• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Det var bland annat därför jag slutade som Medborgarnas flyktingombudsman

Så här berättar Nuri Kino på sin blogg den 24 april:

Jag pratade med en av de mer kända asyladvokaterna sent i kväll. Han har fått nog av inkonsekvensen hos migrationsmyndigheterna.

”Jag tar inga nya ärenden. Det känns meningslöst, jag får bara avslag och har tappat gnistan. Mina klienter, är från Colombia, Armenien, Irak, Afghanistan… Ja, många länder. Det kanske är jag som har blivit dålig. Men så är det. Som det är nu så känns det som att jag lägger av, att jag inte orkar inte längre. Jag avslutar de ärenden jag har men sen är det slut.”

Vad är den främsta orsaken till att du slutar?

”Mitt jobb gör ingen nytta, jag kan inte påverka i någon nämnvärd mån. Jag känner att dels har det jag gör inte någon betydelse och dels ska jag förklara för människor att de måste hem till Irak eller Colombia, eller så måste jag säga åt dem att gå under jorden.”

Det var till stor del av samma anledning som jag slutade som Medborgarnas flyktingombudsman den 19 november 2007. Det finns ingen konsekvens i asylhanteringen, okunskapen är alltför stor hos alltför många aktörer (inte minst på Migrationsverket) och ryckigheten och omöjligheten att förutse eller ens förutspå eller gissa utgången av ett asylärende är total. Det går inte att vara ett bra ombud åt människor när man knappt  kan svara på några frågor om hur lagen tolkas och inte har skuggan av en aning om vad resultatet av deras asylansökan kan bli. Gringolotto är ordet: snurra på asyllotterihjulet och se var pilen stannar. Risken att man åker ut trots att man borde få stanna är gigantisk. Chansen att man får stanna trots att man borde åka ut är stor. Hej & Hå! 

Ovilja att bry sig, underlåtenhet att reagera och agera

Det som nämns i rubriken ser vi tecken och bevis på, dagligen och stundligen. När det gäller mördare (av t.ex. 16-årige Riccardo), när det gäller slappheten i skolorna, när det gäller trakasserierna i Rödeby, när det gäller asylhanteringen på olika plan etc, etc, etc.

Det finns resurser att sända sex poliser att ”rensa upp” bland stillsamma A-lagare i en lugn liten park på Söder en solig torsdagseftermiddag (läs här). Men det finns inte resurser att med kraft ta tag i att någon skor sig på att en massa människor bor i källarförråd utan fönster i stadsdelen Ronna i Södertälje!*

Trots att ett tiotal madrasser låg på golvet och där fanns en duschkabin och en varmvattenberedare så menar informationschefen Anitha Wretling på fastighetsbolaget Graflunds som äger hyreshuset där upptäcken gjordes att: Vi har inget bevis för att det har bott människor där. Vi har rådgjort med polis men de menar att det saknas bevis”. Jaha! Men kräv att få göra en polisanmäla, bevis finns ju så det skriker om det! Vad är det för menlöshet hos både fastighetsbolaget Graflunds och hos poliserna? Vad ska vi med poliser till om de inte vill ta tag i oegentligheten och brott? Och Graflunds får väl vända sig till Rikspolischefen om Polisen i Södertälje vägrar ta emot en anmälan!

Läs mer i Länstidningen i Södertälje under rubriken Boende i källarförråd polisanmäls inte. Och läs för allt i världen också kommentarerna från dem som måste stå ut med att polisen slår ifrån sig!

*Om ett fastighetsbolag på Östermalm hade hittat tio madrasser,
en duschkabin och en varmvattenberedare i ett fönsterlöst
källarförråd, hade Polisen då vägrat att ta emot en anmälan?

Förklaring (?) från Telia om varför de tar betalt för autogiro

Apropå Vad är det då för mening med autogiro, Telia? så har följande förklaring (?) och uttalande inkommit från Maria Hillborg, pressansvarig på TeliaSonera:

”Vi jobbar aktivt för att spara vår miljö och minska användandet av papper. Som ett led i detta har vi börjat införa en avgift på mobil- och bredbandssidan om kunderna vill ha en traditionell faktura eller väljer autogiro då kunden får en pappersfaktura utsänd utan inbetalningskort. Men för fast telefoni utgår som regel inte någon avgift, för någon variant på faktura, enda undantaget är de få kunder som valt månadsfaktura, i stället för kvartalsfaktura som är det allra vanligaste”.

Sedan följer en uppräkning av deras villkor för fast telefoni – där man av någon anledning inte tar ut någon fakturaavgift (hur nu det kan ha något med att spara miljö att göra…) och om deras avgifter på mobilt och bredband:

Mobilt:
Kunder som gör förändringar i sina abonnemang eller tecknar nya abonnemang efter
060123 betalar idag 19 kronor för traditionell faktura och autogiro. De allra flesta Telia Mobil-varianter, har månadsfakturering som standard. Om kunden så önskar, kan vi erbjuda kvartalsfakturering.

Bredband:
Kunder som gör förändringar i sina abonnemang eller tecknar nya abonnemang efter
070323 betalar idag 19 kronor för traditionell faktura, autogiro eller månadsfaktura.

Fattar någon logiken? Finns det någon logik? Jag begriper fortfarande inte varför TeliaSonera började lägga på hela 19 kronor för alla kunder som tecknat abonnemang för mobil efter 23 januari 2006 och för dem som tecknat abonnemang för bredband efter 23 mars 2007. Vad är det som har förändrats vad gäller papper och miljö vid dessa datum? Och fortfarande: autogiro kom väl till för att man skulle spara in papper, portokostnader och personal på företagen som slapp skriva ut, kuvertera och posta en massa fakturor? Bra för miljön och för TeliaSoneras ekonomi. Kunderna lade upp betalningen på internet, på autogiro, och sedan drogs beloppet automatiskt. Eller har jag missat något?

Men det är förstås ännu bättre för TeliaSoneras ekonomi att lägga på 19 kronor på en massa räkningar – utan att behöva skicka ut några brev… Och varför görs skillnad mellan räkningar för fast telefoni och moblt och bredband? Vad har det med miljön att göra?

Jag blir bara konfunderad. Och besviken. Jag som har tre abonnemang hos TeliaSonera idag måste nog tänka om. För falskhet och utsugning har jag aldrig gillat. Och jag kan inte hjälpa att just så ter sig det stora teleföretagets agerande för mig.

© Citera gärna men ange källan!