• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Obegripligt hat mot nationaliteter, grupper, folk, religioner etc

Jag har aldrig i mitt liv begripit, begriper inte idag och kommer aldrig någonsin i framtiden heller att begripa hur man kan hata folk av vissa raser, etniciteter, religioner etc. Det är fullkomligt obegripligt och det går aldrig att få mig att förstå något sådant!

Anledningen till att jag tänker på det nu är att Per Svensson på Expressens kultursida har skrivit en recension av en krönika över antisemitismens europeiska historia under rubriken Hatparaden.

På bilden:
min norske farfar och min ryska farmor
kring år 1915

När jag växte upp i Finland efter kriget, var det många vuxna som ”hatade ryssar”. Jag kunde inte ”hata ryssar” trots att de krigat mot Finland och velat införliva vårt land i Sovjetunionen, Socialistiska rådsrepublikernas union (Союз Советских Социалистических Республик). Men min farmor, Jekaterina ”Katja” Blochin, var ju ryska! Hur skulle jag kunna hata ”ryssar”?

”Lek inte med zigenarna”, varnade oss de vuxna, ”de stjäl barn och om ni inte håller er borta från den så kanske de stjäl er”. Men vi älskade våra vänner zigenarna (som de kallades då), och varje gång de slog läger i sandgropen några minuters cykelväg från vårt ombonade hem, var vi där och lekte och for runt. Så många härliga minnen jag har från den tiden! Men de vuxna visste inget… Och de vuxna hade fel…

Och det där med ”judehatet” har jag aldrig heller kunnat förstå. Vi lekte med Marion och med Leila och Aviva och med Liebkinds ibland. Inte tänkte vi då på att de var ”judar”, eller rättare sagt: vi visste kanske att de hade en delvis annan tro men det var väl inget negativt, tvärtom så var det lite spännande. Och som vuxen har jag också haft judiska vänner (lika väl som palestinska, förresten) och vad är det med det?

Visst kan människor tycka illa om varandra. Visst får människor tycka illa om varandra, till och med ”hata”. det är mänskligt, det är naturligt. Men det är inte mänskligt och inte naturligt att ”hata judar”, att klumpa ihop människor under en rubrik och hata eller tycka illa om dem alla. Det enda det är, är korkat!

Birgitta Elfström om ett möte med Migrationsverket

Birgitta Elfström, jurist, Mellanösternexpert och tidigare anställd vid Mighrationsverket i 18 år, berättar här om ett möte mellan henne och Nael Touqan från Palestinska föreningen i Stockholm och Jonas Hols och Dag Kymell från Migrationsverket den 12 maj 2008.

Vårt möte med Migrationsverket handlade om det rättsliga läget för statslösa personer som sökt asyl i Sverige. Vi ville framföra att vi inte anser att statslösa personer får en rättssäker och rättvis prövning och tog upp flera olika aspekter:

– Det framgår tydligt av utredningar och beslut att Migrationsverkets personal saknar kunskap om statslösa personers situation. Vi framförde önskemål om rejäla utbildningsinsatser för personalen i dessa frågor.

– Verket tar inte särskild hänsyn till att t.ex. många statslösa palestinier redan är flyktingar, och inte heller till hur situationen för dem är på ockuperad mark. Vilka rättigheter skall/bör en flykting eller en statslös person ha?

– Statslösa personer utsätts för kumulativa kränkningar som vi anser når upp till att de har behov av skydd. Men istället utvisar Migrationsverket dem med motiveringen att ”du har endast anfört den allmänna situationen”.

– Vi anser att verket måste analysera vilka grundläggande rättigheter en statslös person skall/bör åtnjuta i landet dit utvisningen skall ske. Hur implementerar verket ex. konventionen om ekonomiska och sociala rättigheter, rätten att fritt röra sig, rätten till bostad och arbete m.m. Hur implementerar verket art. 1 D i flyktingkonventionen?

– Hur kan verket utvisa statslösa palestinska flyktingar till Saudiarabien med motiveringen att de måste söka nytt jobb där för att på så sätt återvända dit? Här svarade verket att även Migrationsöverdomstolen har bedömt att det ska vara så.

Vi anser inte att det är i linje med konventionen om mänskliga rättigheter att kräva att en statslös flykting skall söka ett jobb i ett land som varken har ratificerat flyktingkonventionen eller vill följa denna. Men även om den statslösa personen skulle hitta en ny arbetsgivare så får han/hon aldrig inresevisum eftersom uppehållstillstånd i landet (Saudiarabien) saknas i passet.

Varför måste en statslös palestinier från Saudiarabien vänta i fyra år tills utvisningsbeslutet preskriberas? Det föreligger ju redan verkställighetshinder efter sex månaders utevaro från Saudiarabien. Migrationsverkets representanter svarade halsstarrigt ”Migrationsöverdomstolen har sagt att de måste söka nytt jobb”.

– Utvisar Migrationsverket asylsökande till Gaza? De informerade oss om att det före sommaren ska komma vägledande beslut som gäller Gaza. Det ska bli intressant att läsa besluten! Inte kan väl verket utvisa en person till Gaza, ett område som styrs av en organisation som av EU är stämplad som en terroristorganisation? Verkets representanter framförde att Hamas är folkvalda, universiteten fungerar, att det finns sociala instanser, att pass utfärdas i Gaza och att det inte händer en person något om han inte utgör ett hot.

De två tjänstemännen från Migrationsverket sa inte att det lutade åt att det kommer att bli ett vägledande beslut om utvisning till Gaza. Jag uppmanade dem ”hålla tungan rätt i mun” om de funderar på utvisning dit. För det kan väl aldrig vara möjligt att Sverige anser att en person helt skall behöva förlita sig på en terroristorganisation då det gäller kontakter med polis, domstol och vid andra grundläggande sociala behov…

– Verket tar inte hänsyn till ”barnets bästa” på ett korrekt sätt. Vi önskade bättre beslutsmotiveringar i denna del och att de skall finnas tillgängliga på Migrationsverkets sajt. Varför skall en pappa till fem barn, varav ett barn behöver hans hjälp med insulinsprutor, behöva lämna Sverige för att utifrån söka sig tillbaka på anknytning till barnen? Verkets representanter svarade att ”lagen säger sådan”. Men var finns ”barnets bästa” i detta?

– Hur ser verket på statslösa palestiniers situation i Irak? Verket svarade att det även kommer ett vägledande beslut om detta. Jag undrade varför verket inte snabbt kan fatta beslut i sådana fall eftersom det måste vara allmänt känt för verket hur situationen är för statslösa i Irak och då är det väl bara att bevilja dem flyktingstatus direkt?

– Dag Kymell och Johan Hols informerade oss om att det inom kort också kommer ett beslut från Migrationsöverdomstolen som gäller en statslös kurd-maktomeen från Syrien. Vi undrade hur det kunde komma sig att verket fattat ett utvisningsbeslut överhuvudtaget? Verket försvarade sig med att verket till domstolen yttrat att de nu föreslog uppehållstillstånd.

– Vi framförde även att vi tagit del av beslut som vi ansåg helt felbedömda från början och att det verkade helt omöjligt att rätta till detta. Vid inlämning av en ny ansökan blir det avslag med bedömningen ”inga nya omständigheter” och ”ej överklagbart”.

Saudiarabien: Nationell kampanj för ”friska äktenskap”

I Saudiarabien pågår en kampanj för ”friska äktenskap”. Programmet som kampanjen presenterar handlar om att minska de många medicinska problem som människor i Saudiarabien upplever. Från år 2004 har cirka 6.700 par bevisats vara inkompatibla och olämpliga att gifta sig efter medicinska prover. Till stor del handlar det om den osunda sedvänjan att gifta sig med släktingar.

Hälsominister Hamad Al-Manie påpekar att en del av problemen som par möter är ärftliga eller hänför sig till infektioner.

”Människor måste få vetskap om konsekvenserna av ärftliga sjukdomar påverkar deras barn, som kan bli sjuka som en följd av dem”, säger ministern.

Hela 4 procent av alla handikappade barn i Saudiarabien är offer för ärftliga sjukdomar och det högsta antalet inkompatibla makar har identifierats i bland annat Al-Ahsaregionen, Makkah och Madinah.

Hälsoministeriet har upprättat 131 genetiska centra där potentiella, blivande makar kan gå igenom medicinska tester inna de gifter sig. Ministeriet driver också 70 laboratorier och 31 äktenskapskliniker runt om i landet. Obligatoriska föräktenskapliga tester, nödvändiga för att man ska få äktenskapslicens, genomförs här och innefattar också genetiska kompatibilitetstest.

Källa: Arab News.

”Matti Vanhanen saknar emotionell intelligens”

Arrogant, överlägsen, känslokall, tjänstemannamässig – det är några omdömen som på senare tid fällts om statsminister Matti Vanhanen. Det rapporterar bland annat Hufvudstadsbladet.

”På internationella arenor är tjänstemannamässigheten ett handikapp”, menar professor Jan Sundberg vid Helsingfors universitet. Och Vanhanen är inte den mest smidiga av politiker. ”Han har inte så bra fingertoppskänsla för vad fotfolket tycker. Så kom han ju också in lite köksvägen till sin post. Vanhanen borde vara försiktigare – medierna har gjort helt rätt i att haka på hans uttalanden om till exempel fattiga”, säger Jan Sundberg.

Professor Göran Djupsund vid Åbo Akademi i Vasa anser att: ”Det är ju en helvetes arrogant inställning. Klart att folk irriterar sig. Uttalandet upplevs som ett förakt för folks möjligheter att påverka.”

Djupsund tror inte att Vanhanen sitter kvar till 2015: ”Nänä bevare oss, det gör han nog inte.”

Läs hela artikeln samt fakta om när Vanhanen låtit tala om sig här.