• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Inslaget om irakier i Södertälje i NTV

Här finns inslaget i den ryska kanalen NTV som gjordes i Södertälje den 10 april, där också jag medverkade.

Läs också Med rysk tv i Södertälje – del 1 och Med rysk tv i Södertälje – del 2.

Finlands islamiska råd: Ett islamiskt parti göder rasism

Finlands islamiska råd Sine (grundat 11 november 2006) är oroat över vilken påverkan det islamiska parti som just nu håller på att grundas, kan få på folks föreställningar om islam. Rådet påminner om att partiet inte företräder den mer moderata majoriteten av muslimer:

”Många muslimer har erfarit att frågan om ett islamiskt parti har spätt på rasismen mot muslimer. Trots sitt namn borde ett sådant parti tala enbart som representant för sitt eget program och för dem som stöder partiet, inte som ett parti som representerar islam.”

Sine fungerar som ett gemensamt organ och som ett diskussionsforum för de muslimska grupperna och som medlemmar ingår bland annat alla de stora muslimska föreningarna och församlingarna.

Suomen islamilainen puolue (Finlands islamiska parti), som nu försöker registrera sig, anser bland annat att Estland hör till ”en ond axel”, som under USAs ledning agerar mot islam.

Texten är publicerad i Helsingin Sanomat. Översättning: Merit Wager.
Läs även min text Finland: Ministern är emot ett islamiskt parti.

Kurdisk familj återsänds från Finland till Sverige

Ett kurdiskt par från norra Irak som kom till Sverige i maj 2007 och fick avslag på sina ansökningar om asyl reste vidare till Finland i december samma år. Där har de också fått en baby, nu en månad gammal. De har under sin korta tid i Finland fått stöd av Mikaels församling i Åbo.

Familjen återsänds idag till Sverige enligt Dublinförordningen som stadgar att asylansökan ska hanteras i det Schengenland dit man först kommit eller där man första har sökt asyl.

Läs mer här och här (endast på finska).