• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Väpnad konflikt råder i södra och mellersta Irak

© OBS! Citera gärna men ange källan!

Synen på situationen i Irak skiljer sig åt totalt mellan grannländerna Sverige och Finland.

Finland har klassat den rådande situationen i de södra och mellersta (inte norra) delarna av Irak som ”aseellinen selkkaus”, vilket betyder ”väpnad konflikt”. Detta till skillnad från Sverige som inte anser att det pågår någon väpnad konflikt i någon del av landet.

Ställningstagandet i Finland innebär att ingen, som bevisligen är irakier, utvisas till Irak. En del, bland annat de som kommer från norra Irak (ofta omnämnt som irakiska Kurdistan) där det inte anses råda väpnad konflikt, ges tillfälliga uppehållstillstånd och meningen är att de ska återvända så småningom. Övriga ges uppehållstillstånd dels på grund av den väpnade konflikt som man anser råder i delar av landet; dels på grund av individuella skäl. Utifrån vad den asylsökande framför och kan bevisa om just sina individuella skäl, beviljas tillstånd som t.ex. skyddsbehövande etc.

Kriminella personer återsänds dock till norra Irak. Personer som begått brott i hemlandet eller i Finland och väntas dömas till fängelse återsänds och tas emot i norra Irak.

P.S. Finland sänder för närvarande inga asylsökande till Grekland enligt Dublinkonventionen. Detta på grund av att man inte anser att Grekland lever upp till kraven på ett humant mottagande av flyktingar och asylsökande. Läs min text om mord på asylsökande.

%d bloggare gillar detta: