit ”all left” i.st.f. ”all right”, och hon också fått en stor bock i en hemuppsats, som hon skrivit om Förenta Nationernas ”Declaration on Human Lefts”. Franska språket har frkn R. ännu inte börjat med, men hon har hört av äldre kamrater, att franskan är lika otillständigt högernormativ.

Läs resten av den skakande artikeln här.