• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Mors dag i Finland

I dag på Mors dag har presidenten i traditionell stil premierat en rad mödrar för deras roller som fostrare. I år får 37 mödrar Finlands Vita Ros riddartecken av första klass med guldkors.

Orden kan beviljas en mor som på ett förtjänstfullt sätt har fostrat barn och unga, visat gemensamt ansvar och stöttat föräldraskap. Också adoptiv- och fostermödrar kan premieras.

I hemmen runtom i landet uppvaktas mödrar på olika sätt – med hemmagjorda kort och blomsterbuketter. Mors dag har firats i Finland den andra söndagen i maj sedan år 1927.

Källa bl.a. YLE.

Rätt sa vara rätt! Del 2 av 2.

Läs först
Rätt ska vara rätt!
Del 1 av 2.

På grund av att Skriv i DN inte följer vad som publiceras på andra stora tidningars debatt- och insändarsidor och ovilja att lämna besked till skribenter om huruvida deras texter kommer att publiceras, publicerade de alltså min text om Migrationsverkets brott mot sekretessen den 2 maj, trots att den redan varit införd på Sidan 4 i Expressen med ett viktigt tillägg, den 23 april!

Idag, söndagen den 11 maj, tar Skriv i DN in en replik från Migrationsverket som alltså är lika överspelad som min text var den 2 maj. Dessutom väcker det viss förundran, när Migrationsverket talar om hur det gått oroliga kommuner till mötes när dessa och ”ville att verket skulle informera dem som upplät bostad till personer utan uppehållstillstånd att de inte kunde räkna med att kommunerna skulle kunna erbjuda ny bostad till den sökande när tillstånd beviljats”.

Vad Migrationsverket inte gjorde var att skicka information till den asylsökande som jag är ombud för. Det måste ju ändå vara verkets skyldighet att informera asylsökande om att de inte har någon självklar rätt att stanna i den kommun de har bott i under asylprocessen!

Jag anser dock att också vi som är ombud för asylsökande har skyldighet att ge våra klienter all tänkbar information och jag har givetvis talat om för min klient vad som gäller. Jag har också berättat för honom att om han – när och om han får uppehållstillstånd – har skaffat sig ett arbete som han kan försörja sig på och ett boende som han själv kan betala, så får han givetvis bo precis var han vill.


Rätt ska vara rätt! Del 1 av 2.

Så fel det blir när en tidningsredaktion – i detta fall Skriv i DN – av någon för mig obegriplig anledning, inte bekräftar till dem som skriver insändare huruvida de ämnar publicera texterna eller inte. Varför de inte skulle hinna ge besked till dem som begär det när andra tidningars debatt- och insändarsidor hinner göra det, vet jag inte. Så ser man också tämligen ofta samma texter på Skriv i DN som också publiceras i andra tidningar…

Så här ser en del av Skriv i DN:s automatsvar ut, och något besked om ifall de ämnar publicera den text man skickat till dem får man inte:
”Tack för din insändare!
(Detta är ett autosvar.)
Tyvärr hinner vi inte ge alla ett personligt besked om texten kommer att bli införd. Texter som bara skickats till DN prioriteras. Vi publicerar inte insändare som har hunnit bli äldre än fyra veckor. Om du tycker att din text fortfarande är aktuell är du välkommen att uppdatera den och skicka om den vid ett senare tillfälle.”

Hur det gick till sedan jag skickat en text till den här redaktionen men aldrig fick svar och i stället vände mig till Sidan 4 i Expressen (som svarar föredömligt snabbt, tydligt och klart fast de säkert har minst lika mycket att göra som Skriv i DN…), kan man läsa under rubriken Skärpning, redaktionen för Skriv i DN!

Min artikel, som publicerades i Expressen redan den 23 april, nio dagar innan Skriv i DN plötsligt fick för sig att göra det (de verkar inte ha pejl på andra stora tidningars debatt- och insändarsidor…) kan läsas här. Extra viktigt var, att jag kvällen innan (22 april) som min artikel redan var satt att pubiceras i nästa dags tidning, via mejl fick ett brev från Migrationsverke, som gjorde att jag med tanke på att ”rätt ska vara rätt”, ringde nattredaktören på Expressen och bad honom lägga till följande viktiga mening:

”P.S. Efter att ovanstående skrevs har det kommit till min kännedom att Migrationsverket – sedan jag påtalat det felaktiga förfarandet – har upphört att skicka brev till asylsökandes hyresvärdar.”

So far, so good. Men så publicerade då Skriv i DN samma text som alltså redan nio dagar stått att läsa i en annan tidning. Så fel blev det för att Skriv i DN inte behagade svara på frågan om de ämnar publicera texten eller inte.

Forts. följer i Rätt ska vara rätt! Del 2 av 2.