• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Proposition om arbetskaftsinvandring

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att den nu har överlämnat en proposition om nya regler för arbetskraftsinvandring till Riksdagen. Och skriver:

Förslaget innebär att möjligheterna till arbetskraftsinvandring ökar och att det därmed blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU/EES och Schweiz. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de Gröna.

– Det är glädjande att vi nu kan lämna den här propositionen till Riksdagen. Det är en angelägen reform som kommer att ha stor betydelse för den som vill komma till Sverige för att arbeta och för att möta vårt framtida behov av arbetskraft, säger migrationsminister Tobias Billström.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december.

Fakta:
– En svensk arbetsgivare, som har utannonserat en ledig tjänst inom EU/EES och Schweiz, kan erbjuda anställning till någon utanför EU. Denne ska då kunna få ett uppehålls- och arbetstillstånd. Förutsättningarna är att anställningen går att försörja sig på och att lön och andra anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga eller följer av praxis inom yrket eller branschen. Arbetstagarorganisationernas yttranden har då stor betydelse.
– Arbetsförmedlingen ska inte längre i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig. Arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov ska således vara avgörande.
– Tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs. Inledningsvis beviljas ett tidsbegränsat tillstånd för som längst två år. Om personen därefter fortfarande arbetar ska tillståndet kunna förlängas med ytterligare två år. Efter fyra år ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.
– Kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande ska underlättas så mycket som möjligt. Möjligheterna att få visum för att till exempel gå på en anställningsintervju ska därför bli större än i dag. Den som därefter får ett erbjudande om anställning ska inte alltid behöva åka hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.
– En möjlighet införs för asylsökande som under handläggningstiden etablerat sig på arbetsmarknaden att under vissa förutsättningar söka arbetstillstånd direkt från Sverige. Detta undantag från huvudregeln, att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnade före inresan till Sverige, innebär i dessa fall att den som fått avslag på sin asylansökan inte behöver återvända hem för att därifrån söka ett tillstånd som sannolikt kommer att beviljas.
– Gäststudenter ska efter en termins studier kunna söka arbetstillstånd inifrån landet.

Jag hinner inte just nu i detalj kommentera propositionen, men spontant kan jag säga två saker:

– att det låter bra att det blir friare för arbetsgivare att välja vilka de vill anställa. För det är givetvis den som behöver arbetskraft och som ska betala löner, arbetsgivaravgifter och försäkringar som ska ha avgöranderätten, inte någon överförmyndare som inte behöver ta något ansvar alls, vare sig ekonomiskt eller mänskligt, som t.ex. arbetsförmedlingen. Men hur det blir i verkligheten vet man förstås inte än.

– att det gäller för alla journalister som rapporterar om detta att läsa propositionen noga så att de inte skriver vilseledande och får folk att tro att nu får asylsökande som lyckats skaffa sig jobb mer eller mindre automatiskt uppehållstillstånd. Sådana tendenser har funnits när det tidigare rapporterats om vad reglerna kring arbetskraftsinvandring kommer att innebära. Man gör alla – inte minst de asylsökande! – en stor otjänst om man inte beskriver den nya lagen som snart träder i kraft, på ett sanningsenligt sätt. Reglerna kring när och om asylsökande som redan finns i landet kan få söka arbetstillstånd och få två års sådant (alltså inte permanent uppehållstillstånd), är ett undantag från huvudregeln. Läs den noga innan ni rapporterar!

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: