• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Birgitta Elfström om ett möte med Migrationsverket

Birgitta Elfström, jurist, Mellanösternexpert och tidigare anställd vid Mighrationsverket i 18 år, berättar här om ett möte mellan henne och Nael Touqan från Palestinska föreningen i Stockholm och Jonas Hols och Dag Kymell från Migrationsverket den 12 maj 2008.

Vårt möte med Migrationsverket handlade om det rättsliga läget för statslösa personer som sökt asyl i Sverige. Vi ville framföra att vi inte anser att statslösa personer får en rättssäker och rättvis prövning och tog upp flera olika aspekter:

– Det framgår tydligt av utredningar och beslut att Migrationsverkets personal saknar kunskap om statslösa personers situation. Vi framförde önskemål om rejäla utbildningsinsatser för personalen i dessa frågor.

– Verket tar inte särskild hänsyn till att t.ex. många statslösa palestinier redan är flyktingar, och inte heller till hur situationen för dem är på ockuperad mark. Vilka rättigheter skall/bör en flykting eller en statslös person ha?

– Statslösa personer utsätts för kumulativa kränkningar som vi anser når upp till att de har behov av skydd. Men istället utvisar Migrationsverket dem med motiveringen att ”du har endast anfört den allmänna situationen”.

– Vi anser att verket måste analysera vilka grundläggande rättigheter en statslös person skall/bör åtnjuta i landet dit utvisningen skall ske. Hur implementerar verket ex. konventionen om ekonomiska och sociala rättigheter, rätten att fritt röra sig, rätten till bostad och arbete m.m. Hur implementerar verket art. 1 D i flyktingkonventionen?

– Hur kan verket utvisa statslösa palestinska flyktingar till Saudiarabien med motiveringen att de måste söka nytt jobb där för att på så sätt återvända dit? Här svarade verket att även Migrationsöverdomstolen har bedömt att det ska vara så.

Vi anser inte att det är i linje med konventionen om mänskliga rättigheter att kräva att en statslös flykting skall söka ett jobb i ett land som varken har ratificerat flyktingkonventionen eller vill följa denna. Men även om den statslösa personen skulle hitta en ny arbetsgivare så får han/hon aldrig inresevisum eftersom uppehållstillstånd i landet (Saudiarabien) saknas i passet.

Varför måste en statslös palestinier från Saudiarabien vänta i fyra år tills utvisningsbeslutet preskriberas? Det föreligger ju redan verkställighetshinder efter sex månaders utevaro från Saudiarabien. Migrationsverkets representanter svarade halsstarrigt ”Migrationsöverdomstolen har sagt att de måste söka nytt jobb”.

– Utvisar Migrationsverket asylsökande till Gaza? De informerade oss om att det före sommaren ska komma vägledande beslut som gäller Gaza. Det ska bli intressant att läsa besluten! Inte kan väl verket utvisa en person till Gaza, ett område som styrs av en organisation som av EU är stämplad som en terroristorganisation? Verkets representanter framförde att Hamas är folkvalda, universiteten fungerar, att det finns sociala instanser, att pass utfärdas i Gaza och att det inte händer en person något om han inte utgör ett hot.

De två tjänstemännen från Migrationsverket sa inte att det lutade åt att det kommer att bli ett vägledande beslut om utvisning till Gaza. Jag uppmanade dem ”hålla tungan rätt i mun” om de funderar på utvisning dit. För det kan väl aldrig vara möjligt att Sverige anser att en person helt skall behöva förlita sig på en terroristorganisation då det gäller kontakter med polis, domstol och vid andra grundläggande sociala behov…

– Verket tar inte hänsyn till ”barnets bästa” på ett korrekt sätt. Vi önskade bättre beslutsmotiveringar i denna del och att de skall finnas tillgängliga på Migrationsverkets sajt. Varför skall en pappa till fem barn, varav ett barn behöver hans hjälp med insulinsprutor, behöva lämna Sverige för att utifrån söka sig tillbaka på anknytning till barnen? Verkets representanter svarade att ”lagen säger sådan”. Men var finns ”barnets bästa” i detta?

– Hur ser verket på statslösa palestiniers situation i Irak? Verket svarade att det även kommer ett vägledande beslut om detta. Jag undrade varför verket inte snabbt kan fatta beslut i sådana fall eftersom det måste vara allmänt känt för verket hur situationen är för statslösa i Irak och då är det väl bara att bevilja dem flyktingstatus direkt?

– Dag Kymell och Johan Hols informerade oss om att det inom kort också kommer ett beslut från Migrationsöverdomstolen som gäller en statslös kurd-maktomeen från Syrien. Vi undrade hur det kunde komma sig att verket fattat ett utvisningsbeslut överhuvudtaget? Verket försvarade sig med att verket till domstolen yttrat att de nu föreslog uppehållstillstånd.

– Vi framförde även att vi tagit del av beslut som vi ansåg helt felbedömda från början och att det verkade helt omöjligt att rätta till detta. Vid inlämning av en ny ansökan blir det avslag med bedömningen ”inga nya omständigheter” och ”ej överklagbart”.

%d bloggare gillar detta: