• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Ny beredskapslag kringskär medierna

Den nya beredskapslagen kan innebära begränsningar av mediernas frihet, skriver tidningen Aamulehti.

Om Finland i framtiden drabbas av en pandemi, en stor katastrof eller en ekonomisk kris, kan myndigheterna ta till avsevärt grövre medel för att begränsa mediernas verksamhet än vad fallet är i dag, rapporterar tidningen. Bland annat kan myndigheterna bryta teleförbindelserna eller ta över radiofrekvenser för eget bruk.

Vid Mediernas centralförbund väcker förslaget till den nya beredskapslagen oro eftersom den skulle utöka myndigheternas befogenheter att ingripa i mediernas verksamhet.

Beredningen av beredskapslagen sköts av försvarsutskottet, vars ordförande Juha Korkeaoja i det här läget är förtegen om saken. Korkeaoja vill invänta utlåtande från grundlagsutskottet. Det kommer sannolikt i höst.

Källor: Aamulehti och YLE