• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Mellanösternexperten Dag Kymell berättar själv

Beträffande Migrationsverkets experters resa till Gaza i mitten av mars i år – och som jag skrev om den 21 april – meddelar den Mellanösternexpert som ledde resan, Dag Kymell, följande:

Passar samtidigt på att meddela att min lilla reserapport från vårt onödigt omtalade och totalt felbeskrivna besök i Israel och de palestinska områdena numera finns publicerad och nåbar för den goda allmänheten genom Lifos (18610).

(Inga terroranklagelser, ingen för mig oväntad behandling och ej heller några klagomål som framförts på begäran av verkets delegation – på det hela taget snarare ett relativt smärtfritt, effektivt och mycket givande besök i en deprimerande oroshärd som med jämna mellanrum måste beskrivas, that’s all).

En migga om dåliga offentliga biträden

En migga berättar följande:

Ett av de riktigt dåliga biträdena, vi kan kalla honom A, gjorde en riktig tabbe nyligen. Verket har ju börjat dokumentera biträdenas beteende, inlagor kostnadsräkningar osv för att sålla ut oseriösa biträden.

A är de oseriösa biträdenas konung. Hans kostnadsräkningar finns det ingenting att anmärka på men hans inlagor innehåller för det mesta bara två rader. Han tror att verket ska utreda allt medan han sitter tillbakalutad och ringer privata mobilsamtal mitt under pågående utredning. Hans stackars asylsökande klient började prata om demonstrationer och annat som kan vara relevant för handläggningen av hans ansökan, men ingenting av detta fanns upptaget i A:s inlaga.

Då sa vi till den sökande att så här är det: ”Vi håller utredningen på det underlag som finns i inlagan och om han inte har berättat för sitt biträde om demonstrationerna med mera så kan vi inte prata om dem heller”. ”Men jag har berättat allt för mitt biträde”, säger då den asylsökande. ”Jaha, men eftersom ditt biträde är en känd flyktingadvokat som du själv har begärt som biträde (vi förordnar inte A om inte den sökande uttryckligen begär det. Vi har rätt att göra så på grund av hans misskötsel av ärenden), och om ditt biträde ansett att dina asylskäl inte är värda att skrivas ner i en inlaga så kan vi inte gå emot hans kompetens och omdöme”, säger vi. ”Men hallå”, säger då A, ”det är väl ni på Migrationsverket som ska utreda?” ”Men vad finns här att utreda?” frågar vi. ”Ingenting alls enligt din inlaga.” Varpå A säger till den sökande att de ska träffas igen och då ska han skriva mer…

Vi har gjort en anteckning om hans arroganta sätt och att han ringt privata samtal medan vi alla sitter i samma samma rum och håller på med en utredning som kan vara livsavgörande för hans klient. Jag måste säga att A är ett uselt biträde som inte vinner några mål i domstolen heller. Han är helt ointresserad av de sökande och deras asylskäl. Han tror att han, genom att förhala processen, kan få till stånd uppehållstillstånd för sina klienter, som genom hans agerande kommer att vistas i Sverige under lång tid. Men nyligen förlorade han igen i ett ärende, trots att han hade lyckats förhala det så länge att den asylsökande hade hunnit vara i Sverige i tio år! Givetvis utan några som helst asylskäl. Men en rekommenderad Norgeresa, ett par falska giftermål med EU-medborgare m.m. hade förhalat processen.

Hur ofta har jag inte läst och även kritiserat urusla och även slarvigt skrivna beslut från Migrationsverket!? Jag kan kanske inte påstå att sådana dåliga beslut är mer regel än undantag, men jag kan absolut påstå att de inte alls är ovanliga. Ibland beror det på att miggorna inte har kunskaper eller inte orkar bry sig. Men lika ofta kan det bero det på att inlagorna från de offentliga biträdena, som miggorna ska fatta beslut på, i sin tur är så dåliga att det inte går att bedöma den asylsökandes grunder för sin ansökan på ett korrekt sätt. Svart och vitt, således. Inte svart eller vitt.

Oavsett hos vilken part felen ligger så får felaktiga beslut (både positiva och negativa) betydelse för enskilda individer och för samhället. Offentliga biträden borde inte få ha 200 asylärenden samtidigt! De borde inte få hafsa igenom de asylsökandes utsagor och förklaringar och berättelser som ska ligga till grund för en rättssäker bedömning av deras skäl att få – eller inte få – uppehållstillstånd i Sverige! Och av de miggor som sitter på handläggar- och beslutsfattarpositioner måste det kunna krävas att de vet vad de sysslar med, att de känner till utlänningslagen, att de vet att Palestina inte är en stat och att de reagerar när dåliga inlagor kommer in från oengagerade biträden. Och gärna att de kan stava också.

Vad säger Sveriges advokatsamfund om advokater som beter sig som A? Hur allvarligt ska det vara för att man från det hållet ska kritisera eller rent av utesluta en advokat?

© Denna blogg.